//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท H โรงแรมและภัตตาคาร

8. ประเภท H โรงแรมและภัตตาคาร
หมวด 55 โรงแรมและภัตตาคาร

  • หมู่ 551 โรงแรม ค่ายพัก และที่พักชั่วคราว
  • หมู่ย่อย 5510 โรงแรม ค่ายพัก และที่พักชั่วคราว
- การดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดหาที่พักชั่วคราว ค่ายพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกในค่ายพักให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือเฉพาะสมาชิกขององค์การโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน
- การดำเนินกิจการภัตตาคาร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาที่พักอาศัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับรถนอนที่เคลื่อนที่ได้โดยการลากจูง
- ตัวอย่างของกิจกรรมในหมู่ย่อยนี้ ตามปกติจัดหาให้โดยโรงแรม โรงแรมขนาดเล็ก โมเต็ล หอพักในสถานศึกษา ห้องพักภายในบ้าน เกสต์เฮ้าส์ ที่พักแรมเยาวชน ที่พักชั่วคราว เป็นต้น
ยกเว้น
- การดำเนินกิจการรถนอน ที่ดำเนินงานร่วมกับกิจการรถไฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6010 (การขนส่งทางรถไฟ)
- การให้เช่าที่พักอาศัยพร้อมเฟอร์นิเจอร์เป็นระยะเวลานาน (เช่น ห้องชุด) ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 70 (กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์)
  • หมู่ 552 ภัตตาคาร บาร์ และโรงอาหาร
  • หมู่ย่อย 5520 ภัตตาคาร บาร์ และโรงอาหาร
- การขายอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้พร้อมที่จะบริโภคได้ทันทีในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ภัตตาคาร คาเฟ่ สถานที่บริการขายอาหารกลางวัน และร้านขายเครื่องดื่ม รวมทั้ง กิจกรรมของการจัดอาหารนอกสถานที่และการขายอาหาร เพื่อนำไปบริโภคนอกสถานที่รวมทั้งการดำเนินกิจการรถขายอาหาร

ยกเว้น
- การขายโดยเครื่องขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5259 (การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ โดยไม่มีร้าน)
- การดำเนินกิจการที่กล่าวข้างต้น ที่เป็นการดำเนินงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาที่พักอาศัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5510 (โรงแรม ค่ายพักและที่พักชั่วคราว)
- การดำเนินกิจการเกี่ยวกับรถเสบียงที่ดำเนินงานร่วมกับกิจการรถไฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6010 (การขนส่งทางรถไฟ)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม