//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ พังงา

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณกรแก๊ส   
154/7 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180       
สยามแก๊ส
- บริษัท ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง จำกัด   
2/9 หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท ป.มายะการ จำกัด   
55/5 หมู่ 3 ถ.โคกกลอย-ท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140       
ปตท.
- บริษัท ประกายมาศ 2001 จำกัด   
11/3 หมู่ 8 ถ.โคกกลอย-สารสิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูติวัฒน์   
60 หมู่ 4 ถ.สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110       
ปตท.
- บริษัท ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง จำกัด   
140/269 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
37 หมู่ 6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130   
สยามแก๊ส   
- บริษัท อันดามัน แก๊ส จำกัด   
30/4 หมู่ 3 ถ.ทล.402 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140       
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม