//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถานที่ใช้ก๊าซ ปทุมธานี

- บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด   
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
60/2  ม.13  ซ.นวนคร  11 ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
- บริษัท ไทยโตชิบาไลค์ติ้ง จำกัด   
โทร 02-5011425-9
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
144 หมู่  5  สวนอุตสาหกรรม บางกะดี่  ต.บางกะดี่ จ.ปทุมธานี
โทร 02-963-7408-11
- บริษัท เอ็ม  ที  พิกเจอร์ดีสเพลย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
เดิมชื่อ บริษัท  โตชิบาดีสเพลย์ดีไวด์ (ประเทศไทย)  จำกัด  
โทร 02-5011048, 02-5011100-18
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
142  หมู่  5  นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่  ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี่ อ.เมือง  จ.ปทุมธานี
ผลิตหลอดภาพเครื่องรับโทรทัศน์สี
โทร 02-963-9600
- บริษัท ไทยสกรีนพิมพ์ย้อม จำกัด   
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
119  หมู่  2  ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง  จ.ปทุมธานี
- บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอร์ดโปรดักศ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:    
144/1  หมู่  5  สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถ.ติวานนท์  ต.บางกระดี่ อ.เมือง  จ.ปทุมธานี
โทร 02-5011400  โทรสาร 02-5011419

| สถานที่ใช้ก๊าซ ฉะเชิงเทรา | สถานที่ใช้ก๊าซ ชลบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ สมุทรสาคร | สถานที่ใช้ก๊าซ ปราจีนบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ อยุธยา | สถานที่ใช้ก๊าซ สระบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ สมุทรปราการ | สถานที่ใช้ก๊าซ ปทุมธานี | สถานที่ใช้ก๊าซ ลพบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ ลำปาง | สถานที่ใช้ก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | สถานที่ใช้ก๊าซ ราชบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ ระยอง | สถานที่ใช้ก๊าซ นครราชสีมา | สถานที่ใช้ก๊าซ นครปฐม | สถานที่ใช้ก๊าซ สงขลา | สถานที่ใช้ก๊าซ สิงห์บุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ สุราษฎร์ธานี | สถานที่ใช้ก๊าซ ภูเก็ต

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม