//

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมวด ก-ซ

- บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
39/104-105 หมู่2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0062-4    โทรสาร: 0 3449 0065 
ประเภทอุตสาหกรรม: ฟอกย้อมผ้า 
- บริษัท แกรนด์ ดี.เค.จำกัด 
1/17 หมู่2 ถ.พระราม2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0079-80    โทรสาร: 0 3449 0081
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทำจากโลหะ 
- บริษัท โกเบ-ย่า โชกุน โคเงียว จำกัด 
39/93 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0261-5    โทรสาร: 0 3449 0265 
ประเภทอุตสาหกรรม: อาหารทะเลสด แช่แข็ง แช่เย็น และอาหารสำเร็จรูป 
- บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
1/19 หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์: 0 3449 0164-9    โทรสาร: 0 3449 0170-1, 0 3449 0377
ประเภทอุตสาหกรรม: พัดลมระบายอากาศ 
- บริษัท คลอแมน (ไทยแลนด์) จำกัด 
39/118 หมู่2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0252    โทรสาร: 0 3449 0253
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตวิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม สื่อใช้ในการผสมสำหรับอาหารสัตว์ 
- บริษัท คีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด 
39/45 หมู่2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0218    โทรสาร: 0 3449 0287 
ประเภทอุตสาหกรรม: ไอศครีมโยเกิร์ต โยเกิร์ตแช่แข็งและโยเกิร์ตพร้อมดื่ม 
- บริษัท คีย์เบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
66 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0501-2    โทรสาร: 0 3449 0502
ประเภทอุตสาหกรรม: ปักผ้าลูกไม้ 
- บริษัท เค.เอช.ไอ. อุตสาหกรรม จำกัด 
39/232 หมู่2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0555    โทรสาร: 0 3449 0470
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท เค.เอส.เอส. เพอร์เฟคชั่น อินดัสตรี้ส์ จำกัด 
39/89 หมู่2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0589    โทรสาร: 0 3449 0592
ประเภทอุตสาหกรรม: ปักผ้าลูกไม้ 
- บริษัท โคทส เทรดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
39/60 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0572-4    โทรสาร: 0 3449 0270 
ประเภทอุตสาหกรรม: ย้อมและตกแต่งเส้นด้ายอุตสาหกรรม และซื้อมาขายไปเส้นด้ายทุกชนิด 
- บริษัท จีชาง พรีซิชั่น อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
39/223 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0447-8    โทรสาร: 0 3449 0446 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
- บริษัท จีมินิ เท็กซ์ไทล์ จำกัด 
39/237 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0546-7    โทรสาร: 0 3449 0548 
ประเภทอุตสาหกรรม: ย้อมเส้นด้าย 
- บริษัท เจ.พี เท็กซ์ไทล์ จำกัด 
1/89 หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0627-30    โทรสาร: 0 3449 0630 
ประเภทอุตสาหกรรม: ทอผ้า 
- ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย 
39/102 หมู่2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0188-9    โทรสาร: 0 3849 0189
ประเภทอุตสาหกรรม: ฟอก ย้อมสี ปั่น ตีเกลียวเส้นใยและทอผ้า 
- บริษัท ชวกน จำกัด 
39/79 หมู่ 2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0357    โทรสาร: 0 3449 0358
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์รถยนต์(ไส้กรองรถยนต์) 
- บริษัท ชุมศรีอินดัสเตรียล จำกัด 
1/70 หมู่2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0029, 490 092    โทรสาร: 0 3449 0030
ประเภทอุตสาหกรรม: ปั่นเส้นด้าย  
- บริษัท ชุมแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัด 
1/114 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0029, 490 092    โทรสาร: 0 3449 0030 
ประเภทอุตสาหกรรม: ทอผ้าและปั่นด้าย 
- บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) 
1/51 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0014-7    โทรสาร: 0 3449 0438
ประเภทอุตสาหกรรม: หมึกพิมพ์พลาสติกทุกชนิด 
- บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค จำกัด 
39/57-59 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0500    โทรสาร: 0 3449 0490 
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุและแบ่งบรรจุสินค้า ประเภท กาแฟ น้ำตาล และนมผง 
- บริษัท ซี.เอส.พิสตัน (ประเทศไทย) จำกัด 
1/85 หมู่ 2 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0003-4    โทรสาร: 0 3449 0005 
ประเภทอุตสาหกรรม: ลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์ 
- บริษัท เซก้า พาวเดอร์ พลาสติกส์ จำกัด 
1/42 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
โทรศัพท์: 0 3449 0096-7    โทรสาร: 0 3449 0095
ประเภทอุตสาหกรรม: พลาสติกผง 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม