//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท P ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

16. ประเภท P ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
หมวด 95 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

  • หมู่ 950 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
  • หมู่ย่อย 9500 ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
- กิจกรรมของบุคคลที่เข้ามารับจ้างทำงานทุกประเภทในครัวเรือนส่วนบุคคล เช่น หญิงรับใช้ ผู้ประกอบอาหาร บริกร คนรับใช้ส่วนตัว หัวหน้าผู้รับใช้ คนซักรีดเสื้อผ้า คนทำสวน คนเฝ้าประตู คนขับรถ ผู้ดูแลรักษาบ้านเรือน คนเลี้ยงเด็กและครูสอนพิเศษ เลขานุการ ฯลฯ

ยกเว้น
- หน่วยงานอิสระ (รวมทั้งส่วนบุคคล) ซึ่งจัดการบริการให้แก่ครัวเรือนนั้น ได้จัดประเภทตามกิจกรรมหลักของการดำเนินงานของประเภทนั้น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม