//

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด พ-ศ

- พงศ์เทพการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
114/43 หมู่ที่ 6 ซ.เปรมฤทัย 3 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4150907
- พงศ์เทพการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
25/23 หมู่ที่ 6 ซ.เปรมฤทัย 2 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4155637
- พงษ์อนันต์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
41/155-156 ซ.สุนทรพิมล ถ.จารุเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- พญาไทการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
82 ซ.วัฒนโยธิน ถ.รางน้ำ ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2451016
- พรชัย   
รับจ้างพิมพ์กล่องกระดาษ ตัดกระดาษ และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
35/45 ซ.อ่อนนุช 24 ถ.สุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
- พรชัยกรพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
607/39 ซ.วัดจันทร์ใน ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- พรเนรมิตรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
111/12 ซ.วชิรธรรมสาธิต 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
- พรบุญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
718/2 ซ.พญานาค ถ.เพชรบุรี ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2159157
- พรศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ แบบฟอร์ม
128/8 ซ.สะพานเตี้ย ถ.สี่พระยา ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- พรศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้เดือนละ 8 รีม และทำตรายาง ได้เดือนละ 100 อัน
196/41 ถ.เทอดไท ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- พร้อมมิตรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
969/6 ซ.สิทธิเกษม ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4371725
- พระนครบริการ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
38 ถ.บูรณศาสตร์ ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- พรีเมียร์ ฮิวแอนด์ดีไซน์   
ผลิตแฟ้มเอกสาร ซองเอกสารพลาสติก ปกสมุด ฯลฯ
410 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2121032
- พัชรสาส์น การพิมพ์   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
188/131-132 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- พัฒนกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
67/88-89 หมู่ที่ 1 ซ.เทียนทรัพย์ ถ.จอมทอง ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- พัฒนวิทย์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
385/10-11 หมู่ที่ 4 ซ.เพชรเกษม 39/5 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4130432
- พัฒนศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำกล่องกระดาษ
13/22 ซ.หิรัญรูจี 3 ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4654544
- พัฒนะกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
67/89 หมู่ที่ 2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- พัฒนาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
29/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2117151
- พัฒนาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
607/103 ซ.ประดู่1 (กรองใจ) ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2910660
- พัฒนาการพิมพ์   
พิมพ์ใบเสร็จ พิมพ์นามบัตร
2495/111 ซ.พระยาพิชัยญาติ ถ.เจริญกรุง ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2892700
- พัฒนาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
13/8-9 ซ.หิรัญรูจี 3 ถ.ประชาธิปก ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- พัฒนาพาณิชย์   
ทำสมุด
303 ถ.วานิช 1 ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
- พาณิชยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
672/22-23 ซ.สุทธิพร ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
- พิชิตการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
30/5-6 ซ.จุฬาลงกรณ์ 14 ถ.พระรามที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- พิเชฐการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
141/280-281 หมู่ที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 27 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- พิทยาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
117/11 ซ.ฉลองกรุง ถ.มหาพฤฒาราม ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- พิมพ์พรรณการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
34/23 ถ.อำนวยสงคราม ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2432945
- พิศิษฐ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
127 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 11 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- พี เอ็น การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
181/8 ซ.พุทธโอสถ ถ.เจริญกรุง ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2339404
- พี.ดี.การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
82 ซ.ดอนกุศล ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- พี.ที.การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
36/9-10-11 ถ.พระราม 3 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- พีระพัธนา   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
181/27 ซ.ขุมทรัพย์ ถ.บางกอกน้อย - ตลิ่งชัน ต.บางขุนนนท์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- พีเอสเซอร์วิสเซ็นเตอร์   
พิมพ์หนังสือใบเสร็จ ใบโฆษณา
1 ซ.ปราโมทย์ 3 ถ.มเหสักข์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2331525
- เพ็ญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นามบัตร การ์ด
1198 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3929145
- เพิ่มทรัพย์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
37-39 ซ.ประชาราษฎร์ 34 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5874077
- ไพโรจน์ พี.อาร์   
ทำการปั๊มซองจดหมาย ปั๊มสลาก การ์ดและนามบัตร
197/96-99 ซ.เพชรเกษม 13 ถ.รัชดาภิเษก ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4675749
- ฟังกี่   
ทำแม่พิมพ์โลหะ
19 ซ.พระยาสุนทร ถ.จารุเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2162534
- ฟ้าบุญ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
100/9 ซ.ศาลเจ้าเจ็ด ถ.เจริญกรุง ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2330501
- ฟ้าศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สีบนภาชนะพลาสติก
24/41-42 หมู่ที่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ภักดีการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
547/1 ถ.จักรพรรดิพงษ์ ต.คลองมหานาค อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2241766
- ภิญโญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
17/53 ซ.คลองต้นไทร ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ภิญโญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
17/53 ซ.คลองต้นไทร ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4681523
- ภูริญาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1138/46-47 ถ.พระรามที่ 3 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2945292
- มงคลประสิทธิ์   
พิมพ์รูปลอกลงบนแผ่นพลาสติก ผ้าริบบิ้นและปั้มแผ่นพลาสติก พีวีซี
279/30 ซ.วัดโพธิ์แมน ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2842487
- มนตรีการพิมพ์   
ทำการพิมพ์เอกสารและบิลต่าง ๆ
39/6 ซ.วิสูตรสาครดิษฐ์ 3 ถ.ท่าดินแดง ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- มนตรีการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
31/94-95 ซ.ตากสิน 34 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4686491
- มนตรีการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
1550 ซ.ทนุรัตน์ 5 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2867631
- ม้วนลีการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
50 ซ.โบสถ์พราหมณ์ ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2219797
- มัณธนาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
537/2 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4275250
- มิตรผดุงการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1575/122-123 ซ.รวมโชค ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4654422
- มิตรวัลลภการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
429-433 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 236-3556
- มิตรวัลลภการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
429-433 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- เมตตาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บิล การ์ด นามบัตร
158-160 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 34 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- เมืองทองการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
163-165-167 ซ.จุฬาลงกรณ์ 8 ถ.พระรามที่ 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- แม้นเมืองแมนการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
140 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- โม่งฮวด   
ทำสมุด
54-56 ซ.จุฬาลงกรณ์ 5 ถ.พระรามที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2511539
- ยงกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
16 ซ.สะพานปลา ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2112845
- ยงเกียรติออฟเซ็ทโปรดักชั่น   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
70 ถ.ทรัพย์ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ยงเคียงฮวดการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
196/138-139 ซ.ภักดีธรรม ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2112085
- ยงเจริญ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1391/11-12 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ยงศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
237/15 ถ.มหาจักร ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2218638
- ยงศิลป์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
161/5 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
- ยิ่งเจริญออฟเซท   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
15/44 หมู่ที่ 4 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4218968
- ยูไนเต็ดอาร์ตการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
164/78 ซ.น้อมจิตต์ ถ.พญาไท ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- ยู่ฮั้ว   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
110 ถ.ผดุงด้าว ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
- ร่วมชัยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
449/2 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5853567
- รวมศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1536/10-14 ซ.จันทราทิพย์ ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- รวมศิลป์ไทย   
ทำสมุดและปกพลาสติค
196/1 ซ.วรพงษ์ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- รวมศิลป์ฟิล์มดีโปรดั๊กชั่น   
ทำบล๊อกและอัดเพรทแม่พิมพ์
402-404 ซ.จุฬาลงกรณ์ 7 ถ.พระรามที่ 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- รวยพาณิชย์   
เย็บเล่มและทำปกหนังสือ
172/3 ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- รัชดาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
501/66 ถ.นางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- รัชดาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
148/30 ซ.ขุนทองแก้ว ถ.รัชดาภิเษก ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- รัชดาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
501/75 ถ.นางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- รัตนกรีการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์เย็บเล่ม ทำปก ทำแฟ้มเอกสาร
1075 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ราชาสาส์น   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
10 หมู่ที่ 9 ซ.เพชรเกษม 54 ถ. เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- ร้านกรณีกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
32/1 ถ.สุขุมวิท 71 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3900518
- ร้านวัฒนชัย   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
9/82-83 ซ.สมบูรณ์พัฒนา ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
- ร้านวิวัฒน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
54/5 ซ.สันติภาพ ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2347797
- รำไทย เพรส เซนเตอร์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
111/27 ซ.สามเสน 28 ถ.สามเสน ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2431304
- รุ่งเจริญ   
ทำสมุด
120/138-139 ซ.กิ่งจันทร์ ถ.จันทน์ ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- รุ่งรัตน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
180-182 ถ.นครสวรรค์ ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2814679
- รุ่งเรืองการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
508 ถ.อโศก-ดินแดง ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2462746
- รุ่งเรืองการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
215/135 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5858012
- รุ่งโรจน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1141/15-16 ถ.เจริญรัถ ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4652548
- รุ่งโรจน์บรรจุภัณฑ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
191/5-7 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 22 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- รุ่งวัฒนาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
293/12-13 ซ.สุรวงค์ ถ.ประชาธิปก ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4660058
- รุ่งศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่นบิล ได้เดือนละ 4000 เล่ม
15/177 ซ.ประทีปะเสน ถ.ท่าดินแดง ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4664952
- เรืองทองการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
983/6-7 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2942438
- โรงงานเจริญกิจ   
ทำสมุด
64/1 ซ.มหาธราดล ถ.สวนพลู ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต   
ผลิตไพ่ไทย ไพ่จีน ไพ่ป๊อก และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1488 ถ.นครไชยศรี ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2415600
- โรงงานไพบูลย์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้เดือนละ 5 รีม
19 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4661407
- โรงงานสมุดคงเจริญ   
ทำสมุด
287/39-40 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4110799
- โรงพิมพ์ ท วัฒนาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
511/295 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์ พิมพกาญจน์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
293 ซ.บ้านพานถม ถ.พระสุเมรุ ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2825424
- โรงพิมพ์ ร.ส.พ.   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน
313/1 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4666052
- โรงพิมพ์ ศ.ภัทรวรรธน์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
410-412 ถ.มหาไชย ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2230039
- โรงพิมพ์ ส.สง่า   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
337/4 ซ.ส.สง่า ถ.พระรามที่ 1 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์กวงจิว   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และผลิตกล่องกระดาษ
29 ซ.เจริญนคร 16 ถ.เจริญนคร ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์กวงฝ่า   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
161 ถ.พาดสาย ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์การศาสนา   
พิมพ์หนังสือ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ
314-316 ถ.บำรุงเมือง ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2235548
- โรงพิมพ์งี่ตุ้น   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
78 ถ.แพร่งนรา ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2215442
- โรงพิมพ์จิ้นฟ้า   
พิมพ์ใบเสร็จและบิล, ถุงกระดาษ
102 ซ.ข้าวสาร ถ.เยาวพานิช ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2212346
- โรงพิมพ์เจริญกิจ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
46/41,46/43 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์เจริญศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
473/1-2,472/1 ซ.พระยาสิงหเสนี ถ.พระรามที่ 4 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2143309
- โรงพิมพ์ชิ้วฝ่าน   
พิมพ์ฉลาก หนังสือ
92-96 ซ.ตลาดศธรทิพย์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2840368
- โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด   
พิมพ์หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
79 ถ.งามวงศ์วาน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5614567
- โรงพิมพ์ไชยยันต์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1444 ถ.กรุงเกษม ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์ซินแซ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
43-45 ถ.22 กรกฎาคม 4 ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์ซีเอี้ยง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
146 ซ.หัวเม็ด ถ.จักรวรรดิ ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์ดำรงธรรม   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3147/1 ซ.ช่างนาค ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4653871
- โรงพิมพ์ดุสิตสัมพันธ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1428,1430,1432 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5853971
- โรงพิมพ์ตีรณสาร   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
62 ถ.ปั้น ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2364463
- โรงพิมพ์ทวีรัตน์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
77/35 ซ.สมานมิตร ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2113147
- โรงพิมพ์เทพประทานพร   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
493 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3921828
- โรงพิมพ์เทรดไทย   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
627/3 ถ.นครไชยศรี ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-6692648
- โรงพิมพ์เทอดไทยพาณิชย์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
627/3 ถ.นครไชยศรี ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2413744
- โรงพิมพ์ไทยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
19 ซ.ปราโมทย์ 3 ถ.สีลม ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2336177
- โรงพิมพ์ไทยพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
72 ซ.บรมบรรพต ถ.บำรุงเมือง ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2232320
- โรงพิมพ์ไทยสว่าง   
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน การ์ด สลาก และถุงกระดาษ
301/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2819002
- โรงพิมพ์ไทยสิริ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
93/2-4 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุปดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2944696
- โรงพิมพ์ไทยสิริ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
93/2-4 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2944690
- โรงพิมพ์ไทยเส็ง   
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน นามบัตร บัตรเชิญและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
656/185 ซ.ศรีทองดี ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4230747
- โรงพิมพ์นิติเวชช์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
13-14 ถ.หน้าพระลาน ต.พระบรมมหาราชวัง อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2223742
- โรงพิมพ์บรรณศิลป์ พริ้นติ้ง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
55/5 หมู่ที่ 8 ถ.นาคนิวาส ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์บรรณาคม   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1690 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2771218
- โรงพิมพ์บุ้นกวง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
16-18 ถ.พาดสาย ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2220431
- โรงพิมพ์ประชารวมช่าง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
11/12-13 ซ.วัดดวงแข ถ.จารุเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2143107
- โรงพิมพ์ประมวลศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
214/39-40 หมู่ที่ 6 ถ.พัฒนาการ ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3213459
- โรงพิมพ์ประเสริฐธนกิจ (คณะบุคคล)   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ด บิล
11/11 หมู่ที่ 9 ซ.เพชรเกษม 35 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4130185
- โรงพิมพ์พาราเม้าท์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ การ์ด
640/40,640/100 ถ.เพชรบุรี ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2510251
- โรงพิมพ์พีระพัธนา   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
47 ซ.สุเหร่า ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4653438
- โรงพิมพ์โพธิ์ทอง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
16/128 ซ.ทีซีมัยซิน ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์มนตรี   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
156 ถ.สามเสน ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2820499
- โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
11-17 ถ.มหาราช ต.พระบรมมหาราชวัง อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2248214
- โรงพิมพ์มิตรไทย   
พิมพ์หนังสือแบบพิมพ์ต่าง ๆ และตั๋วรถประจำทาง
15 ซ.ชนะสงคราม ถ.พระอาทิตย์ ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2820355
- โรงพิมพ์มีฟ้า   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
108/4 ถ.ผดุงด้าว ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2235851
- โรงพิมพ์ยุ่ยฮึง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
162/90-92 ซ.เพชรเกษม 28 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4674791
- โรงพิมพ์รวมมิตร   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
215 ซ.หลังวัดหัวลำโพง ถ.ทรัพย์ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์รวมสิน   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
457/177-178 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์ราชปรารภ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
154/2-3 ถ.รางน้ำ ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2452747
- โรงพิมพ์ราม่า   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
757/27 ซ.วัดจันทร์ใน ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์รุ่งนคร   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
400 ซ.หลวงดำริห์ ถ.สี่พระยา ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2346712
- โรงพิมพ์รุ่งเรืองการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
14/35 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์ลดาวัลย์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
88 ซ.เทวรัตน์ (ประชาราษฎร์ 33) ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5850178
- โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
679/71-74 ซ.ประชาอุทิศ 45 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์วชิรินทร์สาส์นรัชดา   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
9/4 ซ.ลาดพร้าว 23 ถ.ลาดพร้าว ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์วัฒนกิจพาณิชย์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
859 ถ.อรุณอัมรินทร์ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4112057
- โรงพิมพ์วิงเฮง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
27/21-22 ซ.กัปตันบุช ถ.เจริญกรุง ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2332071
- โรงพิมพ์วิจิตรศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
192/6 ซ.วรพงษ์ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2817414
- โรงพิมพ์วิญญาณ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
47/1-2-3 ถ.สามเสน ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์วิทยาภัณฑ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
385/1 ซ.วัดโพธิ์แมน ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์ศรีอนันต์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
167/21-22 ถ.ประชาธิปไตย ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2820514
- โรงพิมพ์ศิริศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
211-213 ถ.นครสวรรค์ ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2810012
- โรงพิมพ์ศิลป์บุญ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
82 ถ.พาดสาย ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2211370
- โรงพิมพ์ศึกษาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
353/26 ซ.โรงเรียนมารดานุเคราะห์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์ศุภมิตร   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1729/7 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์ศุภศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1629 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3920211
- โรงพิมพ์สากลการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3785/13-15 ถ.พระรามที่ 4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2249 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5383033
- โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   
พิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ตั๋วภาพยนตร์กรมสรรพากร และตั๋วรถยนต์โดยสารรถประจำทาง
9 ซ.แยกซอยเอกมัย ถ.สุขุมวิท 63 ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3925031
- โรงพิมพ์สูตรไพศาล   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 60,000 เล่ม/ปี
16/4,16/8 ซ.เพชรเกษม 63 ถ.เพชรเกษม ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4134349
- โรงพิมพ์แสงประชา   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
11/20-22 ซ.ตลาดพลู 3 ถ.เทอดไท ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์แสงอรุณ   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
361/1 ถ.หลวง ต.วัดเทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ "พิมพ์ไทย"   
พิมพ์หนังสือพิมพ์ และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 36 ซ.พัฒนาการ 20 แยก 4 ถ.พัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
- โรงพิมพ์หยูหลี   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
73 ซ.ข้าวสาร ถ.พาดสาย ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2210805
- โรงพิมพ์อักษรสยาม   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
44/5 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4668180
- โรงพิมพ์ไฮ้กวง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1386-1392 ถ.ทนุรัตน์ 6 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2862343
- ลัคกี้วันการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
95/49-50 ซ.รถไฟวรพงษ์ ถ.ราชวิถี ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8830484
- ลาภเจริญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
235 ถ.มังกร ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
- เล้งการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ
492/32 หมู่ที่ 12 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4680373
- เลี่ยงเชียง   
พิมพ์หนังสือ
223 ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2224816
- วงศ์สว่างการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์และหนังสือต่าง ๆ
10, 12, 14, 16 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4240331
- วนิดา   
การพิมพ์ การทำแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทำปกหรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ เช่น ซองจดหมาย
143/217 หมู่ที่ 3 ซ.เอกชัย 127 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- วรกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ
5/7-8 ซ.รองเมือง 5 ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2141518
- วรศิลป์การพิมพ์   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
54 ซ.เจริญนคร 24 ถ.เจริญนคร ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4661736
- วรีณาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1666/13-14 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2110421
- วัฒนชัยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 244/53-54 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระรามที่ 3 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- วัฒนศิลป์   
ทำเพลทและบล๊อกแม่พิมพ์
64-66 ซ.จุฬาลงกรณ์ 5 ถ.พระรามที่ 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2911201
- วัฒนาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
823/24-25 ถ.พรานนก ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4113140
- วาวพริ้นติ้ง   
รับจ้างพิมพ์และตกแต่งสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
29/54-55 ถ.พัฒนาการ 30 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-7178857
- วิจิตรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
102 ซ.เพชรเกษม 2 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- วิจิตรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
650/37 ซ.สามจันทร์ (เพชรเกษม 2) ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4650904
- วิจิตรหัตถกรโรงพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
24 ถ.สระสรง ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2227450
- วิจิตรอักษรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
249-251 ถ.สามเสน ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2816544
- วิชัยพาณิชย์และการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
62,64,66 ซ.สุขุมวิท 56 (สายทิพย์) ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3117901
- วิฑูรย์การปก   
เย็บเล่ม ทำปกหนังสือ
2 ซ.สมบูรณ์ ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
- วิทยไพบูลย์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
141/659 หมู่ที่ 9 ซ.ประชาอุทิศ 27 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02870830932
- วิทยาณีการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
513 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- วินัยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
24/95 หมู่ที่ 6 ซ.วัดยายร่ม ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4285777
- วิบูลย์พริ้นติ้ง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
434/4-5 ซ.เจริญกรุง 67 ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- วิบูลย์ศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
14/14-15 หมู่ที่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- วิรัชการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ฉลาก
1076/33 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 28 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- วิราพงศ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
270/11 ถ.ประชาธิปก ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- วิวัฒน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
10/7 ถ.ราชปรารภ ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2453450
- วิศวะศิลป์การพิมพ์   
รับจ้างพิมพ์หนังสือ
4 ซ.สว่าง 6 ถ.สว่าง ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- วิศาลการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
756-758 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
- วี ซี การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กำลังการผลิตได้เดือนละ 60 รีม
40/25 หมู่ที่ 2 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4263250
- วีระชัยการพิมพ์   
ทำแฟ้มเก็บเอกสารและทำปก
52/1 หมู่ที่ 9 ซ.เทพนิมิตรใต้ ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน  จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4160833
- วีระภัณฑ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1137/2 ซ.เดชา ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- วุฑฒิการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1034/4-5 ถ.เทอดไท ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- เวิลด์ วาย พริ้นติ้ง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
41/291 หมู่ที่ 11 ซ.นวลจันทร์ ถ.สุขาภิบาล 1 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร
- เวิลด์สติกเกอร์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ ทำแฟ้มเก็บเอกสาร เย็บเล่ม ทำปก ตบแต่งสิ่งพิมพ์
1-7 ถ.สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ไวกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
71/101 ซ.วัดบางสะแกนอก ถ.เทอดไท ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4667894
- ศรีณรงค์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ด บิล
505/10 ซ.สารภี 1 ถ.ลาดหญ้า ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4659796
- ศรีบุญเทรดดิ้ง   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
935 ถ.พระรามที่ 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ศรีมงคลการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
108/205 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- ศรีเมืองการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
5/39-41 ซ.รองเมือง 5 ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2144660
- ศรีศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ
100/7 ซ.ดอนกุศล ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ศรีอุดมกิจการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
199/69-70 ซ.แลนด์โก้ ถ.วิภาวดีรังสิต ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2798081
- ศักดิ์โสภาการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
176 ซ.ราชศักดิ์ ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- ศิริการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
19/40/41 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- ศิริพัฒน์ช่างปก   
ทำปกหนังสือ
24/1-2-3-4 ซ.สามพระยา ถ.สามพระยา ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2824350
- ศิริโรจน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
679/82-83 หมู่ที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 45 ถ.ประชาอุทิศ ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- ศิริสินการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
30-32 ถ.ท่าเรือ ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- ศิลป์ไทยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
405/127 ซ.วิวัฒน์ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ศิลปสนองการพิมพ์   
พิมพ์หนังสือ ใบปลิว หัวจดหมาย
34 ถ.ปรินายก ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- ศิลปาคมการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ด นามบัตร
23/107-108 ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ศิลปาคมการพิมพ์   
โรงพิมพ์ พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ด นามบัตร ใบปลิว
23/106-8 ซ.อาทิตย์ ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4601554
- ศุภนิตย์ กราฟฟิค เพรส   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
507/533-534 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2102636
- เศรษฐชัย   
พิมพ์เคลือบและตกแต่งสิ่งพิมพ์
423 ซ.เทอดไทย 33 ถ.เทอดไทย ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ก-บจ
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด บช-บร
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด บล-ป
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด พ-ศ
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ส-หย
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด หร-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม