//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ น่าน

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็งไตรรัตน์ปิโตรเลียม   
91 หมู่ 8 ถ.ทล.1091ตอนบ้านหลวง-น่าน ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรัตน์วัฒนา (1995)   
97 หมู่ 11 ถ.ทล.101 สายแพร่-น่าน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านแก๊ส   
218 หมู่ 4 ถ.ทล.108 สายน่าน-ทุ้งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000       
สยามแก๊ส
- บริษัท วินัยศักดิ์ จำกัด   
206 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000       
ปตท.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม