//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถานที่ใช้ก๊าซ ระยอง

- บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด
PTT CHEM
123 อาคารซันทาวเวอร์บี ชั้น31-35 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร 02-6177300
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
14 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
โทร 038-683800
- บริษัท อุตสาหรรม ปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด
IRPC เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบและเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตปิโตรเคมีต่อเนื่อง
ชั้น 8 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ 26/56 ถ.จันทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ
โทร 02-6785000, 02-6785100
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง
- บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีท จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 21/1 ถ.สาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร 02-6796363  โทรสาร 02-6796355
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
เลขที่ 4 ถนนไอ 10 แปลงที่ดินหมายเลข ไอ-15/1-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โรงงาน 038-684-266 ต่อ 139
- บริษัท ไทยโพลิไพรโพลีน จำกัด   
(บริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย)
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
10 ถนนไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
สถานที่ตั้งเดียวกันกับไทยโพลิเอทีลีน
- บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด
ปัจุบันเป็น บ. ปตท.เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 19  อาคารไพโรจน์กิจจา ทาวเวอร์ 400 ถ.บางนา-ตราด  กม.4 เขตบางนา กทม.
โทร 02-3614689-96
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
9 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร 038-683400 ต่อ 6200 ฝ่ายวิศวกรรมส่วนตรวจสอบอุปกรณ์
- บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 22 ถ.สาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร 02-6795120
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
5  ถนนไอ-เจ็ด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
โทร 038-683314
- บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
4 ถนนไอ-สอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง  จ.ระยอง
- บริษัท บางกอกแก้วระยอง จำกัด   
(บางกอกกล๊าส)
โทร 02-261-2557-66
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
194 ม.4 ถ.เนินไม้หอม ต.กระแสบน อ.แกลง  จ.ระยอง
โทร 038-678111-9
- บริษัท กระจกสยามการ์เดียน จำกัด   
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
166 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- บริษัท บริดจ สโตน คาร์บอนแบล็ค จำกัด
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:   
3/7 หมู่ 2 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย แขวงหนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร 038-961947 สนง.ใหญ่+โรงงาน
- บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร 038-956070-84 ต่อ 203, 01-6225587
- บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
สนง.ใหญ่ 1.ถ.ปูนซิเมนต์ไทยบางซื่อ แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ
โทร 0-2586-3333, 0-2586-4444  โทรสาร 02-5872129
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
10 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร 0-3868-3393-7  โทรสาร 038-683851
272 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง  จ.ระยอง
- บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
เปลี่ยนชื่อใหม่ ปี 2549 เป็น บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด, บ.โคบิโก้ จำกัด
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
169 ม.2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-ระยอง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- บริษัท ฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล (ปท.) จำกัด   
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
64/4 ม.4 นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ จก. และบริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ จก.
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 22 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร 02-6795120
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
เลขที่ 5 ถนนไอเจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทร 038-683314
- บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 22 ถ.สาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร 02-6795120
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
บ.มาบตาพุด
เลขที่ 25/4  ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร 038-683314
- บริษัท ออโต้อัลลาย แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด   
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
49 ม.4 นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท เอส เค ไอ เซรามิคส์ จำกัด   
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
7/101 ม.4 นิคมฯ อมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ที ไอ จี ไฮโค จก.
สนง.ใหญ่  ชั้น 15 อาคารบางนา ทาวเวอร์  2/3  หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
โทร 02-3386100
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
เลขที่ 10  ถนน ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท ไทยคูณ เวิลด์ ไวด์ กรุ๊ป (ไทยแสนด์) จก.
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
99 ม.1 ถ.สายเอก ต.นิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง
- บริษัท มาบตาพุด แทงค์เทอร์มินัล จำกัด
(เดิม บ.ระยองโอเลฟินส์ จก.)
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
25/4 ถนน ไอ-8 นิคมฯมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
- บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด   
สนง.ใหญ่ 1.ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม.
โทร 02-5862514
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทร 038-911250, 038-911271
- บริษัทไทยออแกนิก  เคมิคัลลส์  จำกัด
888/160-161อาคารมหาชนพลาซ่า  ชั้น16 ถ.เพลินจิต  แขวงลุมพีนี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10110
โทร 02-2536745-54
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
เลขที่ 3ซอย จี 3 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) ถ.ปกรณ์สงเคาระห็ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง  อ.เมือง  จ.ระยอง  21150
โทร 038-685073, 038-685792, 038-687356-9
- บริษัทเนชั่นแนล สตาร์ท แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด   
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
เลขที่ 202 หมุ่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท กม. 275 ต.ทุ่งควายกิน  อ.แกลง  จ.ระยอง  21150

| สถานที่ใช้ก๊าซ ฉะเชิงเทรา | สถานที่ใช้ก๊าซ ชลบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ สมุทรสาคร | สถานที่ใช้ก๊าซ ปราจีนบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ อยุธยา | สถานที่ใช้ก๊าซ สระบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ สมุทรปราการ | สถานที่ใช้ก๊าซ ปทุมธานี | สถานที่ใช้ก๊าซ ลพบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ ลำปาง | สถานที่ใช้ก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | สถานที่ใช้ก๊าซ ราชบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ ระยอง | สถานที่ใช้ก๊าซ นครราชสีมา | สถานที่ใช้ก๊าซ นครปฐม | สถานที่ใช้ก๊าซ สงขลา | สถานที่ใช้ก๊าซ สิงห์บุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ สุราษฎร์ธานี | สถานที่ใช้ก๊าซ ภูเก็ต

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม