//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร เฟส 1

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์สินสาคร เฟส 1
- PIM DEE CO.,LTD.  
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
30/2 หมู่ 1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 0 2401 9201    โทรสาร: 0 2401 9416-9
E-mail: sales@pimdee.co.th    http://www.pimdee.co.th
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตงานทางด้านสิ่งพิมพ์ในระบบออฟเซต (Offset)
- PLAN PRINTING CO.,LTD.  
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
30/3 หมู่ 1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 0 3445 2150-8, 0 3445 2111    โทรสาร: 0 3445 2159
E-mail: yosayas@hotmail.com, deaw230@hotmail.co.th    http://www.planprinting.co.th
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการงานพิมพ์ครบวงจร ทั้งก่อนพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ และหลังพิมพ์ ตลอดจนการบรรจุหีบห่อ และการจัดส่ง
- NEWWAITEX CO.,LTD.
- T K S TECHNOLOGY PUBLIC CO.,LTD.  
- ELEVEN COLORS CO.,LTD  
- P S PATTANA PUBLISHING CO.,LTD
- PROUD PRESS (2002) CO.,LTD. 
- SUNTHORN FILM CO.,LTD  
- C.P.I INTERPRINT CO.,LTD
- SRITHAI PACK CO.,LTD  
- PMC LABEL MATERIALS CO.,LTD. 

พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
30/28 หมู่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ประเภทอุตสาหกรรม: กระดาษสติกเกอร์และฟิล์มสติกเกอร์
- ECOPLAST CO.,LTD
- CHAICHAROEN PRINTING & PACKAGING CO.,LTD  
- SIAM THONGKIT CO.,LTD. 
- TOP MULTIPRINT CO.,LTD
- SANXIN PRINTING MACHINE MATERIAL (THAILAND) CO.,LTD  
- NIKKO LAMINATE CO.,LTD 
- PRASUKCHAI PRINTING CO.,LTD
- T WATANA PRINTING CO.,LTD 
- DONG YOUNG GRAVUE (BANGKOK) CO.,LTD  
- FUJI ACE CO.,LTD
- MPP UNITY PRODUCTS LTD.PART
- HITECH ASIA CO.,LTD  
- CHAN WANICH SECURITY PRINTING CO.,LTD
- T A O BANGKOK CORPORATION .LTD  
- PYRAMID KARNPIM LTD.PART  
- REAMS AND ROLLS CO.,LTD.
- SUKSAWAD SLITTING CENTER CO.,LTD
- C.A.S. MACHINARY CO.,LTD. 
- ETERNAL SAKATA INX CO.,LTD.
- STAR WIRE COMBS CO.,LTD. 
- THE THAI PRINTING ASSOCIATION  
- A.T. PRINTING CO.,LTD
- KINYOSHA (THAILAND) CO.,LTD  
- FLEXO GRAPHIC (RAMA2) CO.,LTD  
- SRIRAKTHAI ENTERPRISE CO., LTD.
- OUT OF THE BLUE BOX CO.,LTD.E 
- THECNO GLOBAL CO.,LTD. 
- NIKKEN CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD
- SM GRAPHIC CENTER CO., LTD.  
- FLEXOPRINT (THAILAND) CO.,LTD.   
- C.A.S. HOLDING GROUP CO.,LTD.
- VISMA ASIA CO.,LTD.  
- TRISAN PRINTING CO.,LTD 
- THAI CORASIA CO.,LTD
- BANGKOK INTER MERCHANDISE CO.,LTD  
- ASIA MODERN PAK CO.,LTD  
- SUCCESS ENTERPRISE (2202) CO.,LTD
- MASTER PIECE GARMENT AND TEXTILE CO.,LTD 
- FERROSTAAL (THAILAND) CO.,LTD  
- FUTURE MASTER COMPANY LIMITED
- YUNGCHENG PLATE-MAKING (THAILAND) CO.,LTD  
- PREMAR PACKEGGING CO.,LTD  
- PROMASTER PACK CO.,LTD
- WAYU MANUFACTURING CO.,LTD
- PRIVILEGE GODOWN CO.,LTD  
- CEFIRO TEC TRADING CO.,LTD
- OUAY UN DISPENSARY CO.,LTD.  
- VPP PROGRESSIVE CO.,LTD 
- BANGKOK METAL FABRICATION CO.,LTD
- KITJAKARN THAI LTD.,PART. 
- ALFA AMBER CO.,LTD
- T BUD-DHA RAKSA CO.,LTD.
- VISTA INTERNATIONAL HEALTH FOOD CO.,LTD. 
- TRANSFOR CHAROENCHAI CO.,LTD  


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม