//

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ กระบี่

- บริษัท สหายแก๊สอ๊อกซิเจน จำกัด   
113 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูซำกระบี่แก๊ส   
142 หมู่ 3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยูนิคแก๊ส   
30 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท ตาปีแก๊ส จำกัด   
68/1 หมู่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท อัญชลี แก๊ส จำกัด   
71 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120       
ปตท.
- บริษัท ลิ่มเปงฮวดแก๊ส จำกัด   
223 หมู่ 10 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81120       
สยามแก๊ส
- บริษัท อ่าวลึกแก๊ส จำกัด   
29/42 หมู่ 1 ถ.อ่าวลึก-ปลายพระยา ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110       
ปตท.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม