//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมวด บ-ฮ

- บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 
60/97 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์: 0 2529 7400    โทรสาร: 0 2529 4194 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังเก็บสินค้าของบริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 
- บริษัท บริลเลียน แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 
162 หมู่ 16 นิคมฯบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8381-5    โทรสาร: 0 3525 8388 
ประเภทอุตสาหกรรม: ส่วนประกอบฮาร์สดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- บริษัท บางกอกเพียวริตี้ จำกัด 
8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี     
ประเภทอุตสาหกรรม: ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 
- บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด 
609 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1457   
ประเภทอุตสาหกรรม: เกี่ยวกับการประกอบ ดัดแปลงรถยนต์ ซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
- บริษัท โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 
163 นิคมฯบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8193-5    โทรสาร: 0 3525 8192 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
65 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8336-7    โทรสาร: 0 3525 8339
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น หัวไม้กอล์ฟ
- บริษัท เมเดน อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด 
898 หมู่2 นิคมฯบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8258-62    โทรสาร: 0 3521 1415 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ตู้ไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ และตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
560 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3528 8888    โทรสาร: 0 3525 8270-1 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประดิษฐ์แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ 
- บริษัท แม็ควอร์เตอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
410/67-68 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2541 5374-8    โทรสาร: 0 2541 5378 
ประเภทอุตสาหกรรม: ลาเท็กซ์และเรซิน 
- บริษัท มิตซุย พรีซิสชั่น ไทย จำกัด 
141 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3526 8100-2    
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- บริษัท ยามาอิชิ มารูวา (ประเทศไทย) จำกัด 
718 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3526 8048-9    โทรสาร: 0 3526 8050-1 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 
- บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 
21/51 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2285 0334-5    โทรสาร: 0 2285 0350 
ประเภทอุตสาหกรรม: ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน 
- บริษัท ร็อกเวิธ จำกัด (มหาชน) 
681 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 0259-63    โทรสาร: 0 3522 0261
ประเภทอุตสาหกรรม: เฟอร์นิเจอร์ สำหรับสำนักงานและครัวเรือน 
- บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 
139/4 หมู่2 ถ.อุมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8100    โทรสาร: 0 35276050 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนหัวอ่านคอมพิวเตอร์ 
- บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 
140 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8100    โทรสาร: 0 35276050 
ประเภทอุตสาหกรรม: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 
140 หมู่2 ถ.อุมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8100    โทรสาร: 0 3527 6050
ประเภทอุตสาหกรรม: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ 
- บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 
140 หมู่ 2 ถ.อุมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8100    โทรสาร: 0 3527 6264 
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังเก็บสินค้าของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (บางปะอิน) จก. 
- บริษัท โวเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
167 หมู่ 16 นิคมฯบางปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8170-6    โทรสาร: 0 3525 8177 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
259 หมู่ 2 นิคมฯบางปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8240-2    โทรสาร: 0 5325 8539 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป 
- บริษัท ศรีนครการโยธา จำกัด (มหาชน) 
1193 อ.บุญผ่อง ชั้นที่18 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2271 3824    โทรสาร: 0 2271 3829
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง 
- บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
586 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1777    โทรสาร: 0 3522 1778
ประเภทอุตสาหกรรม: วงจรไฟฟ้ารวม ผลิตเครื่องคัดแยกสีเมล็ดพันธุ์พืช 
- บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
605-606 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1777    โทรสาร: 0 3522 1778
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (LCD MODULE, INTEGRATED CIRCUIT, PCBA) 
- บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จำกัด 
469 อาคาร 77 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
โทรศัพท์: 0 2960 1602-4    โทรสาร: 0 2960 1605  
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องเป่ามือ (Hand Dryer) รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
- บริษัท สุนทรเมทัลแพค จำกัด 
6/3 หมู่ 4 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2415 0050-3    โทรสาร: 0 2415 1708 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุจากโลหะ 
- บริษัท เอ วี พลาสติก จำกัด 
341 หมู่2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1670-7    โทรสาร: 0 3522 0288-89 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท เอเอฟ แอนด์ วี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 
342 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน อยุธยา 13160 
โทรศัพท์: 0 3526 1873-4    โทรสาร: 0 3536 1852 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผักและผลไม้แช่แข็งและแช่เย็นทุกชนิด 
- บริษัท เอช แอนด์ แอล ไฮ-เทค โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด 
341 หมู่2 นิคมฯบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8641-3    โทรสาร: 0 3526 0054 
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 
- บริษัท เอชพี คอนสตรัคชั่น ซีสเท็ม จำกัด 
594 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8334    โทรสาร: 0 3525 8335 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแผ่นผนังและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป 
- บริษัท เอ็น แอนด์ อี (ประเทศไทย) จำกัด 
552 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1081-5    โทรสาร: 0 3522 1276-7 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับชิ้นส่วน และส่วนประกอบของเครื่องอิเล็คทรอนิคส์-เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะทุกชนิด
- บริษัท เอ็นเอสอี โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด 
552 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1580-2    โทรสาร: 0 3522 1578 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของแม่พิมพ์ 
- บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
189 หมู่ 16 ถ.อุดมสายุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8666    โทรสาร: 0 3525 9002 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (CRASH STOP, LATCH) 
- บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
216 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8024-6    โทรสาร: 0 3525 8022
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์เครื่องกล (DRILL, INSERT) 
- บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
139/3 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1305-7    โทรสาร: 0 3522 1308
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์เครื่องมือกล (DRILL)   
- บริษัท เอ็มเอ็มซี คาร์ไบน์(ประเทศไทย) จำกัด 
216 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1556    โทรสาร: 0 3522 1577 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนเครื่องมือกล (ใบมีด เครื่องกล) 
- บริษัท เอวีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 
341 หมู่2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1670-7    โทรสาร: 0 3522 0288-9 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด 
134/6 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์: 0 2963 7099    โทรสาร: 0 2501 2937 
ประเภทอุตสาหกรรม: ส่วนประกอบที่ใช้กับเครื่องจักร เช่น อุปกรณ์นิวแมติกส์ 
- บริษัท เออิว่า (ประเทศไทย) จำกัด 
148 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ แขวงบางกะดี๋ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์: 0 2501 1611-3    โทรสาร: 0 2963 8215
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
- บริษัท แองโกล-ไทย แทรคเตอร์ จำกัด 
588 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมา ขายไป ประกอบ ซ่อมแซมซึ่งเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้    
- บริษัท แอ๊ดว้านซ์เพ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด 
344 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1140-8    โทรสาร: 0 3522 1149
ประเภทอุตสาหกรรม: สีน้ำพลาสติก สีเคลือบเงา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสี เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์  
- บริษัท แอร์โปรดัคส์ อินดัสตรีย์ จำกัด 
343 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8353-9    โทรสาร: 0 3522 1412 
ประเภทอุตสาหกรรม: ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว อาร์กอนเหลว และไฮโดรเจน 
- บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด 
30 หมู่1 ซ.เพชรเกษม81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2420 0042    
ประเภทอุตสาหกรรม: ที่พักอาศัย 
- บริษัท แอร์-คอนพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
142 หมู่16 นิคมฯบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8341-4    โทรสาร: 0 3825 8346-7 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ 
- บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 
508 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8441    โทรสาร: 0 3522 1615 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องมือตัดเจาะ 
- บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด 
166 ม.16 นิคมฯบางปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1031-5    โทรสาร: 0 3522 1030 
ประเภทอุตสาหกรรม: ยาแผนปัจจุบัน และอาหารแทนน้ำตาล 
- บริษัท ไอดีเอส โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
505 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8500    โทรสาร: 0 3525 8490 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงงานห้องเย็น และคลังสินค้า 
- บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเทศไทย) จำกัด 
148 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8186    โทรสาร: 0 3525 8196 
ประเภทอุตสาหกรรม: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก (PLASTIC TUBE) 
- บริษัท อลันดิก อาร์เอฟ เทคโนโลยี่ จำกัด 
593 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8152-7    โทรสาร: 0 3525 8164 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ประกอบ และดัดแปลง เครื่องรับส่งสัญญาณ และจับสัญญาณ อุปกรณ์สื่อสาร และโทรคมนาคม 
- บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
539 หมู่ 2 นิคมฯบางปะอิน ซ.4/1 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8541    โทรสาร: 0 3525 8546
ประเภทอุตสาหกรรม: เกี่ยวกับอาหารจากแป้ง แช่แข็ง ซื้อมาขายไป ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ  
- บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 
365 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1422-3    โทรสาร: 0 3525 8325 
ประเภทอุตสาหกรรม: ขนมและลูกกวาด 
- บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด 
158 ม.16 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1480-93    โทรสาร: 0 3522 1500
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์นม และกะทิสด 
- ห้างหุ้นส่วน อลูมิเนียม แอนด์ แพตเทิร์นเวอร์ค 
506 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1240-2    โทรสาร: 0 3522 1239 
ประเภทอุตสาหกรรม: แม่พิมพ์แบบจากไม้ เหล็ก อลูมิเนียม หล่ออลูมิเนียมตามแบบ และกลึง ไส ปาดหน้าโลหะทุกชนิด 
- บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด 
565 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8243    โทรสาร: 0 3525 8244 
ประเภทอุตสาหกรรม: กล่องกระดาษลูกฟูก,ถุงกระดาษและหลอดด้ายกระดาษ 
- บริษัท ไฮล์ เอเซีย จำกัด 
168 หมู่16 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1090-8    โทรสาร: 0 3522 1099 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบตัวถังรถขยะ รถขนส่ง 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม