//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ พระนครศรีอยุธยา

- บริษัท  ตั้งเคี้ยงเซ้ง จำกัด   
15/1 หมู่ 3 ถ.บางประหัน-ปทุมธานี ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220       
ปตท.
- บริษัท บางปะอินแก๊ส จำกัด   
28/3 หมู่ 9 ถ.สายเอเชีย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวง แก๊ส   
103/6 หมู่ 3 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230       
สยามแก๊ส
- บริษัท โชคทวี  แก๊ส จำกัด   
87 หมู่ 2 ถ.เสนา-สุพรรณบุรี ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท บุญญาฤทธิ์ ปิโตรเลียม จำกัด   
142/1 หมู่ 9 ถ.สายอยุธยา-อ่างทอง ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250       
สยามแก๊ส
- บริษัท อยุธยา แอลพีจี จำกัด   
23 หมู่ 3 ถ.บางปะอิน-บางปะหัน ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13250       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท เอกชัยปิโตรเลียม (2009) จำกัด   
761/8 หมู่ 5 ถ.คลองชลประทาน ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180       
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม