//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก

- บริษัท โกลว์ เดมิน วอเตอร์ จำกัด 
9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 5589     โทรสาร: 0 3868 5104 
ประเภทอุตสาหกรรม: น้ำบริสุทธิ์เพื่ออุตสาหกรรม (Demineralised Water)
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด 
10 จี2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 5589-91     โทรสาร: 0 3868 5105 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำร่วม 
- บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 
4 ซอย G-2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 7400     โทรสาร: 0 3868 5078 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกาว (SYNTHETIC LATEX EMULSIONS) 
- บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
3 ซ. จี14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 5973-5     โทรสาร: 0 3868 5972 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ALIPHATIC HYDROCARBON RESIN 
- บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นนิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
32/59-60 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2260 1321     โทรสาร: 0 2260 1339
ประเภทอุตสาหกรรม: งานตัดประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และงานติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างที่ทำจากโลหะ 
- บริษัท ซีเอสอาร์ อินซูเลชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
1 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 4942     โทรสาร: 0 3868 4938 
ประเภทอุตสาหกรรม: ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL INSULATION) 
- บริษัทไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมฯตะวันออก2 ซอยจี-2 ถ.ปกรณ์ส่งเคราะห์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 
โทรศัพท์: 0 3868 5066-8     โทรสาร: 0 3868 5070
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีภัณฑ์ เก็บรักษาและลำเลียงเคมีภัณฑ์อันตราย 
- บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล ก๊าซ จำกัด 
12 หมู่ 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2467 0178     โทรสาร: 0 2457 9390 
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุก๊าซไฮโดรเจน 
- บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด 
9 ซ.จี-12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3892 2000     โทรสาร: 0 3868 7214
ประเภทอุตสาหกรรม: เอทธิลีนออกไซด์ และเอทธิลีนไกลคอล 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) 
18/1 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 3577     โทรสาร: 0 3868 4759
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุก๊าซอุตสาหกรรม 
- บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด 
18 ซ.จี2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 5900     โทรสาร: 0 3868 5999   
ประเภทอุตสาหกรรม: Polyethylene Terephthalate (PET) 
- บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด 
4 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 3573-5     โทรสาร: 0 3868 3576
ประเภทอุตสาหกรรม: โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCI (10%)) คลอรีนเหลว (LC2)
- บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด 
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 
โทรศัพท์: 0 2265 8100     โทรสาร: 0 2265 8125
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตอีทอกซีเลท 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) 
4 ซ.จี12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตก๊าซไฮโดรเจน    
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) 
2/3 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2338 6100     โทรสาร: 0 2312 0126 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตก๊าซอุตสาหกรรม เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว 
- บริษัท บางกอกโพลิเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
175 ชั้น 21/1 อ.สาธรซิตี้ทาวเวอร์ สาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2679 6363    
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอททีลี (LLDPE, HDPE) 
- บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
279/2 หมู่ 2 ซ.ทองพูนอุทิศ ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์: 0 2516 8402-4     โทรสาร: 0 2516 1595 
ประเภทอุตสาหกรรม: โครงหลังคาเหล็ก (TRUSS) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี/อลูมิเนียมขึ้นรูปใช้ในการติดตั้ง (ROLLFORMED STEEL SHEET) 
- บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 
2 จี9 ถ.ปกรสงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 5710     โทรสาร: 0 3868 5715 
ประเภทอุตสาหกรรม: เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี อะลูมิเนียม และ เหล็กแผ่นเคลือบสี (PAINTED ZINCALUME) 
- บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังเก็บเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรของบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)    
- บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 31-35 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2265 8400     โทรสาร: 0 2256 8500
 ประเภทอุตสาหกรรม: คลังเก็บเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องจักรของบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
- บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด 
24 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 7300     โทรสาร: 0 3868 7197-8
ประเภทอุตสาหกรรม: ศูนย์สาธารณูปการกลาง (ผลิตกระแสไฟฟ้า 150.3 เมกะวัตต์, ไอน้ำ 221 ตัน/ชั่วโมง และน้ำปราศจากแร่ธาตุ) 
- บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 
123 อาคารซัน่าวเวอร์ส บี ชั้น 32 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2273 8800     โทรสาร: 0 2273 8805 
ประเภทอุตสาหกรรม: สารฟีนอล 
- บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
9 ซ.จี3 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 3557     โทรสาร: 0 3868 3558 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 
- บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
13 ซ.จี 14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 4140-2     โทรสาร: 0 3868 35571 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลั่นน้ำมัน และการผลิตไฟฟ้า 
- บริษัท เม็คเคมา เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
11 ซ.จี-14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 3568     โทรสาร: 0 3868 3569 
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์(CATALYST) 
- บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 
17 ซอย G-14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 3564     โทรสาร: 0 3868 3565 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมี (ACRYLIC EMULSIONS AND POLYACRYLIC ACID) 
- บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด 
10 ซอย G-4ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 5071-2     โทรสาร: 0 3868 3562
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์(UREA-FORMMALDEHYDE RESIN) 
- บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด 
5 ถ.ปกรษ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 3450-3     โทรสาร: 0 3868 3449
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี (PVC COMPOUND STABILIZER) 
- บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด 
8 ซ.จี-2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 5100     โทรสาร: 0 3868 5099 
ประเภทอุตสาหกรรม: Purified Terephthalic Acid (PTA)
- บริษัท สยามยูไนเต็ลสตีล (1995) จำกัด 
9 ซ.จี 5 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 5155     โทรสาร: 0 3868 5126
ประเภทอุตสาหกรรม: เหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED SHEET,TIN MILL BLACK PLATE,GAVANIZED IRON SUBSTRATE) 
- บริษัท เอเซียโซลเวนท์ จำกัด 
7 ซอย G-14 ถ.ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 3579     โทรสาร: 0 3868 3580 
ประเภทอุตสาหกรรม: สารละลายสำหรับอุตสาหกรรมสีและกาวยาง 
- บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เคมิคอลส์ จำกัด 
1 ซอย G-3 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 21150 
โทรศัพท์: 0 3868 4445-6     โทรสาร: 0 3858 3537 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต DYES CHEMICAL 
- บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด 
2 ถ.ผังเมืองเฉพาะ 3-4 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3891 8200     โทรสาร: 0 3891 8299 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสารให้ความหวาน 
- บริษัท เอ็ม ไอ จี โปรดักชั่น จำกัด 
20/1 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 3414   
ประเภทอุตสาหกรรม: ก๊าซออกซิเจน, ไนโตรเจน, ออกซิเจนเหลว, ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว 
- บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
3 ซอย G-2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง 21150 
โทรศัพท์: 0 3868 5073     โทรสาร: 0 3868 5074 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์เคมี (อีพิโครโลไฮดริล, คลอรีน, โซดาไฟ และกรดเกลือ) 
- บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด 
3(G-4) ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 5758-61     โทรสาร: 0 3868 5757
ประเภทอุตสาหกรรม: DISPROPORTIONATED ROSIN SOAP 
- บริษัท ไอ ที ดี นิติบคคลเฉพาะกิจ จำกัด 
2034/132-161 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2716 1600     โทรสาร: 0 2716 1428 
ประเภทอุตสาหกรรม: งานตัดประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และงานติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างที่ทำจากโลหะ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม