//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ บุรีรัมย์

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส   
51 หมู่ 11 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์กาญจนชัย   
174 หมู่ 19 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์มิตรประชาแก๊ส   
129 หมู่ 16 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์เทคแก๊ส 95   
156 หมู่ 7 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองธนพัฒน์ค้าก๊าซ   
9 หมู่ 8 ถ.สตึก-ห้วยราช ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชญาพรแก๊ส   
108 หมู่ 16 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ (ทล.226) ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000       
สยามแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม