//

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ กาญจนบุรี

- บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี   
10 หมู่ 11 ถ.ท่าเรือพระแท่น-บ้านรางกระต่าย ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130   
ยูนิคแก๊ส   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ทวีการปิโตรเลียม   
28/9 หมู่ 1 ถ.กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพงษ์ปิโตรเลียม   
13/8 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต (สายเก่า) ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120       
ปิคนิค
- บริษัท ที ซี เจเนอรัล แก๊ส จำกัด   
28/2 หมู่ 1 ถ.กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000       
ทาคูนิ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูลทรัพย์แก๊ส   
3 หมู่ 13 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุถ่องแก๊ส   
65/2 หมู่ 6 ถ.กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท พร้อม (ราชบุรี) จำกัด   
94/8 หมู่ 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000       
ปิคนิค

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม