//

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด หร-ฮ

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมศิลป์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2/63 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รสธรรมการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
31/1 หมู่ที่ 6 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4133134
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
607/119-120 ซ.วัดจันทน์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์เอ็นเตอร์ไพร์ส
พิมพ์สติกเกอร์
497/16 ถ.เพชรบุรี ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์เอ็นเตอร์ไพรส์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
497/18 ถ.เพชรบุรี ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
55 ซ.ปรีชา ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัศมีทัศน์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งต่าง ๆ
75/56,58 ซ.ชัยวัฒน์ ถ.จอมทอง ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีลักส์อุตสาหกรรม
ทำสมุดติดรูปและของชำร่วย
329,331,754/1 ซ.จำเนียรสุข 3 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ แบบเรียน ใบปลิว แผ่นพับ
105 ซ.พุทธบูชา 44 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-870-6301
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองชัยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
198/20 ซ.พุทธโอสถ ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2340087
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
987-989 ถ.เจริญกรุง ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
53/15-17 ซ.เฟรเซอร์แอนด์นิฟ ถ.เจริญกรุง ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว
ทำสมุดนักเรียน
14 ซ.นราธิวาสราชครินทร์12 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2860839
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ ร.ศิริชัย
พิมพ์หนังสือและพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
69/1 ซ.ศาลเจ้าเจ็ด ถ.เจริญกรุง ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2334122
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์กรุงสยาม
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
895/2-3 ถ.บรรทัดทอง ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์กิตติมิตร
พิมพ์ใบเสร็จ นามบัตร หัวซองจดหมาย
131/109 ซ.จันทร์สะพาน 3 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2115616
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์คุณรัตน์
รับพิมพ์สิ่งพิมพ์
605/21 ซ.สุขุมวิท 50 (เกษมสุวรรณ) ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 331-9700-1
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ไต้ซิน
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
38 ถ.พาดสาย ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2215296
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ไต้ซิน
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
46-48 ซ.ข้าวสาร ถ.พาดสาย ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2215296
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ทิ้นหว่อ
พิมพ์สิ่งพิพม์ต่าง ๆ
198/27-28,286/30 ซ.พุทธโอสถ ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์เทียนเทียนวิวัฒน์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น พิมพ์การ์ด ใบเสร็จรับเงิน
521 ถ.พลับพลาไชย ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2222760
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์เทียนไทย
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
73/6-7 ถ.เฉลิมเขต 3 ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2232764
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์
พิมพ์หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1/2-3 ถ.ราชบพิธ ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2227573
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์น่ำฮั้ว
เกี่ยวกับการพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ การ์ด
17 ถ.พาดสาย ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2210664
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์มิตรสยาม
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
89/69,89/81 หมู่ที่ 10 ซ.ศูนย์การค้าตลาดใหม่ ถ.เตชะวณิชย์ ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5870943
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ยูเนียนบราเดอร์ส
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
519/5-6 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2863030
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์รวมช่าง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
81-73/8 ถ.ยุคล 1 ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2236498
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
947 ถ.อรุณอัมรินทร์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4111523
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์เลิศศิลป์
พิมพ์กล่องกระดาษและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
30/2 ซ.ทวีสิทธิ์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ศรีสยาม
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
32/12 ถ.เทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สมบุญประเสริฐ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
204/2-3 ถ.สุรวงศ์ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2335360
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สีไทย
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
23-25 ถ.ตีทอง ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2224823
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สีไทย
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
23-25 ถ.ตีทอง ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2224823
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สุจิตต์วัฒน์การช่าง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
59/10 ถ.สันติภาพ ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2243901
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สุรวัฒน์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
83/35-39 ซ.อาคารตรีทศเทพ 2 ถ.ประชาธิปไตย ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2819136
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์สุรวัฒน์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
53-53/1 ซ.บ้านพานถม ถ.พระสุเมรุ ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2824480
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์แสงประชา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
103,1/17 ถ.ตลาดพลู ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)
พิมพ์สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์
85,87,89,91 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999)
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
162/13-15 ซ.ศิริโสภา ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2224141
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรสมัย
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
7/1-2-3 ถ.ราชบพิธ ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2224141
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กโก้การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ
75-77 ซ.หลังวัดหัวลำโพง ถ.ทรัพย์ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยวเลี่ยงเชียง
ทำสมุดต่าง ๆ
156-158 ถ.มังกร ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ธีระการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
164 ซ.จินดาถวิล ถ.พระรามที่ 4 ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัตนเชษฐ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
936/1-2 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์เอก เลเบิล
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
177-179 ซ.จุฬาลงกรณ์ 5 ถ.พระรามที่ 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2546461
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณชาติเพรช
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ แฟ้มเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปก ตบแต่งสิ่งพิมพ์ พิมพ์กล่องกระดาษ
60/14 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4164462
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระออฟเซต
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
239/21-23 ซ.สุขุมวิท 101(ปุณวิถี) ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3311275
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกันต์
รับจ้างพิมพ์ พิมพ์ส่งพิมพ์
99/45-46 หมู่ที่ 1 ถ.พระรามที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8968378
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนพงศ์ การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
9/1 ซ.วุฒากาศ 33 ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาการพิมพ์และสเตชั่นเนอรี่
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
20,20/1-2 ซ.อินทามระ 44 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2772297
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทวัสพริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทำแฟ้มเก็บเอกสาร เย็บเล่ม ทำปก ตบแต่ง สิ่งพิมพ์
80/129-130 หมู่ที่ 4 ซ.เพชรเกษม 39/3 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8064220-1
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทิตศิลป์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1046/144-145 หมู่ที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 41 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอ็น ที อินเตอร์พริ้นท์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
200 หมู่ที่ 0 ซ.มหาศาล ถ.วงศ์สว่าง ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 9122750-53
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี เอส การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
77/37 หมู่ที่ 9 ซ.คลองหนองใหญ่ ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8032877
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ซี.พริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
65/38-39 ถ.ชักพระ ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.สยามฟิล์ม
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
282 ซ.จุฬาซอย 7 ถ.พระรามที่ 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2140234
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
4/73 หมู่ที่ 3 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิพันธ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
112/224-226 หมู่ที่ 2 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประทีปไสกาว
เย็บเล่มทำปกสมุดและหนังสือ
1275/54 ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวัฒนาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
248-258 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีหิรัญการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์
318/42-318/54 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4668327
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมงคลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
296/55-56 ซ.วัดสังข์กระจาย ถ.อิสรภาพ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4667229
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์ทวีการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
245/1 ถ.สี่พระยา ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2357969
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวิไลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
376/4-5 ซ.แสงจันทร์ ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2112641
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประเสริฐเครื่องเขียนและการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
50/8 ซ.โต๊ะ ถ.เจริญกรุง ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2340652
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อุดมการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
279/24 หมู่ที่ 9 ซ.สุขสวัสดิ์ 48 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4625951
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแตนดาร์ดฟอยส์
พิมพ์ถุงและเคลือบถุงพลาสติก
100/23 ซ.โรงเรียนพระแม่สงเคราะห์ ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2842021
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายโค๊ตติ้ง
เคลือบสิ่งพิมพ์จากกระดาษ
12/277 หมู่ที่ 7 ซ.เทียนทะเล24 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายโค๊ตติ้ง
พิมพ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ โปสเตอร์ ฯลฯ
42/7-8-9 หมู่ที่ 7 ซ.วัดกำแพง ถ.พระรามที่ 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุดพาณิชย์
ทำอัลบั้ม แฟ้มพลาสติก
292/3 ซ.บ้านพานถม ถ.ดินสอ ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2822605
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบรรณการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ
20-22-22/1 ถ.ประชาธิปไตย ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2828790
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวัฒนาพริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3601/294-297 ซ.ต้นมะขาม ถ.สุดประเสริฐ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวิทยาเครื่องเขียน
ทำสมุดและทำแฟ้มเก็บเอกสาร
170/5-6 ถ.สามเสน ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2827439
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอาร์บิสิเนสส์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
113/38 ซ.เคหะวิทย์ 2 ถ.รามอินทรา ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหการพิมพ์ และ กล่อง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เย็บเล่ม ทำปก ทำแฟ้มเอกสาร
198,200 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจเฟม
พิมพ์ถุงพลาสติก
36 (1215/60) ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหอักษรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
298 ถ.มหาไชย ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2221940
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะไทยอุดม
ทำแฟ้มเก็บเอกสาร
200/52-53 ซ.พุทธโอสถ ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายบล๊อกและการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
216/2 ถ.พิษณุโลก ต.สี่แยกมหานาค อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2829291
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติภาพการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำกล่องกระดาษ
1727 ซ.อุทัยฟาร์ม ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำ ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3917566
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลเครื่องเขียนและการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1022 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
26/129-130 ซ.นครชัยยนต์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4671781
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์สุภาพ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ
250 หมู่ที่ 3 ซ.ส.ธรณินทร์ 1 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิ์พิพัฒน์
ทำสมุด และซอง
70-72 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวี
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำสมุดนักเรียน ได้ปีละ 5,000 รีม
77 ซ.ดำเนินกลางเหนือ ถ.ราชดำเนินกลาง ต.บวรนิเวศน์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2816777
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอนันต์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2579-2581 ถ.พระรามที่ 4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริลักษณ์ ปริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
728/20 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีตลาศัยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
661-663 ถ.ประชาธิปก ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4667179
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีทองกิจพิศาล
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
22/1-2 ซ.ทวีวัฒน์ ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-3986382
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิสารการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
83/5 หมู่ที่ 2 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ (ไทย) การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
60/1-3 และ 11 ซ.รองเมือง 1 ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ฟิล์ม
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
215 ซ.เกษมสุวรรณ ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-3329879-84
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวีพัฒนาพานิช (เจี๊ยบฮวด)
ทำสมุดต่าง ๆ
146/5-6 ซ.บ้านบาตร ถ.บำรุงเมือง ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2217341
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงงามเครื่องเขียนอุตสาหกรรม
ทำสมุด
135 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3931430
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
188/4-5 ซ.แสงจันทร์ ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองการพิมพ์
พิมพ์กล่องกระดาษ
10/134-136 ซ.เซนต์หลุยส์ 3 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองการพิมพ์
พิมพ์กล่องกระดาษ
10/134 ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเทียนการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
298/127-128 ถ.พิษณุโลก ต.สี่แยกมหานาค อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2819087
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ้งการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำกล่องกระดาษ
1026/77 หมู่ที่ 12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2243943
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงศิลป์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ปั๊มกล่องกระดาษ ได้ปีละ 600 รีม
116/39-47 ถ.รางน้ำ ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมั่นการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้เดือนละ 60 รีม
1283/49,1283/59 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลอพับลิชชิ่ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ปีละ 10,000 เล่ม
1/3 ซ.อินทามระ 57 ถ.สุทธิสาร ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 6939201
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอรัตนชัยการพิมพ์
พิมพ์หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ
33/28 ซ.หลังวิทยาลัยครูเพชรบุรี ถ.เพชรบุรี ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2159681
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1741 ซ.จันทน์ ถ.จันทน์ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2862031
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้เดือนละ 5,000 รีม
3706/1 ซ.ราษฎร์อุทิศ 1 ถ.ประดู่ 1 ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2842558
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองออฟเซ็ทการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
72/77 ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญบุญการพิมพ์ (1988)
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำกล่องกระดาษ
31/4-5-6 ซ.เฉลิมเขตร์ 2 ถ.พลับพลาไชย ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2231047
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุรักษ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1148/1 ถ.ริมทางรถไฟ ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ
457/6-7 ถ.พระสุเมรุ ต.บวรนิเวศน์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2826033-4
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
เย็บเล่มสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
580,582,584 ถ.พระสุเมรุ ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 282-6033-4
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเลกซ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
656/442-444 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 44 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4241708
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรธเนศวร
พิมพ์หนังสือสารคดี หนังสือสำหรับเด็ก
189 ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2222520
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.คาร์ตันบ๊อกซ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
62/19-20 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารยะพัฒนา
ทำแฟ้มเก็บเอกสาร
48 ซ.เย็นอากาศ 2 ถ.เย็นอากาศ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา
พิมพ์หนังสือต่าง ๆ ได้ปีละ 2.2 ล้านเล่ม
78 ซ.ตรอกไข่ ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2222435
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุฬารกิจการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
35 ซ.สว่าง 5 ถ.สว่าง ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2345627,2677711
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุฬารกิจการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
35 ซ.สว่าง 5 ถ.สว่าง ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2345627
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.ทีการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
385/32-34 ซ.สองพระ ถ.พระราม 4 ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 235-8919
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.อาร์.คอมพิวเตอร์
พิมพ์กระดาษคอมพิวเตอร์
33/44 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
189/65-66 ซ.วัดบางสะแกนอก ถ.เทอดไท ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกลักษณ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
64 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4245100
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี ซัพพลาย
พิมพ์หัวจดหมาย ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน ซองจดหมาย แผ่นการ์ด
196/145-146 ถ.เทอดไท ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.ซี.
ทำซองจดหมาย
545/1 ซ.สายน้ำทิพย์ ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2583278
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ การ์ด และหนังสือ
224,226,228,230,232,234,2,4, ซ.จรัญสนิทวงศ์ 84 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4247848
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส บี การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
183, 185 ซ.จุฬาลงกรณ์ 16 ถ.จรัสเมือง ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2159918
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส บี การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
14 ซ.สตรีวิทยา 2 ซอย 8 ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.พริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
588/233-234 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 34 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.เอส.พริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
90/132 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4283082
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ไทยเทรดดิ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
152/3 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส. การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์
1875/18-19 ซ.เกษม ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4658755
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคอน พริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
659 ซ.ลาดพร้าว 62 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอลลีวู๊ดการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
408/18 ถ.เพชรบุรี ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุยศิลป์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำกล่องกระดาษ
234 ถ.ริมคลองประปา ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5852083
- ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์ศุภชัย
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
655/31 ซ.พญายัง ถ.พระรามที่6 ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2827764
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ (คณะบุคคล) ไทยเจริญการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1668/23 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2112975
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ เริงสาร (คณะบุคคล)
พิมพ์หนังสือพิมพ์
2892 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 731-5604
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
353/2 ซ.20 มิถุนา แยก 7 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2748831
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ชัยสินการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
177 ซ.เยาวพานิช ถ.ทรงวาด ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2214251
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยแบบเรียน
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบตรวจสลากกินแบ่ง, หนังสือ
398/4-7 หมู่ที่ 0 ถ.มหาไชย ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2230036-7
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนบุรีการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
312 หมู่ที่ 11 ซ.สุขสวัสดิ์ 9 (เจียมอุดม) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4683060
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ปทุมศิลป์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
62/25 ถ.เพชรบุรี ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2156115
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ประสิทธิ์การพิมพ์
ทำสมุด และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
317 ถ.หลวง ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2816864
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงพิมพ์บุ้นบุ๊น
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
103-107, 109/1-5 ซ.เยาวพานิช ถ.เยาวราช ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล วิบูลย์กิจการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
22 ซ.วชิรธรรมสาธิต 36 ถ.สุขุมวิท 101/1 ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-7462477
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีสงวนการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2250/1 ถ.เจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2890916
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
377-381 ถ.ลาดหญ้า ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4373994
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สำนักพิมพ์นิยมวิทยา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
162/2-3-4-5 ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2217661
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุวรรณการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
114/2 ซ.สุวรรณสวัสดิ์ ถ.พระรามที่ 4 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2866036
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้องภาพสุวรรณ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
202/1 ถ.สามเสน ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2824100
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้องภาพสุวรรณ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3/1-4 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- หิรัญการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1979/10 ซ.สุขุมวิท 75/1 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- เหรียญบุญการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
67 ซ.บำรุงรัฐ ถ.เยาวราช ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2224542
- อ.การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ประมาณปีละ 72,000 รีม
43/43 หมู่ที่ 8 ซ.อ่อนนุช 34 ถ.สุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3324310
- อ.การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
157 ซ.กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- อ.แสงทอง
รับจ้างพิมพ์สมุด
111/888-891 หมู่ที่ 6 ถ.พระรามที่ 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- อดุลย์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
206/82 ซ.เพชรเกษม 34 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- อธิพรการพิมพ์หนังสือ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
288/52 หมู่ที่ 1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4281239
- อภิวันทน์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
418/24-25-26-27 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2132720
- อมรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
134/40-42 หมู่ที่ 15 ซ.เพชรเกษม 46 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4671110
- อักษรเจริญกิจการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
292/67 หมู่ที่ 12 ซ.สุขสวัสดิ์ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- อักษรบุ๊คส์
ทำสมุด
59 หมู่ที่ 2 ซ.สวนผัก14 ถ.สวนผัก ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4243425
- อักษรพัฒนา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
161/97-98 ซ.27 (บุปผาสวรรค์) ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- อักษรพิทยา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
61 ถ.มหรรณพ ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- อักษรไพโรจน์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
79/5-6 ซ.ทวีสิทธิ์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- อักษรสเตชั่นเนอรี่และการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
270,272,274 ซ.จุฬาซอย 12 ถ.บรรทัดทอง ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2141771
- อัญญพัฒนา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
10/100 หมู่ที่ 7 ซ.เทียนทะเล 19 ถ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2415220
- อัฒยาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บัตร การ์ด
670/2 ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
- อัมพรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
177/26 ซ.วัดเสาวคนธ์ (วัดดาวดึงษาราม) ถ.พระปิ่นเกล้า ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4331392
- อัมพรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
40/1640-1641 หมู่ที่ 9 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4512895-7
- อัมพรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
629/369 ซ.เศตะพราหมณ์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- อาร์.ซี.การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2034/30 ซ.สุขุมวิท 60/2 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
- อาร์ตบล๊อค
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1782-1786 ถ.พระรามที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2142266
- อาร์ตเวอร์คสการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำกล่องกระดาษ
1076/34-35 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 28 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4600491
- อิงอรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
259 ซ.สุรวงศ์ ถ.ประชาธิปก ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4653538
- อิสรภาพการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
298/179 ซ.สุทธิพร ถ.อโศก-ดินแดง ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
- อุดมรัตน์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2/4 ซ.สุขุมวิท 103(อุดมสุข) ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
- อุดมศักดิ์การพิมพ์
พิมพ์ขวดพลาสติก
511/77 หมู่ที่ 0 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2916391
- อุดมศิลป์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขา)
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
13 ถ.ยุคล 2 ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2257291
- อุดมสุขกล้วยน้ำไท
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบโฆษณา นามบัตร หนังสือ
147 ซ.กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 3913921
- อุดมสุขการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2920 ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 3938856
- เอ.จี.โปรดักชั่น
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
50 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอ.พี.เฟรมเวอร์ค
โรงพิมพ์ การทำสิ่งพิมพ์
89,91 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 028742210
- เอกการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
773/9-11 ถ.อิสรภาพ ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอกรัตน์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
9 ซ.ประชานฤมิตร ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 5850802
- เอเซียการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ ทำแฟ้มเอกสาร เย็บเล่ม ทำปก ตกแต่งสิ่งพิมพ์
274-276-278 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอส พี พริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
171/1 ซ.พุทธโอสถ ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอส เอ็ม กรุ๊ป การ์เม้นท์ 2002
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
39-41 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอส เอ็ม กรุ๊ป การ์เม้นท์ 2005
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
43-45 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอส.เจปรุ๊ฟ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
656/314 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 44 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4344054
- เอส.พี.เอส.คอนเทนเนอร์
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
71/6 หมู่ที่ 11 ซ.สุภาพร 1 ถ.บางบอน 4 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอส.อี.อินดัสทรี
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น พิมพ์ถุงพลาสติก สติกเกอร์ ฯลฯ
48/34 หมู่ที่ 1 ซ.จุลพงษ์ ถ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 
- เอี่ยมรุ่งโรจน์
ทำสมุด
193/5 ซ.อยู่ดี ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 4674747
- เอี่ยมแสงการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
65/3 ซ.เทเวศร์ 1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2820633
- โอเดียนการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
132/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 20 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- โอเดี่ยมการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
132/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 20 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- ฮุยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1344 ซ.โรงน้ำแข็ง ถ.กรุงเกษม ต.คลองมหานาค อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 2234371
- เฮาส์โปรดักชั่น
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
50/18,50/19 ถ.ราชปรารภ ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ก-บจ
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด บช-บร
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด บล-ป
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด พ-ศ
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ส-หย
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด หร-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม