//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ พัทลุง

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลแก๊ส   
63/1 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสิริปิโตรเลียม   
167 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000       
ปิคนิค
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลแก๊ส   
63/1 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000       
ยูนิคแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม