//

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตอนล่าง พิจิตร

เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
- บริษัท ทดสอบที่ดิน จำกัด    
Test Land Co.,Th    
ทดสอบที่ดินจำกัด เพิ่มเติมการประกอบกิจการ และขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 01/3 ครั้งที่2        ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม            
จ.กรุงเทพมหานคร                  
- บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด    
INVE (THAILAND) LIMITED    
ผลิตอาหารสัตว์        
ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการเกษตร และผลิตผลเพื่อการเกษตร    
79/1 หมู่ 1 ถนนสนามบิน ต.นครสวรรค์-พิษณุโลก อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66200    
โทรศัพท์: 055-212283-5  โทรสาร: 055-212282        
- บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด    
ECCO (THAILAND) COMPANY LIMITED    
ผลิตรองเท้าและส่วนบนรองเท้าทำจากหนัง        
ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ขนสัตว์ และเครื่องแต่งกาย    
113 หมู่ 4 ซอย ถนน ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา              
11 หมู่ 1 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220    
โทรศัพท์: 056-692361-2  โทรสาร: 056-692635

เขตประกอบการเสรี
- บริษัท ทดสอบเพิ่มข้อมูลเพื่อทดสอบ
INVOICE TEST ADD INVOICE CO.,TH    
ทดสอบประกอบกิจการ    
ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม          
จ.กระบี่                          
- บริษัท ทดสอบระบบ จำกัด    
TESTING E-PP CO.,LTD.    

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ และเพิ่มเติม    
ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมยานยนต์ และการขนส่ง            
123 หมู่ 5 ซอยนิคม1 ถนนนิคมมักกะสัน ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400    
โทรศัพท์: 022530561  โทรสาร: 026500218    
E-mail: arunee70@yahoo.com     
- บริษัท อินโนเวทีฟ ไอเดนติฟิเคชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด    
INNOVATIVE IDENTIFICATION SYSTEMS COMPANY LIMITED    

ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    
ประเภทอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
79/3 หมู่ 1 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220    
โทรศัพท์: 0 5669 2300  โทรสาร: 0 5669 2304    
E-mail: TNC2@KSC.TH.COM, woraphot.phaijit@gmail.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม