//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ พิจิตร

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรภัทรกิจ   
109 หมู่ 8 ถ.พิจิตร-สากเหล็ก ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองบัณฑิตปิโตรเลียม (1993)   
277/1 หมู่ 3 ถ.พิจิตร-เพชรบูรณ์ ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งเรือง แอล.พี.จี   
15 หมู่ 9 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีภัทร แอล.พี.จี 2009   
85/1 หมู่ 4 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110       
สยามแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม