//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หมวด ธ-ฮ

- บริษัท นันทวัน จำกัด 
ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5003-4     โทรสาร: 0 3857 5004 
ประเภทอุตสาหกรรม: ดัดแปลงและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 
- บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล ลามิเนท จำกัด 
180 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5027-31     โทรสาร: 0 3857 5032 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นวงจรและอุปกรณ์อีเลคโทรนิค (PRINTED CIRCUIT BOARD, COPPER FOIL, COPPER CLAD LAMINATE) 
- บริษัท บิลเลียนแนร์ มอเตอร์ จำกัด 
248 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5589     โทรสาร: 0 3857 5590 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงสภาพรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องจักร เครื่องยนต์ 
- บริษัท พรเสมอ จำกัด 
191 ชั้น 15 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2231 3914-8     โทรสาร: 0 2632 1182 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานตีเกลียวเส้นด้าย 
- บริษัท พรเสมอ จำกัด 
191 ชั้น 15 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2231 3914-8     โทรสาร: 0 2632 1182
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานตีเกลียวเส้นด้าย 
- บริษัท พรเสมอ จำกัด 
191 ชั้น 15 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2231 3914-8     โทรสาร: 0 2632 1182 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานทอผ้า 
- บริษัท พรเสมอ จำกัด 
191 ชั้น 15 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2231 3914-8     โทรสาร: 0 2632 1182 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานทอผ้า 
- บริษัท พรเสมอ จำกัด 
191 ชั้น 15 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2231 3914-8     โทรสาร: 0 2632 1182
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานลงแป้งเส้นด้าย 
- บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
111 หมู่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5528-32     โทรสาร: 0 3857 5533
ประเภทอุตสาหกรรม: แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ จักรยานยนต์และแบตเตอรี่อุตสาหกรรม  
- บริษัท ยานสยามขนส่ง จำกัด 
227 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5232-5     โทรสาร: 0 3857 5317 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้าสำหรับเก็บรถยนต์สำเร็จรูป 
- บริษัท ยูนิเซีย เจคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
186 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5211-4     โทรสาร: 0 3857 5215
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ (HYDRAULIC PUMP), Fuel Pump และ Oil Filter Adapter 
- บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

181 หมู่7 ต.หัวลำโพง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5022-5     โทรสาร: 0 3857 5026 
ประเภทอุตสาหกรรม: อาหารกึ่งสำเร็จรูป (ซุปคนอร์ชนิดต่างๆ, เยลลี่, ผงฟู) ผลิตน้ำซอส, ซอสหอยนางรม, ซอสผัด, ซอสพริก, ซอสมะเขือเทศและเครื่องแกง 
- บริษัท เรดวู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด 
990 ตึกอับดุลราฮิม ชั้น25 ถ.พระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
ประเภทอุตสาหกรรม: สิ่งพิมพ์ 
- บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโยลี จำกัด 
251 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5104     โทรสาร: 0 3857 5120 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด 
231-231/1 หมู่ 7 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5363-7     โทรสาร: 0 3857 5366
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด 
231-231/1 หมู่ 7 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5363-7     โทรสาร: 0 3857 5366
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท ลักกี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด 
248 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5589     โทรสาร: 0 3857 5590
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง สภาพรถยนต์ รถบรรจุกและรถจักรยาน ซื้อมาขายไป รถจักรยานยนต์ใหม่ 
- บริษัท วราโซเน่ย์ จำกัด 
176/1 หมู่7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5191-9     โทรสาร: 0 3857 5200
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตตู้ลำโพง และเครื่องเรือนทำจากไม้ปาติเกิลบอร์ด เตียงนอน วงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว เครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน 
- บริษัท แวนวอร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
76/2 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5329-37     โทรสาร: 0 3857 5338-9 
ประเภทอุตสาหกรรม: ลำโพง 
- บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด 
247 หมู่ที่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5408-9     โทรสาร: 0 3857 5401 
ประเภทอุตสาหกรรม: ย้อมสีเส้นด้าย ซื้อมาขายไป เส้นด้าย ไหม พรม 
- บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด 
180 หมุ่3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2753 2377  
ประเภทอุตสาหกรรม: สีและทินเนอร์ 
- บริษัท หงอี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
233 หมู่ 7 ต.หัวลำโพง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 38575 377-9     โทรสาร: 0 3857 5376
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับประกอบลำโพง 
- บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
72 ถ.คลองเตย-จรเข้น้อย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2384 0030     โทรสาร: 0 2384 0024
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถยนต์ 
- บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด (หยุดประกอบกิจการ) 
179/1 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข311 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5103-6     โทรสาร: 0 3857 5107 
ประเภทอุตสาหกรรม: ไม้กอล์ฟและหัวไม้กอล์ฟ 
- บริษัท เอ็นโด ฟอร์จริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
179/2 นิคมฯแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้) ทางหลวงหมายเลข331 ต.สำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5223-6     โทรสาร: 0 3857 5221
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนรถยนต์ และหัวไม้กอล์ฟ แม่พิมพ์, ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
- บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 
179 เขตฯส่งออก นิคมฯแปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้) ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข331 หมู่7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  โทรศัพท์: 0 38575 016-20     โทรสาร: 0 3857 5035 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องใช้ในครัวเรือนทำจากสแตนเลส 
- บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) 
2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 7, 10 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2253 0428-36     โทรสาร: 0 2253 2731
ประเภทอุตสาหกรรม: ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 
- บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด 
184 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5251-5     โทรสาร: 0 3857 5256 
ประเภทอุตสาหกรรม: วัสดุใช้กับรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ 
- บริษัท เอส เค ออโต้ อินทีเรีย จำกัด 
184 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5251-5     โทรสาร: 0 3857 5256
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในรถยนต์ 
- บริษัท เอส เอช มอเตอร์ซัพพลาย จำกัด 
235 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5456     โทรสาร: 0 3857 5457 
ประเภทอุตสาหกรรม: ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ และจักรยานยนต์เพื่อการส่งออก ซื้อมาและขายไป รถจักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด 
- บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด 
228 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5603-6     โทรสาร: 0 3857 5606
ประเภทอุตสาหกรรม: กาแฟสำเร็จรูป กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง และธัญญาหารปรุงสำเร็จชนิดผง ซื้อมาขายไปสินค้ากาแฟ 
- บริษัท โอเรียนตัล อีเลคโทรนิกส์ ดีไวซ์ จำกัด 
239 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5440     โทรสาร: 0 3857 5438
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Rough Blank,Final Blank,Wave Plate) 
- บริษัท ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด 
243 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5458-60     โทรสาร: 0 3857 5461
ประเภทอุตสาหกรรม: ภาชนะหีบห่อที่ทำจากโฟม พลาสติก กระดาษ 
- บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด 
241 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5429-35     โทรสาร: 0 3857 5428
ประเภทอุตสาหกรรม: วัคซีนป้องกันโรค 
- บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
214 หมู่ 7 ถ.เกตเวย์ซิตี้ ซอย 11 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5251-55     โทรสาร: 0 3857 5256
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบรถบรรทุก บรรจุหีบห่อชิ้นส่วนรถยนต์ 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป 
237 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โทรศัพท์: 0 3857 5410-5     โทรสาร: 0 3857 5416 
ประเภทอุตสาหกรรม: อาหารสัตว์, อาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ปลอกคอ, สายจูง, ที่นอน, เสื้อผ้า, แชมพู, สเปรย์, แป้งโรยตัว ฯลฯ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม