//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมวด ฌ-ธ

- บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด  39/99 หมู่2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0210, 490 229-30    โทรสาร: 0 3449 0209
ประเภทอุตสาหกรรม: พิมพ์ผ้า 
- บริษัท ดี ไทย เคมีคัล อุตสาหกรรม จำกัด 
39/119 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0114-7    โทรสาร: 0 34490 118
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม (ผลิต BINDER, SIZING WAX, SIZING AGENT, CONING OIL, SOFTNER, RESIN) 
- บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด 
39/90 นิคมฯสมุทรสาคร ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0196-7    โทรสาร: 0 3449 0196 
ประเภทอุตสาหกรรม: อาหารทะเลแช่เข็ง 
- บริษัท ตราวุทธิ์ จำกัด 
1/104 หมู่2 ถ.พระราม 2 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0000-1    โทรสาร: 0 3449 0002 
ประเภทอุตสาหกรรม: แปรรูปและถนอมอาหารและแช่แข็ง 
- บริษัท ที.อาร์.ซี. โพลี่แพค จำกัด 
1/24, 1/26 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0363, 490 367    โทรสาร: 0 3449 0368
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติกและสิ่งพิมพ์ 
- บริษัท ที.แอล.สยาม จำกัด 
39/222 หมู่ 2 ต.บางกระจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 34490 620-1    โทรสาร: 0 3449 0619 
ประเภทอุตสาหกรรม: ทอแถบผ้าและสายรัด 
- บริษัท ไทย นิปปอน พลาสติก จำกัด 
1/36 หมู่2 ถ.พระราม2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0224-7    โทรสาร: 0 3449 0228
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นพลาสติก 
- บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด 
39/224 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0485-7    โทรสาร: 0 3449 0466 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและแปรรูป ผัก ผลไม้ และสัตว์น้ำแช่แข็ง 
- บริษัท ไทย ยูโรโค๊ต จำกัด 
1/18 นิคมฯสมุทรสาคร หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0044    โทรสาร: 0 3449 0477 
ประเภทอุตสาหกรรม: สีเคลือบกระป๋อง สีทา สีฝุ่น สีอบ สีพ่น สีน้ำมัน แลคเกอร์ ทินเนอร์ 
- บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด 
39/71 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 1801 7997   
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากแป้ง 
- บริษัท ไทยกัลวาไนซ์ดสตีล จำกัด 
1/21-22 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0142-3    โทรสาร: 0 3449 0129   
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุดเคลือบท่อเหล็กด้วยสังกะสี 
- บริษัท ไทยคาวา อินดัสตรีส์ จำกัด 
1/43 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0088-9    โทรสาร: 0 3449 0089 
ประเภทอุตสาหกรรม: โซ่รถจักรยานยนต์ 
- บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด 
1/48 หมุ่2 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0173-4    โทรสาร: 0 3449 0174
ประเภทอุตสาหกรรม: เทปกาว 
- บริษัท ไทยยินจง จำกัด 
39/65-66 หมู่2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0145-8    โทรสาร: 0 3449 0144 
ประเภทอุตสาหกรรม: ทอผ้าและย้อมสีผ้า 
- บริษัท ไทยสถาพร แปซิฟิค จำกัด 
1/43 หมู่2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0088-9    โทรสาร: 0 3449 0089 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) 
1/66 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทราคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0378    โทรสาร: 0 3449 0379
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
- บริษัท ไทยฮันร่า ไฟล่อน จำกัด 
1 หมู่ 2 นิคมฯสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์: 0 3449 0185-6    โทรสาร: 0 3449 0186
ประเภทอุตสาหกรรม: พื้นรองเท้า 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2544 4237    โทรสาร: 0 2544 5673 
ประเภทอุตสาหกรรม: ธนาคาร

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม