//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ พิษณุโลก

- บริษัท พิษณุโลกแก๊ส จำกัด   
63/2 หมู่ 3 ถ.สายวัดจุฬามณี-บางกระทุ่ม ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.จี.ปิโตรเลียมพิษณุโลก   
198/1 หมู่ 11 ถ.พิษณุโลก-บางระกำ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชัยทวี 2547   
211 หมู่ 7 ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท ออกัส แอลพีจี จำกัด   
140/2 หมู่ 5 ถ.พิษณุโลก-สุโขทัย ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000       
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม