//

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ หมวด อ-ฮ

- องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
89/2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2505 5595     โทรสาร: 0 2575 7216 
ประเภทอุตสาหกรรม: ติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ย่อยลาดกระบัง 
- องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
89 หมู่3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ       
ประเภทอุตสาหกรรม: ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ 
- บริษัท อเมริเท็กซ์ แอพพาเรล จำกัด 
359/1 อี 3/4 นิคมฯลาดกระบัง หมู่ 4 ถ.นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 6711-20  0 2739 6724-5
ประเภทอุตสาหกรรม: เสื้อผ้าสำเร็จรูป 
- บริษัท อโนมาอีเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด 
305 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0860-1     โทรสาร: 0 2326 0864 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ 
- บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด 
89/2 หมู่ 4 ซ.จี 1/11 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 4481     โทรสาร: 0 2739 4485
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซมเครื่องจักรประเภทเครื่องต๊าบเกลียวไฟฟ้า, เครื่องเลื่อย, ปั๊มอัดฉีด
- บริษัท อซาด้า แมชชินเนอรี่ จำกัด 
89/2 หมู่ 4 ซ.จี 1/11 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 4481     โทรสาร: 0 2739 4485 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องต๊าบเกลียวไฟฟ้า (PIPE THREADING MACHINE) ผลิตปั๊มอัดฉีดและเครื่องตรวจสอบรอยรั่วของท่อ 
- บริษัท อาร์.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด 
323 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0455-6     โทรสาร: 0 2326 0486
ประเภทอุตสาหกรรม: ดัดแปลงสภาพรถยนต์ ซื้อมาขายไปรถยนต์เก่าและใหม่ อะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ยานพาหนะทุกชนิด 
- บริษัท อาร์เอฟ-เซ็นเตอร์ พอยท์ จำกัด 
349 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 4961-2     โทรสาร: 0 2326 1357
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระเป๋าทำจากวัสดุต่างๆ ทุกชนิดเพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากผ้าทุกชนิด 
- บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด 
221 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 6261     โทรสาร: 0 2739 6263 
ประเภทอุตสาหกรรม: ลูกสูบเครื่องยนต์ทุกชนิด 
- บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด 
221 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0384-6,0828-30     โทรสาร: 0 2326 0387 
ประเภทอุตสาหกรรม: ลูกสูบเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ 
- บริษัท อาร์ทอพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
129 หมู่ 4 ซ.อี 1/1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0374-5     โทรสาร: 0 2326 0373 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมา-ขายไป ผลิตโคมไฟฟ้าทำจากแก้ว ส่วนประกอบโคมไฟ ขาโคมไฟ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโคมไฟทำจากแก้ว 
- บริษัท อิวาซากิ (ประเทศไทย) จำกัด 
330 หมู่4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 4687-8     โทรสาร: 0 2739 4689  
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์เครื่องเขียน ปากกาลูกลื่น ดินสอ และกล่องบรรจุ เครื่องสำอาง 
- บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
343-344 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0052-3     โทรสาร: 0 2326 0966 
ประเภทอุตสาหกรรม: เรือยาง ที่นอนยางและผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ลมเป่าหรืออัดเข้าไป 
- บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
339 หมู่ 4 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 4885-7     โทรสาร: 0 2739 4888 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมา-ขายไป ผลิตและจำหน่วนเรือยาง ที่นอนยาง ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ลมเป่าทุกชนิด เสื้อผ้าสำเร็จรูป 
- บริษัท อีเกิลส์ แอร์ แอนด์ ซี (ประเทศไทย) จำกัด 
356 หมู่ 4 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 6040     โทรสาร: 0 2739 6039 
ประเภทอุตสาหกรรม: ปรับสภาพ ดัดแปลง ตกแต่ง รถยนต์ ซื้อมาขายไป ขนส่งและถ่ายสินค้า 
- บริษัท อีเกิลส์ อินติเกรทเต็ด โลจิสติกส์ จำกัด 
356 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 6040     โทรสาร: 0 2739 6039
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมาขายไป ขนส่งและขนถ่ายสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
- บริษัท อีโค พริ้น เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
115/1 หมู่ 4 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 6389     โทรสาร: 0 2249 9798
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต บรรจุ นำเข้า-ส่งออก ซื้อมา-ขายไป ผงหมึก ตลับหมึกที่ใช้แล้ว 
- บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
122 หมู่4 ถ.ฉลองกรุง แขงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0916-9     โทรสาร: 0 2326 0915
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตหรือประกอบเครื่องยนต์ดีเซล และอุปกรณ์ชิ้นส่วน เครื่องยนต์ดีเซล 
- บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 
103, 117 หมู่4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0102     โทรสาร: 0 2326 0933
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและแยกอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 
- บริษัท เอ ซี ไดสตาร์ จำกัด 
138/1 หมู่ 4 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 4278-80     โทรสาร: 0 2326 0349 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบและบรรจุ เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป 
- บริษัท เอ ซี ไดสตาร์ จำกัด 
114 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม 54 แขวงบางด้วง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 7350-3     โทรสาร: 0 2739 7335 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบและบรรจุ เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า 
- บริษัท เอเวสท์ จำกัด
101 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2943 7980-3     โทรสาร: 0 2943 7989 
ประเภทอุตสาหกรรม: รับจ้างผลิต ซ่อมแซมแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อมาขายไป เครื่องจักร เครื่องมือ วัตถุดิบ และอุปกรณ์ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 
- บริษัท เอเวอร์วิน แบ็กส์ จำกัด 
310 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0676     โทรสาร: 0 2739 4257 
ประเภทอุตสาหกรรม: กระเป๋า หมวก ผ้าปูโต๊ะ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลิต ผ้าห่ม ผ้านวม อุปกรณ์เครื่องนอนทุกชนิด ซื้อมาขายไป และผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด 
- บริษัท เอริเท็ค อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด 
90 หมู่4 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 1215-7     โทรสาร: 0 2326 0727 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ (CERAMIC CAPACITOR, SILER COATED CERAMIC DISC) 
- บริษัท เอส เค วี ไอซ์ จำกัด 
1374 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2249 1942     โทรสาร: 0 2249 9898
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ประกอบ แบ่งบรรจุ ซื้อมาขายไป คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอะไหล่ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกชนิด 
- บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 
65/4-5 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0945-6     โทรสาร: 0 2326 0947 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง 
- บริษัท เอส.เซ็นเตอร์ (2005) จำกัด 
393 หมู่ 4 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 1818 3424 
ประเภทอุตสาหกรรม: นำเข้า-ส่งออก ซื้อมา-ขายไป ซ่อมแซม ดัดแปลงสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์    
- บริษัท เอส.ที.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด 
329 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0846     โทรสาร: 0 2326 0921 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องดื่มชูกำลัง 
- บริษัท เอสเจอาร์ จิวเวลรี่ จำกัด 
366 หมู่ 4 ซ.E3/4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0985-7    
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมาขายไป นำเข้า ส่งออก เพชร พลอย และอัญมณีอื่นๆ ทองคำและเงินเครื่องประดับ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ 
- บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
213 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0440-3     โทรสาร: 0 2326 0444 
ประเภทอุตสาหกรรม: เลนซ์แว่นตา น้ำยาเคลือบเลนซ์และน้ำยาที่ใช้ในการผลิตเลนซ์ 
- บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
394 หมู่ 9 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0440-3     โทรสาร: 0 2326 0444 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบกระจกแว่นตา เลนซ์แว่นตา และน้ำยาเคมีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเลนซ์แว่นตา 
- บริษัท เอสทูจี จำกัด 
257 หมู่ 4 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 6205     โทรสาร: 0 2739 6209 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่าย ขนมขบเคี้ยว 
- บริษัท เออร์วิน รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด 
324 หมู่ 9 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 7016     โทรสาร: 0 2739 7020 
ประเภทอุตสาหกรรม: แบบแม่พิมพ์ เครื่องจักร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
- บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด 
236 ถ.ฉลองกรุง แขงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 4803     โทรสาร: 0 2326 0032 
ประเภทอุตสาหกรรม: แถบกาว กาวยาง แผ่นใยขัดถู กระดาษทราย สติกเกอร์ และแผ่นสะท้อนแสง ไส้กรอง 
- บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด 
211 หมู่4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0342-3     โทรสาร: 0 2326 0344 
ประเภทอุตสาหกรรม: ไม้กอล์ฟ หัวไม้กอล์ฟที่ทำด้วยเหล็กหรือโลหะอื่น ๆ   หัวไม้กอล์ฟกึ่งสำเร็จ และส่วนประกอบของหัวไม้กอล์ฟ ได้แก่ FACE, BACK, BODY, TUNGSTEN, SCREW, PIN และ WEIGHT 
- บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด 
286 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 
โทรศัพท์: 0 2326 0423-7     โทรสาร: 0 2326 0272-3 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ คลัชรถจักรยานยนต์, แผ่นจานฟริคชั่น, คลัชเวท และอะไหล่ 
- บริษัท แอดวานซ์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จำกัด 
366 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0985-7     โทรสาร: 0 2326 0576
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องประดับทองและเงิน ประกอบและไม่ประกอบอัญมณี  
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2299 5000   
ประเภทอุตสาหกรรม: ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สถานีเครือข่าย ดิจิตอล จีเอสเอ็ม 
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ประเภทอุตสาหกรรม: ติดตั้งเสาสัญญาณสถานีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม    
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ดทูลแอนด์ดาย จำกัด 
61/2 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0330-2     โทรสาร: 0 2326 0329 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานผลิต หรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ แบบแม่พิมพ์ 
- บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 
110 หมู่4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0660-9     โทรสาร: 0 2326 0671
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ยาง (ถุงมือยาง) 
- บริษัท แอลเคพี โอเวอร์ซี เทรดดิ้ง จำกัด 
357 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 6612-3     โทรสาร: 0 2739 6615 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซม ปรับสภาพ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ซื้อมาขายไป รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน อะไหล่ 
- บริษัท แอลพลา (ประเทศไทย) จำกัด 
63 หมู่ 4 นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2739 4555     โทรสาร: 0 2739 4554 
ประเภทอุตสาหกรรม: ขวดพลาสติก 
- บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด 
231 นิคมฯลาดกระบังโซน3 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 
โทรศัพท์: 0 2326 0433-6     โทรสาร: 0 2326-0149 
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์ (MOULDS & DIES) ชิ้นส่วนรถยนต์ ตัวอย่างชิ้นส่วนรถยนต์ 
- บริษัท ไอ.เอ็ม.เอส. (เอเชีย) จำกัด 
344 หมู่ 4 นิคมฯ ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0052-3     โทรสาร: 0 2738 4888 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมา-ขายไป เรือยาง ที่นอนเป่าลม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลมเป่า เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋า รองเท้า เสื้อชูชีพ อุปกรณ์เดินทาง รวมถึงวัตถุดิบและเครื่องจักรที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตสินค้าดังกล่าว และคลังเก็บสินค้าดังกล่าวข้างต้น 
- บริษัท ฮอลโลแคธโอดแลมป์ จำกัด 
114/1 หมู่4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 1213     โทรสาร: 0 2326 0108
ประเภทอุตสาหกรรม: หลอดไฟฟ้า ชนิด HOLLOW CATHODE LAMP และ DEUTERIUM ARC LAMP 
- บริษัท ฮัทชิ (ประเทศไทย) จำกัด 
209 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2326 0605-8     โทรสาร: 0 2326 0609
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์จากหนังแกะ เช่น ที่นอน ถุงมือ รองเท้า พรมวางเท้า  
- บริษัท ฮัทชิ (ประเทศไทย) จำกัด 
391, 391/1 เขตฯส่งออก นิคมฯลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 
โทรศัพท์: 0 2326 0605     โทรสาร: 0 2326 0609 
ประเภทอุตสาหกรรม: ที่นอน หมอนพิงหลัง ตุ๊กตา ถุงมือ รองเท้า หนังหุ้มเบาะรถยนต์ พรมวางพื้น 
- บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี เอเชีย อิงค์ จำกัด 
101 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 6 ห้อง 602 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2949 2431     โทรสาร: 0 2949 2439 
ประเภทอุตสาหกรรม: การทำธุรกิจบริการ การจัดหาตลาด เพื่อรองรับสินค้า ของสำนักงานใหญ่ 
- บริษัท ฮามาจิ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด 
353 หมู่4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 
โทรศัพท์: 0 2736 6081     โทรสาร: 0 2739 6085
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชุดชั้นใน 
- บริษัท ฮีโน่ แมททีเรียล อินดัสตรี้ จำกัด 
7 อาคารศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ชั้น 3 ห้อง 3 ซี 85-87 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมาขายไป จำหน่าย นำเข้าส่งออก แลกเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม