//

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ส-หย

- ส.การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
17/3 ถ.วังเดิม ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4652797
- ส.พลศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
521/1-2 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 22 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- ส.พลศิลป์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
521/1-2 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 22 (สมบูรณ์ 1) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4274381
- ส.ร่วมกิจ   
พิมพ์ ตบแต่งสิ่งพิมพ์ เช่น สติ๊กเกอร์
71/155-156,72/112 หมู่ที่ 2 ซ.เพชรเกษม 81/2 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4312680
- ส.วัฒนช่าง   
เย็บเล่มและทำปกหนังสือ
78/4 ถ.มหรรณพ ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2227619
- ส.สมบูรณ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ แบบฟอร์มต่าง ๆ
43/1 ซ.กิ่งพลู ถ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2866056
- ส.เสริมมิตรการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
133/137-138 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4249269
- ส.แสงนคร   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1410/1 ถ.พระรามที่ 4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
196 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5791121
- สนองการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
12/29 หมู่ที่ 5 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- สมเจตน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
641/4 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- สมใจการพิมพ์   
พิมพ์หัวจดหมาย ใบสำคัญการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน แผ่นการ์ด
460/42 ซ.สุวรรณิน ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4249888
- สมชายการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
424/72 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- สมชายการพิมพ์   
พิมพ์หนังสือ
270/76-77 ซ.วิมลสรกิจ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- สมชายการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น สลาก การ์ด
486/7 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- สมชายการพิมพ์   
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1765,1767 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- สมวัธน์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ และทำแฟ้มเอกสาร
832 ถ.เทอดไทย ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4669912
- สมศักดิ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
215/143-145 ซ.ประชาราษฎร์ซอย 11 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5869247
- สมศักดิ์การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
215/98 ซ.ท่าเรือบางโพ ถ.ประชาราษฎร์ 1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5854246
- สมัยออฟเซต   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
612/7-8 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 22 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4275818
- สมุดกรุงธน   
ทำสมุด
222 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4683198
- สยามการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
4/45-48 ถ.พระราม 6 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 
- สยามไทยการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1735/146-147 ถ.บรมราชชนนี ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8849464
- สยามยูเนียนการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1970/34-35 ซ.มังกรทอง ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2110382
- สยามศิลป์   
การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์
270/34-35 ซ.ประชาธิปก 4 ถ.ประชาธิปก ต.วัดกัลยาณ์ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- สว่างศิลป์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
31/4-5 ซ.ศาลเจ้าเจ็ด ถ.เจริญกรุง ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2343546
- สวิชาญการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์
10/1-2 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2940055
- สหพัฒนาการพิมพ์   
ทำสมุดและพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
377/9 ถ.ท่าดินแดง ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4661675
- สหมิตร   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
48/54 ซ.บ้านพานถม ถ.พระสุเมรุ ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2822208
- สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ 1992   
พิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์
2/1 ถ.เทอดไท ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8689571
- สะพานใหม่การพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
108/316-317 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
- สันติศิริการพิมพ์   
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บัตรเชิญขนาดต่าง ๆ
1763/4 ซ.วัดรวกบางบำหรุ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- สัมพันธ์ศิริการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำสมุด
88/8 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.จันทน์ ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2113160
- สัมฤทธิ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
53/68-69 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- สัมฤทธิ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2/25 หมู่ที่ 6 ซ.เชิงสะพานใหม่ดอนเมือง ถ.พหลโยธิน ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5214075
- สามดีการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
256 ซ.เจริญกรุง 79 ถ.เจริญกรุง ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- สำนักข่าวพาณิชย์
พิมพ์หนังสือวารสารผู้ส่งออก และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
22/77 ถ.รัชดาภิเษก ต.จันทรเกษม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-5131909
- สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2/9 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 31 ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5873295
- สำนักงานช่างมิตรภาพ
ถ่ายฟิล์มและอัดฟิล์ม
162/16-20 ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2215429
- สำนักพิมพ์ข่าวประเสริฐ (THAILAND PUBLISHING HOUSE)
พิมพ์หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
12 ซ.โรงเรียนเกษมพานิชยการ ถ.สุขุมวิท 71 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3913595
- สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ถ.พิษณุโลก ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
- สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1139/40 ซ.เพชรเกษม 4 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- สำนักพิมพ์สุภา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
118-126 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- สำราญจิตต์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1847/2-3,1849-1849/1 ถ.พระรามที่ 4 ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3925855
- สิงห์สุวรรณการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1194 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3912392
- สิทธิโชค
พิมพ์สิ่งพิมพ์ เย็บเล่ม ทำปก
360 ซ.เจริญนคร 46 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- สินส่องแสง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
518 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2860383
- สินส่องแสง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
518 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2860383
- สีทอง
พิมพ์ซองจดหมาย
11,13,14 ถ.ลำพูนไชย ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2211234
- สีลมการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
265 ถ.สีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2340423
- สุขสวัสดิ์ไสกาว
เย็บเล่มทำปกหนังสือ
85 หมู่ที่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 17 ถ.ประชาอุทิศ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4275633
- สุทธิสารการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
294/2 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4651768
- สุทินปั้ม
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
739/31-32 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2111807
- สุนทรตรายาง และการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
111 ซ.นาวา ถ.ตะนาว ต.เสาชิงช้า อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2231302
- สุพรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
11/2-3 ถ.เพชรบุรี ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2824734
- สุพัตรา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
426/55-56 ถ.กำแพงเพชร ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2794823
- สุภัคการพิมพ์ (1991)
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
357/22 ซ.วัดโพธินิมิตร ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- สุภัคการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
357/22 ซ.วัดโพธินิมิตร ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- สุมนทำปก
ทำปกหนังสือ
183/22 ซ.วัดดาวดึงษาราม ถ.พระปิ่นเกล้า ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4241095
- สุรชัยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
912/29 ซ.สุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
- สุรพงษ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
864/11-15 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- สุรสยามการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
208/76-77 หมู่ที่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4627592
- สุริยาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
781/65-66 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- สุริยาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1572/22 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- สุริยาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
781/57-58 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 (วัดจันทร์ใน) ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- สุวรรณการพิมพ์ (1989)
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
19/244 หมู่ที่ 10 ซ.หมู่บ้านชัยกูล ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4165894
- สุวัฒนการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
19/244 หมู่ที่ 10 ซ.หมู่บ้านชัยกูล ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4165894
- เสฐียรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
326/26 ซ.แสงจันทร์ ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร .
โทรศัพท์ 2110188
- เสฐียรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
629/479 ซ.เศตะพราหมณ์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- เสโณการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
143/65-66 หมู่ที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร
- เสนาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2/8 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5798704
- แสงงามการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
694/16 ซ.ศาลเจ้าแซ่ซิ้ม ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- แสงเจริญการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1337/2 ซ.สารภี 3 ถ.ลาดหญ้า ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- แสงเจริญการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
120/146-147 ซ.กิ่งจันทร์ ถ.จันทน์ ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- แสงชัยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
79/4 ถ.พระรามที่ 4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- แสงชัยการพิมพ์
พิมพ์บัตรเชิญ ใบเสร็จรับเงิน และใบรับส่งสินค้า
141/82 ซ.มหาทุน 2 ถ.วุฒากาศ ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4655886
- แสงทองการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
19/29-30 ซ.ปรีชา ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- แสงไทยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
7/31 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2117546
- แสงไทยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
697/31-32 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2841293
- แสงประสิทธิ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
665 ถ.ประชาธิปก ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4376262
- แสงรุ่งเรืองการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
333 ซ.จุฬาลงกรณ์9 ถ.พระรามที่ 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2528285
- แสงรุ่งโรจน์การพิมพ์
พิมพ์ฉลาก
402 ซ.เชื้อเพลิง ถ.ช่องนนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- แสงสวัสดิ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
392/8 ถ.จักรเพชร ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- แสงสินธุ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
119/3-4 ซ.เฉลิมหล้า ถ.พญาไท ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
- แสวงสุทธิการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
88/6 หมู่ที่ 3 ซ.กำนันแม้น ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4685049
- โสภณการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
50/38 ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- โสภิตการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร
266, 268, 270, 272 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- หจก.เอพี-วัน พิมพ์และบรรจุภัณฑ์
โรงพิมพ์ พิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นด้วยเครื่องจักร
45/19 ซ.พุทธบูชา 11 ถ.พุทธบูชา ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 028741433
- หนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐ
พิมพ์หนังสือพิมพ์
1-1/4 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2721030
- หย่งเจ็ง
ทำสมุด
73 ซ.จุฬาลงกรณ์ 15 ถ.พระรามที่ 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2511298
- หยิ่วเฮง
ทำปกสมุดและปกหนังสือ
77-79 ถ.บูรณศาสตร์ ต.ศาลเจ้าพ่อเสือ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2211699
- หลีทอง
ทำสมุด ได้เดือนละ 41,670 เล่ม
18/35-36 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2111524
- หว่าฮอน
ทำปกสมุด
96-98 ถ.ศิริพงษ์ ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกด บี.บี. การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
127/1, 127/2 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
37-39-41 ซ.ปราโมทย์ 3 ถ.สีลม ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.นำกิจการพิมพ์
พิมพ์ถุงกระดาษและพิมพ์ถุงพลาสติก
220-220/1-4 ซ.สุขุมวิท 22 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2582090
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฟิล์มสแกนเนอร์
ทำเพลทและแยกสีระบบอ๊อฟเซ็ท
1075 ถ.พระราม 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงสินการพิมพ์
รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
9/5-6 ซ.บำเพ็ญกุศล ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1797/35 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 71 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กังวาลไนล่อนการพิมพ์
ทำสมุดและพิมพ์ถุงพลาสติก
3/4-6 ซ.ไมตรี ถ.พลับพลาไชย ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2218954
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัวเซ่งเฮงจั่นเครื่องเขียน
ทำสมุด
382 ถ.วานิช 1 ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งจันทร์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1378-1380 ซ.ทนุรัตน์ 6 ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเกษมการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1/21-22 หมู่ที่ 11 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4131995
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญพลาสติกการพิมพ์
พิมพ์ถุงพลาสติก
23/45-46 ซ.อาทิตย์ ถ.วุฒากาศ ต.บางค้อ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4684719
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจมหานคร
ทำแฟ้มเก็บเอกสาร
269 ซ.พระนคเรศ ถ.พระรามที่ 4 ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2331373
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
172-174 ซ.อ่อนนุช 44 ถ.สุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-311-3868
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติวรรณ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
656/187 ซ.ศรีทองดี ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติยาการพิมพ์
พิมพ์กระดาษไหว้เจ้า
109/1 ซ.พระพิบูลย์ ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิลล์ แลนด์โพลี่ สปอร์ต
พิมพ์กระดาษลวดลาย
6/95-97 หมู่ที่ 6 ซ.เอกชัย 83/4 (รุ่งศิริ 1) ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
489/2 ซ.อัศวมิตร ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4243016
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ พริ้นติ้งแอนด์เลเบล
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
175 ซ.เจริญรัถ 20 ถ.เจริญรัถ ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังสมุดศรีสงวน
ทำสมุดต่าง ๆ
497-505 ซ.บ้านบาตร ถ.บำรุงเมือง ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลาสสิคการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
505/61 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณพินอักษรกิจ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
31/14 ซ.วัดสังข์กระจาย ถ.อิสรภาพ ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4663371
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.(1999) การพิมพ์
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
161/119-120 หมู่ที่ 3 ซ.กำนันแม้น ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8977888
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานทวี พีวีซี อุตสาหกรรม
ทำแฟ้มปกหนังสือ
284-286 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4391717
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ
253,158,160 ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2219801
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสศิลป์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2092/20-23 ซ.ทวีวัฒนา ถ.จันทน์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2864549
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรานุกุลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
53/2,3,6,7 ซ.บ้านพานถม ถ.พระสุเมรุ ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2827809
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามรชัย
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
213 ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ถ.สาธรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2866963
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุวงษ์เทรดดิ้ง
เข้าปกและเย็บเล่มหนังสือ
69/13-14,470 ซ.พระสุรีย์ ถ.ดินสอ ต.บวรนิเวศน์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2827596
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรรัชการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
110/32 ซ.วัดอนัมนิกายาราม ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2814324
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฬาโฆษณา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
313-316 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4442480
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็น.ที
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทำสมุดและแฟ้มเอกสารต่าง ๆ
51-51/1 ถ.กรกฎา 4 ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2239196
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพรการพิมพ์
ทำซองจดหมายและพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
318/48-318/50 ซ.โชคดี ถ.พระรามที่ 4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2583031
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
486/30-31 ถ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 468-7837
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าพระยาไมลด์แอนด์สเปรย์มาร์ค
ทำแม่พิมพ์โลหะ
16/65 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉวีการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
80/2-3 ซ.วรพงศ์ ถ.สามเสน ต.บ้านพานถม อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรมงคลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ปีละ 20000 รีม
548/4-5 หมู่ที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 69 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุ่งครุ อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
241/5-6,243 ถ.พระรามที่ 1 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2514562
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแลนด์
เย็บเล่ม ทำปก และตบแต่งสิ่งพิมพ์
26/529 หมู่ที่ 6 ซ.เอกชัย 69/2 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวัฒนา พริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
17 ง.57-58 ถ.อโศก-ดินแดง ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยแม้นศรีการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ นามบัตร
265 ซ.แม้นศรี 2 (นาคบำรุง) ถ.บำรุงเมือง ต.คลองมหานาค อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคไทยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
199/6-7 ซ.สุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถ.สุขุมวิท ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวงศ์ ปริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
35/2-3 ซ.สุขทรัพย์ ถ.สุคนธ์สวัสดิ์ ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันต้าการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
67, 111 ซ.3 ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันต้าการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
67,111 ซ.3 ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
9-11 ซ.จุฬาลงกรณ์ 20 ถ.พระรามที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2140659
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
158/8 ซ.ศาลเจ้าแซ่ซิ้ม ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกจันทน์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
18/1 ซ.ชัยณรงค์ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ เอส กรุงเทพ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
552/6-7 ถ.นครสวรรค์ ต.สี่แยกมหานาค อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2819206
-  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีจริงแมนนิวแฟคเชอริ่ง
ทำซองจดหมาย
4388/1 ซ.ฟาร์มวัฒนา ถ.พระรามที่ 4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชรัตนะการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
11/4-5 หมู่ที่ 10 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8996882
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เจริญการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
240-242 ซ.สวนหลวง 2 ถ.จรัสเมือง ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.สุภาพนำช่าง
ทำปกสมุดต่าง ๆ
113-115 ถ.เฟื่องนคร ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
196/10 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ. ศิริสาร
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
120/1 ซ.วัดสังเวช ถ.ลำพู ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2817778
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.ศิริสาร
พิมพ์ตั๋วรถประจำทาง
67 ถ.ลำภู ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2817778
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพบูลย์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การ์ด นามบัตร บิล
90/23 หมู่ที่ 3 ซ.กำนันแม้น ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4159167
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทับทิมทองการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
80/122-123 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ประไพการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
12/17-19 หมู่ที่ 7 ซ.ศิริอยู่วิทยา ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4165141
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ประไพการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
12/17-19 หมู่ที่ 7 ซ.เอกชัย 65 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4165161
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์วิสุทธิ์
รับพิมพ์สิ่งพิมพ์
240/127-129 ซ.ท่ารถปรับอากาศสายใต้เก่า ถ.จรัลสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4125070
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์วิสุทธิ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
240/130-133 หมู่ที่ 0 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์อักษร
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
588/233-234 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 34 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิค 19
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
509/451-452,460/32,45 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 (ภาณุรังษี) ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
63/11 ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2144172
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประทานการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
136/1 ซ.เซนหลุยส์ 2 ถ.สาธรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2118920
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวรัณย์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
162/77 ซ.เพชรเกษม 28 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท่นทองชัยพัฒน์ การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ได้ปีละ 5 ตัน
48/222-224 หมู่ที่ 1 ถ.รามคำแหง ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญการพิมพ์
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
64,66,68,67 ซ.ลากพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 7310154
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
280-282 ซ.จุฬาลงกรณ์ 15 ถ.พระรามที่ 4 ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2515220
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยประสานการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์
594/24-26 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 437-2392
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
44/83-84 หมู่ที่ 6 ซ.บุญมงคล ถ.กำนันแม้น ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8021357
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพรสุวรรณ
ทำแฟ้มเก็บเอกสาร และทำปกพลาสติก
8 ซ.บางแวก 51 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4122345
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
201/119 ซ.วัดประดู่ในทรงธรรม ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4672531
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรกมลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
77/20 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2771553
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรกมลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
78 ซ.นาคนิวาส 2 ถ.นาคนิวาส ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-9324911
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมกมลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
296 ถ.สุทธิสารแยก 1 ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2763463
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ์
พิมพ์ฉลาก
16/64 หมู่ที่ 7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำกังการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
202/23 หมู่ที่ 0 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-211998
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยเจริญ
ทำสมุด
131,131/1-2 ซ.เพชรเกษม 11 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำศิลป์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
44/174 หมู่ที่ 2 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำอักษรการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ ประมาณปีละ 480,000 เล่ม สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประมาณปีละ 6,000 เล่ม
800/35-36 ซ.ตระกูลสุข ถ.อโศก-ดินแดง ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิเคอิ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
37/221-37/223 หมู่ที่ 1 ซ.ปัจจะ 1 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว 78 การพิมพ์ ออฟเซ็ท
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
595-597 ซ.เพชรเกษม 4 ถ.เพชรเกษม ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4662857
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวไพศาลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1952/1 ซ.เจริญนคร 46 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4658379
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสากลช่าง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
462/26 ถ.สี่พระยา ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวงการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
89/1 ซ.ลาดพร้าว 18 ถ.ลาดพร้าว ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5110478
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล๊อก
พิมพ์หนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
255/10-11 ถ.พะเนียง ต.วัดโสมนัส อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กแอนด์สมอลล์กรุ๊ป
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
434/4-5 ซ.แสงจันทร์ ถ.เจริญกรุง ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.การพิมพ์ และบรรจภัณฑ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
2044/161-162 ถ.จันทน์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2874747
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
2044/140-141 ถ.จันทน์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2874747
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2044/140-141 ถ.จันทน์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2868292
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญญฤทธิ์ดีไซน์
พิมพ์สิ่งพิมพ์และทำตราเครื่องหมายต่าง ๆ
786/5-7 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญยงภัณฑ์
เย็บเล่มสมุด และผลิตซองจดหมาย
311 ถ.วานิช 1 ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2211458
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาเทพ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
24/1 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4150907
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาวิจิตรศิลป์ (คณะบุคคล)
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1389/13-14-15 ซ.เอี่ยมยิ่ง ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์กราฟฟิคเพรส
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
981/24-27 ซ.พิบูลย์อุปถัมภ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์แพ็ค บรรจุภัณฑ์
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นโฆษณาสินค้า กล่องบรรจุสินค้า
38/55 หมู่ที่ 4 ซ.อนามัยงามเจริญ ถ.พระราม 2 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4510285
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สัมพันธ์พาณิชย์
พิมพ์หนังสือ ได้ปีละ 100,000 เล่ม
1030/8-12 ซ.วัดจอมสุดาราม ถ.นครไชยศรี ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5853242
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรเมษฐ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
24-26 ถ.ดินแดง ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2454962
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพันธ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
496/12 ซ.วิเศษสรรค์ ถ.ลาดหญ้า ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4665888
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
571/28-29 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2893069
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์สเทชันเนอรี่และการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
177/31-34 ซ.โชฎึก ถ.เจริญกรุง ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2363475
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์ไสกาว
เย็บเล่มทำปกสมุดและหนังสือ
582/71 ซ.เสริมสุข ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสุขชัยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1838/40-41-42 ซ.พระแม่มารี ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิติวัฒน์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ หนังสือ
2189/2,2191,2191/1 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิติวัฒน์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น ใบเสร็จหนังสือ
84-86 ซ.สุขุมวิท 95/1 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 311-6401
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะธนวิชช์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
670/787 ซ.วัดเทพนารี ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4333068
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลพัฒนาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
628 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 22 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
109-111 ถ.อัษฎางค์ ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2223015
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สันติชัยเทรดดิ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1808/12 ซ.พระแม่มารี ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สันติชัยเทรดดิ้ง
พิมพ์การ์ด ใบเสร็จรับเงิน
1808/10 ซ.พระแม่มารี ถ.จันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พกพาส
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
47/61-62 ซ.เย็นจิตร ถ.จันทร์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
46/15 ซ.กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 ต.พระโขนง อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3900983 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บิลส่งของ บิลเงินสด ได้ปีละ 3,000 เล่ม
44 หมู่ที่ 6 ซ.อ่อนนุช 44 ถ.สุขุมวิท 77 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3113408
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพพริ้นติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์
20/49 หมู่ที่ 2 ซ.เพชรเกษม 10 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ่อ-ลูกการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
99/58 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนะศิลป์ออฟเซ็ท
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3597/104-105 ซ.แฉล้มนิมิตร ถ.เจริญกรุง ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันนี่พับบลิชชิ่ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
549/1-2 ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน 32 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5793352
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาณิชพระนครการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
76-78 ซ.ศูนย์บันเทิงการค้าซอย 2 ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
527/77 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 39 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4112765
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทองการพิมพ์แอนด์แพคกิ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เย็บเล่ม ทำปก ทำแฟ้มเก็บเอกสาร ทำกล่องกระดาษ
90/2-3 ซ.อินทรพิทักษ์ 1 ถ.อินทรพิทักษ์ ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
127, 129 หมู่ที่ 0 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางอ้อ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8855322-4
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. แอนด์ พี.สกรีน
สื่อสิ่งพิมพ์
2/129-131 หมู่ที่ 1 ซ.27 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
19/8 ถ.งามวงศ์วาน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พริ้นท์ส มาร์เก็ตติ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1532/20-21 ซ.ธนูทัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม. การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์
22/408 ซ.พระราม 2/54 ถ.พระราม 2 ต.แสมดำ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8995082,86
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3597/69 ถ.สุดประเสริฐ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเจการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3597/69 ซ.แฉล้มนิมิตร ถ.สุดประเสริฐ ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้องการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
773/14-15 ถ.อิสรภาพตัดใหม่ ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้องการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1443/38-39 ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธบูชา
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือและรูปพุทธประวัติ
4-6 ถ.ดำรงค์รักษ์ ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2818587
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลสินการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
89/36 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรามาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
640/49 ถ.เพชรบุรี ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2519291
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค โค้ตติ้ง
รับจ้างเคลือบเงาปกหนังสือ
21/231 หมู่ที่ 8 ซ.คลองหนองใหญ่ ถ.วงแหวน ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค โค๊ตติ้ง
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
21/232-234 หมู่ที่ 8 ซ.คลองหนองใหญ่ ถ.วงแหวน ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค โค้ตติ้ง
พิมพ์ หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์และทำกล่องกระดาษ
21/239 หมู่ที่ 8 ซ.คลองหนองใหญ่ ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 8032202-3
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูลซัพพลาย
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
37 ซ.วัดดวงแข ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพกิจการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
31 ซ.เซ็นต์เสถียร ถ.ลาดหญ้า ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
58/7-8 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูฟูการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
629/501-2 ซ.สาธุประดิษฐ์ 49 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2946901-2
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรม - อัพ ดีไซน์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ
1/4 หมู่ที่ 12 ซ.ร่วมสามัคคี ถ.สุขุมวิท ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 5417552
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟ้มไทยรุ่งเรือง
ทำแฟ้มเอกสาร
145,147,149 ซ.สะพานยาว ถ.เจริญกรุง ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2344659
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟน์อาร์ต พับลิชชิ่ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
107/102-103 ซ.เทพารักษ์ (วัดเสาวคนธ์) ถ.พระปิ่นเกล้า ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4339951
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรกิจชัย
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
582/2 ซ.สุขสวัสดิ์ 20 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8746801
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
187/25 ซ.วัดดาวดึงษ์ ถ.อรุณอัมรินทร์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4249142
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
59/1 หมู่ที่ 5 ซ.เพชรเกษม 47 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4130494
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพงษ์การพิมพ์
พิมพ์ใบเสร็จ ฉลากและแบบฟอร์มต่างๆ
63/7-8 ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาย การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
95/117 ซ.สุขุมวิท 105 ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3985482
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาย การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
95/117 ซ.สุขุมวิท 105 ถ.สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาย การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2951615
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรนราการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
259/142 ซ.สุขุมวิท 71 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตัน อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 3920146
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็ดทรายพริ้นติ้ง
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
594/89-90 ซ.ประยูรสุข 2 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4242872
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
162/13-15 ถ.บำรุงเมือง ต.สำราญราษฎร์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2219603
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีการพิมพ์
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
1024/33-34 ถ.พระราม 4 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 2583021
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงพลเทรดดิ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
670/778 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4333089
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงพลเทรดดิ้ง
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
670/778 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 68 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 4333089
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิตี้ พับลิเคชั่น
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
196/20 ซ.พุทธโอสถ ถ.นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ก-บจ
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด บช-บร
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด บล-ป
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด พ-ศ
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด ส-หย
สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ กรุงเทพฯ หมวด หร-ฮ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม