//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ปัตตานี

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐการไฟฟ้า   
17/1 หมู่ 4 ถ.ปัตตานี-หนองจิก ต.รูสะมิแล  อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐการไฟฟ้า   
165/19 หมู่ 2 ถ.รามโกมุท ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีดำรงแก๊ส   
47 หมู่ 3 ถ.ทล.42 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิงเทียนปิโตรเลียม   
103/40 หมู่ 8 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000       
ปิคนิค

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม