//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถานที่ใช้ก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์

- บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
สนง. ใหญ่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 5  ถ.สุรศักดิ  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร 02-6300300  โทรสาร 02-6300321
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
111 หมู่ 4  ถ.ยายพลอย-กลางนา ต.แม่รำพึง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร 032-548375  โทรสาร 032-548382
- บริษัท สหวิริยาสตีล จำกัด   
ที่ตั้งสถานที่ใช้ก๊าซ:
9 หมู่ 7 ถนนยายพลอย- กลางนา ต.แม่รำพึง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

| สถานที่ใช้ก๊าซ ฉะเชิงเทรา | สถานที่ใช้ก๊าซ ชลบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ สมุทรสาคร | สถานที่ใช้ก๊าซ ปราจีนบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ อยุธยา | สถานที่ใช้ก๊าซ สระบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ สมุทรปราการ | สถานที่ใช้ก๊าซ ปทุมธานี | สถานที่ใช้ก๊าซ ลพบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ ลำปาง | สถานที่ใช้ก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | สถานที่ใช้ก๊าซ ราชบุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ ระยอง | สถานที่ใช้ก๊าซ นครราชสีมา | สถานที่ใช้ก๊าซ นครปฐม | สถานที่ใช้ก๊าซ สงขลา | สถานที่ใช้ก๊าซ สิงห์บุรี | สถานที่ใช้ก๊าซ สุราษฎร์ธานี | สถานที่ใช้ก๊าซ ภูเก็ต

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม