//

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ กาฬสินธุ์

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคเจริญไพศาล   
16 หมู่ 4 ถ.กาฬสินธุ์-สมเด็จ (ทล.213) ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพะนิตย์แก๊ส   
156 หมู่ 4 ถ.กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. วี. กาฬสินธุ์แก๊ส   
95 หมู่ 3 ถ.กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทล.227) ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็นซ์-บัส ซัพพลาย   
319 หมู่ 10 ถ.กาฬสินธุ์-มุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110       
ปตท.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม