//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ นนทบุรี

- บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี   
5/9 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-บางบัวทอง ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120   
ยูนิคแก๊ส   
- บริษัท สุรีย์ยง แก๊ส จำกัด   
38/5 หมู่ 6 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110       
ปตท.
- บริษัท โรงบรรจุแก๊ส แจ้งวัฒนะ 23 จำกัด   
1/14 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะซอยครีโม ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120       
ปิคนิค
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชค บรรจุก๊าซ 2000   
74 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150       
ปิคนิค
- บริษัท สุริยการแก๊ส จำกัด   
77/1 หมู่ 1 ถ.สามตำบล ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130       
ปตท.
- บริษัท ธนศิริค้าแก๊ส จำกัด   
25/25 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000       
ปตท.
- บริษัท แก๊สเซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด   
35/4 หมู่ 11 ถ.บางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140       
ปตท.
- บริษัท ทรัพย์ศิริค้าแก๊ส จำกัด   
25/31 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท สุริยการ  แก๊ส  สาขา 1 จำกัด   
77/3 หมู่ 1 ถ.สามตำบล ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท เวิลด์แก๊ส จำกัด   
60/2 หมู่ 1 ถ.บางไผ่พัฒนา ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000       
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม