//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ปราจีนบุรี

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรอกสมบูรณ์บรรจุแก๊ส   
434 หมู่ 1 ถ.วัชรปาน ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศรีมหาโพธิบริการ   
41/4 หมู่ 9 ถ.สายโคกขวาง-ระเบาะไผ่ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวรรณ์แก๊ส   
245/4 หมู่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลื่อมมณี   
57 หมู่ 9 ถ.สุวรรณศร ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110       
สยามแก๊ส
- บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
1 หมู่ 6 ถ.สายปราจีน-บ้านสร้าง ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000   
สยามแก๊ส   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิปิโตรเลียม   
29 หมู่ 2 ถ.ทล.3452 ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000       
ปตท.
- บริษัท แก๊สพรพิชัย จำกัด   
440 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์บุรีแก๊ส   
166 หมู่ 12 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240       
ออร์ติดแก๊ส
- บริษัท กบินทร์รักแก๊ส จำกัด   
166 หมู่ 12 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240       
ออร์ติดแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม