//

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท D การผลิต หมวด 15-22

4. ประเภท D การผลิต
   
การผลิตในที่นี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือส่วนประกอบของวัตถุในทางกายภาพหรือทางเคมีให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ โดยไม่คำนึงว่างานนั้นทำด้วยเครื่องจักรหรือมือ ทำในโรงงาน ทำในเคหสถาน หรือผลิตภัณฑ์นั้นจะนำมาขายส่งหรือขายปลีกก็ตาม

การประกอบชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น นับว่าเป็นการผลิตด้วย ยกเว้น ในกรณีที่กิจกรรมนั้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยใดหมู่ย่อยหนึ่งของหมวด 45 (การก่อสร้าง)

การประกอบชิ้นส่วนที่ทำสำเร็จรูป ณ สถานที่ที่ใช้งานให้เป็นสะพาน ถังเก็บน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับคลังสินค้าและโกดังสินค้า เขตทางรถไฟและเขตทางยกระดับ ลิฟท์และบันไดเลื่อน งานประปา เครื่องพ่นน้ำ เครื่องทำความร้อนจากส่วนกลาง เครื่องระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง และสายไฟ ฯลฯ ระบบการก่อสร้างและโครงสร้างทุกชนิด ได้จัดประเภทไว้ในหมวดการก่อสร้าง

การประกอบและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ในการทำเหมืองแร่ การผลิต การพาณิชย์ และการประกอบการอื่น ๆ นั้น ถ้าเป็นกิจกรรมซึ่งดำเนินงานขึ้นเป็นการเฉพาะ ให้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยของการผลิตตามการผลิตสิ่งที่ติดตั้ง

การประกอบและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการขายสินค้าของสถานประกอบการผลิต ซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายส่งและขายปลีก ได้จัดประเภทไว้ตามกิจกรรมของสถานประกอบการนั้น

กิจกรรมของสถานประกอบการ ซึ่งดำเนินกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม และเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยของการผลิต ตามที่สถานประกอบการดำเนินการขึ้นเป็นการเฉพาะในการผลิตสินค้านั้น ๆ อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการที่ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานและเครื่องคำนวณ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7250

สถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจกรรมหลัก ในการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค โดยทั่วไปได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย ที่เหมาะสมในหมวด 50 (การขาย การบำรุงรักษา และการซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์) หรือหมวด 52 (การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน) ตามชนิดสินค้าที่ทำการซ่อม

การดัดแปลงสินค้าประเภทใดก็ตาม รวมทั้งการปรับปรุงใหม่หรือการสร้างขึ้นใหม่ ก็นับว่าเป็นการผลิต

การผลิตส่วนประกอบและชิ้นส่วนเฉพาะอย่าง ของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ โดยทั่วไปได้จัดไว้ในประเภทเดียวกับการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การทำส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเฉพาะอย่าง โดยการหล่อหรือการอัดรีดวัตถุที่ทำจากพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก)

การผลิตส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนธรรมดาของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ เช่น เครื่องยนต์ ลูกสูบ มอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับไฟฟ้า วาล์ว เกียร์ โรลเลอร์แบริ่ง ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อยที่เหมาะสมของการผลิต โดยไม่คำนึงถึงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นว่าจะรวมไว้ในหมู่ย่อยใด รวมถึงการนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้มาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ด้วย

หมวด 15 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 • หมู่ 151 การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ผลไม้ ผัก น้ำมัน และไขมัน
 • หมู่ย่อย 1511 การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
- การดำเนินการเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ การตกแต่ง และการบรรจุเนื้อสัตว์จำพวก โค กระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า สัตว์ปีก กระต่าย สัตว์ป่า หรือสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งการแปรรูปปลาวาฬทั้งบนบกหรือบนเรือที่ใช้เฉพาะงานนี้
- การผลิตเนื้อสัตว์ และสัตว์ปีกที่สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
- การเก็บถนอมและการปรุงแต่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยกรรมวิธีที่ทำให้แห้ง การรมควัน การทำเค็ม แช่ในน้ำเกลือ หรือการบรรจุกระป๋อง รวมทั้งการผลิต ไส้กรอก
- การเจียวและการกลั่นน้ำมันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตว์อื่น ๆ ที่บริโภคได้
- การผลิตเนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ป่น
- การฆ่าสัตว์ รวมทั้งการผลิตของที่ได้จากผลพลอยได้จากสัตว์ที่ถูกฆ่า เช่น หนังดิบและหนังฟอก ขนแกะ ขนแข็งหรือขนอ่อน ฟันหรือกระดูก

ยกเว้น
- การผลิตซุปซึ่งมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1549 (การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ
- การเก็บถนอมอาหารจำพวกปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา โดยกรรมวิธีทำให้แห้ง การรมควัน การทำเค็ม การแช่น้ำเกลือ หรือบรรจุกระป๋อง
- การผลิตปลาที่ทำให้สุกแล้ว
- การผลิตเนื้อปลาแบบฟิลเลและไข่ปลาที่สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง รวมทั้งคาร์เวียและของที่ใช้แทนคาร์เวีย
- การผลิตปลาแช่เย็นจนแข็ง รวมทั้งปลาซึ่งได้ตัดเป็นชิ้น สับหรือบดให้ละเอียด ที่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค
- การผลิตปลาหมัก กะปิ หรือลูกชิ้น
- การผลิตปลาป่นที่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค หรือใช้เป็นอาหารสัตว์
- การถนอมอาหารสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย หรือโมลลุสก์ โดยการแช่เย็นจนแข็ง หรือด้วยวิธีอื่น เช่น การทำให้แห้ง การรมควัน การทำเค็ม การแช่น้ำเกลือ การปรุงในซอส หรือการแช่ในน้ำส้มสายชู
- การผลิตอาหารป่น หรือสิ่งละลายได้ ที่ทำจากสัตว์น้ำ ครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำอื่น ๆ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค
- กิจกรรมของเรือที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปและเก็บถนอมสัตว์น้ำ ครัสตาเซีย และโมลลุสก์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้

ยกเว้น
- การประมงและการแปรรูปสัตว์น้ำบนเรือประมง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0500 (การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง)
- การแปรรูปปลาวาฬทั้งบนบกหรือในเรือที่ใช้เฉพาะงานนี้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511 (การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์)
- การผลิตน้ำมันและไขมันจากสัตว์ทะเล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1514 (การผลิตน้ำมันจากพืช น้ำมันจากสัตว์ และไขมันจากสัตว์)
- การผลิตซุปซึ่งมีส่วนผสมของสัตว์น้ำ ครัสตาเซีย หรือโมลลุสก์ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสัตว์น้ำ
 • หมู่ย่อย 1513 การแปรรูปผลไม้และผัก
- การผลิตอาหารซึ่งมีส่วนประกอบของผลไม้หรือผักเป็นหลัก การเก็บถนอมผลไม้หรือผักที่ทำให้สุกหรือดิบ โดยการแช่เย็นจนแข็ง รวมทั้งการปรุงแต่ง หรือการเก็บถนอมน้ำผลไม้หรือน้ำผัก
- การเก็บถนอมโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การทำให้แห้ง การแช่ในน้ำมันหรือแช่ในน้ำส้ม
- การเก็บถนอมโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การทำให้แห้ง การแช่ในน้ำมันหรือแช่ในน้ำส้ม
- การผลิตสิ่งปรุงแต่งแป้งหยาบจากผัก
- การผลิตแป้งและแป้งหยาบที่ทำจากมันฝรั่ง
- การเก็บถนอมผลไม้และผักโดยการบรรจุกระป๋อง
- การผลิตแยม แยมผิวส้ม หรือเยลลี่

ยกเว้น
- การผลิตแป้งหรือแป้งหยาบที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วชนิดแห้ง ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 1531 (การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช)
 • หมู่ย่อย 1514 การผลิตน้ำมันจากพืช น้ำมันจากสัตว์และไขมันจากสัตว์
- การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชหรือสัตว์ ยกเว้นการเจียวและการกลั่นน้ำมันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตว์อื่น ๆ ที่บริโภคได้
- การสกัดน้ำมันจากปลาหรือตับปลา
- การผลิตน้ำมันพืช รวมทั้งน้ำมันที่ทำจากผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) และมะกอก
- การผลิตกากน้ำมันที่เป็นก้อน หรือผงหยาบ หรือกากที่เหลืออื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำมัน เช่น โอเลโอสเตียริน
- การผลิตแป้งหรือแป้งหยาบที่ไม่เอาน้ำมันออก ที่ทำจากเมล็ดพืชที่มีน้ำมัน ผลไม้ เปลือกแข็ง (นัท) ที่มีน้ำมัน หรือเมล็ดในของผลไม้เปลือกแข็งที่มีน้ำมัน
- การผลิตน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชั่นเพียงบางส่วน การผลิตเนยเทียม หรือเทเบิลออยล์อื่น ๆ หรือไขมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร
- การผลิตน้ำมันจากเมล็ดฝ้าย รวมทั้งใยฝ้ายที่เป็นผลพลอยได้

ยกเว้น
- การเจียวและการกลั่นน้ำมันจากไขมันหมูและไขมันจากสัตว์อื่น ๆ ที่บริโภคได้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511 (การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์)
- การโม่-สี เวทคอร์น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1532 (การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์ จากสตาร์ช)
- การผลิตน้ำมันจากข้าวโพด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1532
- วิธีการที่เกี่ยวกับน้ำมันและไขมันโดยกรรมวิธีทางเคมี ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2429 (การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ 152 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม
 • หมู่ย่อย 1520 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม
- การแปรรูปนม รวมทั้งการแบ่งชนิด การกรอง การทดสอบ หรือการทำให้นมสดด้วย การแช่เย็น ของเหลวจากนมหรือครีม ; การแยกครีมจากนม ; การฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีพาสเจอไรส์ สเตอริไลส์ โฮโมจีไนส์ เพปโทไนส์ หรือฮิวแมนไนส์ ; การแช่แข็งครีม ; การทำนมข้น การหมัก การเพาะ ; การบรรจุนมหรือครีมในขวด หรือถุง หรือกล่องกระดาษ ; การผลิตนมหรือครีมในรูปของแข็ง เช่น เป็นแท่ง เป็นผง หรือเป็นเม็ด
- การผลิตเนยธรรมชาติ หรือเนยที่สกัดน้ำออกแล้ว เนยที่ถูกทำให้แข็งหรือเนยที่มีกลิ่น
- การผลิตน้ำมันเนย
- การผลิตเนยแข็งหรือเคิร์ด เช่น เนยแข็งแปรรูปหรือเนยสด นมเปรี้ยว โยเกริ์ต
- การผลิตหางนม ชนิดสด เข้มข้น หรือแห้ง
- การผลิตไอศกรีมและขนมหวานชนิดเยือกแข็งซึ่งใช้เป็นอาหารได้ โดยไม่คำนึงว่าจะมี ส่วนผสมของครีมหรือช็อกโกแลต
- การผลิตเคซีอินหรือแล็กโทส

ยกเว้น
- การผลิตน้ำนมดิบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0121 (การเลี้ยงโค กระบือ แกะ แพะ ม้า ลา และล่อ รวมทั้งการเลี้ยงโคนม)
 • หมู่ 153 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช และอาหารสัตว์สำเร็จรูป
 • หมู่ย่อย 1531 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช
- การโม่-สีเมล็ดธัญพืช เช่น แป้งเมล็ดหัก แป้งหยาบ และเพลเลตจากข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด หรือเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ
- โรงสีข้าว เช่น การสีข้าว การฝัด การขัดข้าว การนึ่ง หรือการปรับปรุงข้าวให้เก็บไว้ได้นาน
- การผลิตแป้งจากข้าว
- การโม่-สีพืชผัก เช่น แป้งหรือแป้งหยาบที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วชนิดแห้ง จากรากหรือหน่อ หรือจากผลไม้เปลือกแข็งที่สามารถบริโภคได้
- การผลิตอาหารประเภทอาหารเช้า ซึ่งได้จากเมล็ดธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบหรือปิ้ง หรือโดยการทำให้แบน การทำเป็นเม็ดกลม การทำเป็นเกร็ด หรือการขัดเมล็ดธัญพืช
- การผลิตแป้งผสมสำเร็จ สำหรับใช้ทำขนมปัง เค้ก ขนมปังกรอบหรือแพนเค้ก ฯลฯ

ยกเว้น
- การผลิตแป้งและแป้งหยาบที่ทำจากมันฝรั่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1513 (การแปรรูปผลไม้และผัก)
- การโม่-สี เวทคอร์น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1532 (การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช)
 • หมู่ย่อย 1532 การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช
- การผลิตสตาร์ช ได้แก่ สตาร์ชจากข้าวโพด ข้าว ธัญพืชอื่น ๆ มันฝรั่ง มันสำปะหลัง หรือวัตถุประเภทพืชผักอื่น ๆ
- การโม่-สี เวทคอร์น
- การผลิตกลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส รวมทั้งการผลิตกลูเทน
- การผลิตผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ทำจากสตาร์ช
- การผลิตน้ำมันจากข้าวโพด

ยกเว้น
- การผลิตแป้งและแป้งหยาบจากมันฝรั่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1513 (การแปรรูปผลไม้และผัก)
- การผลิตแล็กโทส ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1520 (การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม)
- การแปรรูปอ้อยในศูนย์กลางการผลิตน้ำตาล หรือการผลิตน้ำตาลซูโครสในโรงงาน น้ำตาล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1542 (การผลิตน้ำตาล)
- การผลิตน้ำผึ้งเทียม คาราเมล และอินนูลิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 1533 การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
- การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป การเตรียมส่วนผสมของวัตถุดิบ หรือส่วนผสมที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ หรือการบรรจุหีบห่อเพื่อให้เหมาะสมในการใช้เป็นอาหารสำหรับสุนัข แมว นก ปลา หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ
- การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ อาหารเสริมวิตามิน/แร่ธาตุ อาหารผสมสำเร็จรูป อาหารปศุสัตว์ที่ได้จากพืชที่มีรสหวาน หรืออาหารเสริมอื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตปลาป่นเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1512 (การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ)
- การดำเนินกิจกรรม ซึ่งให้ผลพลอยได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ในการใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยไม่ได้ใช้กรรมวิธีเฉพาะหรือไม่ได้มีการแปรรูปต่อ ให้จัดไว้ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์หลักนั้น เช่น การผลิตกากเหลือจากเมล็ดพืชที่มีน้ำมัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1514 (การผลิตน้ำมันจากพืช น้ำมันจากสัตว์และไขมันจากสัตว์) และการผลิตกากที่เหลือจากการโม่-สีเมล็ดธัญพืช ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1531 (การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช)
 • หมู่ 154 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 1541 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ
- การผลิตขนมประเภทอบชนิดกรอบ แช่แข็ง หรือสด เช่น ขนมปังสดหรือขนมปังม้วน
- เพสทรี เค้ก พาย ทาร์ต หรือสินค้าอื่น ๆ เกี่ยวกับการทำขนมปัง
- ขนมปังกรอบและขนมประเภทอบชนิดกรอบอื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตแป้งผสมสำเร็จสำหรับใช้ทำขนมปัง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1531 (การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช)
- การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งที่แห้ง สด หรือปรุงให้สุกแล้วที่เรียกว่า พาสต้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1544 (การผลิตมะกะโรนี เส้นบะหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ วุ้นเส้น และผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งที่คล้ายกัน)
 • หมู่ย่อย 1542 การผลิตน้ำตาล
- การผลิตน้ำตาลจากอ้อยหรือหัวบีท น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลบริสุทธิ์ น้ำเชื่อมที่ทำจากอ้อยหรือหัวบีท น้ำตาลและน้ำเชื่อมอื่น ๆ (เช่น น้ำตาลที่ทำจากเมเปิล น้ำตาลที่ทำจากปาล์ม)
- การผลิตกากน้ำตาล

ยกเว้น
- การผลิตกลูโคสและน้ำตาลอื่น ๆ ที่ทำจากสตาร์ช ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1532 (การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช)
 • หมู่ย่อย 1543 การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต และขนมที่ทำจากน้ำตาล
- การผลิตโกโก้เป็นเพสต์ เป็นผง หรือเป็นแท่ง
- การผลิตโกโก้บัตเตอร์ ไขมันหรือน้ำมันจากโกโก้
- การผลิตช็อกโกแลตหรือการทำช็อกโกแลตสำเร็จรูปอื่น ๆ
- การผลิตขนมที่ทำจากน้ำตาล เช่น ลูกกวาด ยาอม ตังเม นูก้า ช็อกโกแลตขาว
- การผลิตหมากฝรั่ง
- การเชื่อม การแช่อิ่ม หรือกวนผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) เปลือกผลไม้ และส่วนอื่น ๆ ของพืช

ยกเว้น
- การผลิตน้ำตาลซูโครสในรูปของแข็งหรือของเหลว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1542 (การผลิตน้ำตาล)
- ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) อบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 1544 การผลิตมะกะโรนี เส้นบะหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ วุ้นเส้น และผลิตภัณฑ์ อาหารประเภทแป้งที่คล้ายกัน
- การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแป้ง เช่น สปาเกตตี มะกะโรนี เส้นบะหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ วุ้นเส้น หรือผลิตภัณฑ์พาสต้าอื่น ๆ
- การผลิตคัสคัส
- การผลิตพาสต้าแบบมีไส้ โดยไม่คำนึงว่าจะปรุงให้สุกแล้วหรือไม่
- การผลิตพาสต้าที่ปรุงให้สุกแล้ว
- การผลิตผลิตภัณฑ์พาสต้าบรรจุกระป๋องหรือแช่แข็ง

ยกเว้น
- การผลิตซุป ในลักษณะที่แห้งหรือเป็นผงที่มีพาสต้าผสม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 1549 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- กาแฟคั่ว บด การสกัดคาเฟอีนออกจากกาแฟหรือการบรรจุหีบห่อ
- การผลิตกาแฟเทียม
- การผลิตสิ่งสกัด หัวเชื้อที่เข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์พื้นฐานจากกาแฟ
- การผลิตสิ่งสกัด หรือหัวเชื้อที่เข้มข้นของชาหรือชามาเต้ หรือสิ่งปรุงแต่งของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชาหรือชามาเต้
- การผลิตไข่ที่มีสภาพเป็นของเหลว ผง หรือแช่เย็นจนแข็ง ไข่ขาว ไข่แดง ไข่ชนิด รีคอนสติติวเตด และการเก็บถนอมไข่
- การผลิตอาหารสำหรับทารกหรือคนไข้ ซึ่งมีส่วนผสมที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ปลา ผลไม้ ผัก นม หรือส่วนที่สกัดจากมอลต์ รวมเป็นเนื้อเดียวกัน
- ผลไม้เปลือกแข็งคั่วหรือการผลิตอาหารจากผลไม้เปลือกแข็ง (นัท)
- การผลิตน้ำผึ้งเทียม คาราเมล และอินนูลิน
- การผลิตซุปในรูปของเหลว เป็นผงหรือของแข็ง ได้แก่ ซุปแช่เย็นจนแข็งและซุปก้อน
- การผลิตซุปซึ่งมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือพาสต้า
- การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ ได้แก่ มัสตาร์ดหรือผงมัสตาร์ด
- การผลิตน้ำส้มสายชู ยีสต์ หรือผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่ น้ำหรือส่วนสกัดที่ได้จากเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ครัสตาเซีย หรือโมลลุสก์
- ผงชูรส

ยกเว้น
- การปลูกพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0113 (การปลูกผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใช้ทำเครื่องดื่มและเครื่องเทศ)
- กิจกรรมโรงงานผลิตชาที่ดำเนินการร่วมไปกับการปลูกชา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0113
 • หมู่ 155 การผลิตเครื่องดื่ม
 • หมู่ย่อย 1551 การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน และการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก
- การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยวิธีการกลั่น เช่น วิสกี้ บรั่นดี จิน เครื่องดื่มผสมสุรา คอเดียล ลิกเคอ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ ซึ่งมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ที่กลั่นแล้ว
- การผลิตของปรุงแต่งแอลกอฮอล์ผสมเชิงประกอบชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่ม
- การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหมักวัตถุดิบประเภทผักและลิกเคอที่ได้จากการกลั่น
- การผลิตนิวเทริลสปิริต

ยกเว้น
- การผลิตไวน์ที่ทำจากองุ่นสดรวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ เช่น มาร์ซาลา และเชอร์รี่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1552 (การผลิตไวน์)
- การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่เกิดจากการหมักผลไม้ชนิดอื่น ๆ แต่ไม่ได้นำมากลั่น เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี หรือมี้ด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1552
- การผลิตมอลต์ลิกเคอ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1553 (การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์)
- การบรรจุขวดและการติดฉลากขวดลิเคอกลั่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7495 (กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ)
 • หมู่ย่อย 1552 การผลิตไวน์
- การผลิตไวน์องุ่นซึ่งไม่ได้ปลูกองุ่นเอง รวมทั้งสปาร์กลิ้งไวน์และไวน์ที่ปรุงกลิ่นรส
- การผลิตไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ เช่น เชอร์รี่และมาร์ซาลา
- การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่เกิดจากการหมักผลไม้ชนิดอื่น ๆ แต่ไม่ได้นำมากลั่น เช่น เพอร์รี่ ไซเดอร์ มี้ด หรือสาเ

ยกเว้น
- การปลูกองุ่นและการผลิตไวน์องุ่นในแหล่งเดียวกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0113 (การปลูกผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใช้ทำเครื่องดื่มและเครื่องเทศ)
- การผลิตมอลต์ลิกเคอ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1553 (การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์)
 • หมู่ย่อย 1553 การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์
- การผลิตมอลต์ลิกเคอ เช่น เบียร์ เอล พอทเทอ และสเทาท์
- การผลิตมอลต์

ยกเว้น
- การผลิตยีสต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การบรรจุขวดและการติดฉลากมอลต์ลิกเคอ ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อและการขายส่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5122 (การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) แต่ถ้าเป็นการดำเนินการโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7495 (กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ)
 • หมู่ย่อย 1554 การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งการผลิตน้ำแร่บรรจุขวด
- การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
- การผลิตเครื่องดื่มที่ปรุงกลิ่นรสด้วยน้ำผลไม้ น้ำเชื่อมหรือวัตถุอื่น ๆ
- การผลิตน้ำแร่บรรจุขวด การผลิตน้ำแร่บรรจุขวดที่แหล่งบ่อน้ำแร่

ยกเว้น
- การบรรจุขวดและการติดฉลากน้ำก๊อก ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อและการขายส่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5122 (การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ) แต่ถ้าเป็นการดำเนินการโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7495 (กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ)
หมวด 16 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 • หมู่ 160 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 • หมู่ย่อย 1600 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น บุหรี่หรือซิการ์ ยาเส้น ยาสูบใช้เคี้ยว (เช่น ยาแดง ยาจืด ยาฉุน) และยานัตถุ์
- การผลิตยาสูบชนิด "โฮโมจีไนส์" หรือ ชนิด "รีคอนสติติวเตด"
- การอบและการบ่มใบยาสูบ

ยกเว้น
- การปลูกและการแปรรูปเบื้องต้นของใบยาสูบในแหล่งเดียวกัน ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
หมวด 17 การผลิตสิ่งทอ
 • หมู่ 171 การปั่น การทอ และการแต่งสำเร็จสิ่งทอ
 • หมู่ย่อย 1711 การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ
- การดำเนินการจัดเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เช่น การสาวและล้างไหม ; การแยกไข การย้อมสีขนสัตว์ ; การดำเนินการจัดเตรียมอื่น ๆ อีก รวมทั้งการสางหรือการหวีเส้นใยดังกล่าว และเส้นใยจากปอกระเจา ป่านศรนารายณ์ ป่านลินินหรือป่านรามี ป่านมนิลา ใยมะพร้าว หรือเส้นใยจากพืชหรือสัตว์อื่น ๆ และเส้นใยประดิษฐ์ทุกชนิด
- ผลพลอยได้ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ นอกจากเศษที่เหลือ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายไขขนสัตว์
- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มใยที่สางจากเศษวัสดุ ถูกจัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต
- การปั่น การผลิตด้ายหรือเส้นด้าย สำหรับการทอหรือการเย็บ เพื่อการขายปลีกขายส่ง หรือนำไปผ่านกระบวนการอื่นต่อไป ด้ายหรือเส้นด้ายนี้อาจประกอบด้วยวัสดุสิ่งทอ และส่วนผสมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลิตด้ายที่ทำจากกระดาษด้วย
- การทอ การผลิตผ้าหน้ากว้างที่ทอจากวัสดุหรือส่วนผสมตามที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งส่วนผสมของมัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการทอผ้าใยแก้ว และการผลิตผ้าชนิดพิเศษ เช่น ผ้าทอมีขนแบบไพล์ หรือผ้าทอแบบเชนิลล์ ผ้าทอแบบผ้าขนหนู ผ้าโปร่ง เป็นต้น
- รวมถึงการดำเนินการแต่งสำเร็จ เช่น การฟอกขาว การย้อมสี การรีดให้เรียบ แน็พพิ้ง การทำให้ย่น หรือการพิมพ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตามที่กล่าวแล้ว

ยกเว้น
- การดำเนินการจัดเตรียมซึ่งจัดทำต่อเนื่องจากการทำการเกษตร หรือการทำฟาร์มซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมของหมวด 01 หรือหมวด 02 (เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้)
- การแช่พืชในน้ำเพื่อให้ได้เส้นใยสิ่งทอ เช่น ปอกระเจา ป่านลินิน หรือใยมะพร้าว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืช และพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การหีบฝ้าย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์)
- การแต่งสำเร็จสิ่งทอที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1712 (การแต่งสำเร็จสิ่งทอ)
- การผลิตสิ่งทอที่ใช้ปูพื้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1722 (การผลิตพรมและเครื่องปูลาด)
- การผลิตผ้าทอหน้าแคบและผ้าทอชนิดพิเศษ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1729 (การผลิต สิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การถักนิตติ้งและโครเชท์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1730 (การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์)
- การผลิตเส้นใยแก้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2610 (การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว)
- การปั่นเส้นด้ายแอสเบสทอส ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มใยที่สางจากเศษวัสดุ ซึ่งเป็นกิจกรรมแยกต่างหาก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3720 (การนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกอโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่)
 • หมู่ย่อย 1712 การแต่งสำเร็จสิ่งทอ
- การแต่งสำเร็จสิ่งทอที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง โดยการฟอกขาว การย้อมสี การรีดให้เรียบ แน็พพิ้ง การทำให้ย่น หรือการพิมพ์ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการดำเนินการ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง หรือโดยการซื้อวัตถุดิบมาแต่งสำเร็จและการขายผลิตภัณฑ์ที่แต่งสำเร็จแล้ว

ยกเว้น
- การแต่งสำเร็จสิ่งทอที่ผลิตขึ้นเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1711 (การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ) หมู่ย่อย1729 (การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) หรือหมู่ย่อย 1730 (การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์) แล้วแต่กรณี
 • หมู่ 172 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 1721 การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย
- การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูปจากวัสดุสิ่งทอที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง รวมทั้งผ้าถักแบบนิตติ้งหรือผ้าถักแบบโครเชท์ หมู่ย่อยนี้ได้แก่ การผลิตสิ่งต่าง ๆ เช่น ผ้าห่มสำหรับเดินทางและผ้าทุกชนิดที่ใช้กับเตียงนอน โต๊ะ หรือผ้าลินิน ซึ่งเป็นเครื่องใช้อื่น ๆ ในครัวเรือน, สิ่งทอสำเร็จรูปที่ใช้ตกแต่งบ้าน เช่น ผ้าม่าน ผ้าหุ้มเก้าอี้ ผ้าม่านบังตา ผ้าคลุมเตียง, สิ่งทอที่มีวัสดุบุหรือยัดไส้ เช่น ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะรองนั่ง หมอน และถุงนอน, ผ้าใบคลุมของ เต้นท์ ใบเรือ ผ้าใบบังแดด ผ้าคลุมรถ ผ้าคลุมเครื่องจักร หรือผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์, ธง ป้ายประกาศบนผืนผ้า ธงที่ใช้สำหรับให้สัญญาณ, ผ้าเช็ดฝุ่น ผ้าเช็ดชาม เสื้อชูชีพ ร่มชูชีพ เป็นต้น
- การผลิตผ้าเทเพสทรีซึ่งทอด้วยมือ
- การผลิตสิ่งทอที่เป็นส่วนหนึ่งของผ้าห่มไฟฟ้า

ยกเว้น
- ถ้าการผลิตสิ่งทอสำเร็จรูปในหมู่ย่อยนี้ ดำเนินการโดยหน่วยผลิตเดียวกับที่ทำการผลิตผ้า กิจกรรมนั้นจัดเป็นกิจกรรมของการทอ ในหมู่ย่อย 1711 (การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ) หรือเป็นกิจกรรมของการถัก แบบนิตติ้ง หรือแบบโครเชท์ ในหมู่ย่อย 1730 (การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์) หรือการผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในหมู่ย่อย 1729
- การผลิตสิ่งทอเพื่อใช้เฉพาะอย่าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1729 (การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 1722 การผลิตพรมและเครื่องปูลาด
- การผลิตสิ่งทอที่ใช้ปูพื้น โดยทำเป็นผืนหรือทำตามขนาด ได้แก่ พรม พรมเช็ดเท้า และเสื่อที่ผลิตโดยการทอ การทำปุยแบบทัฟต์ การถักแบบเปีย การทำปุยแบบฟล็อก การถักด้วยเข็ม เป็นต้น โดยใช้เส้นด้ายที่ทำจากขนสัตว์ ฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ ปอกระเจา ใยมะพร้าว ป่านศรนารายณ์ และเส้นใยที่คล้ายกัน

ยกเว้น
- การผลิตเสื่อและเครื่องปูลาดที่ทำจากวัสดุถักสาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2029 (การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน)
- การผลิตที่ปูพื้นที่ทำจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอนี้มาทำใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2029 (การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน) หรือหมู่ย่อย 2519 (การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ) หรือหมู่ย่อย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก) โดยพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต
- การผลิตพรมน้ำมัน และสิ่งปูพื้นที่มีพื้นผิวแข็งอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 1723 การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่และตาข่าย แห อวน
- การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ และเชือกเคเบิล ที่ทำจากเส้นใยสิ่งทอ อาจจะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ยังรวมถึงการผลิตตาข่ายที่ทำจากเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ และการผลิตผลิตภัณฑ์เชือกหรือตาข่าย เช่น ตาข่ายสำเร็จรูป ตาข่ายที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำ เชือกที่ใช้ในการชักลากเรือ จูงเรือ เชือกสลิงที่ใช้ในการขนของ หรือเชือกเคเบิลที่ติดกับห่วงโลหะ
- ตาข่ายที่ใช้ในการกีฬา

ยกเว้น
- การผลิตร่างแหคลุมผม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1810 (การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้น เครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์)
 • หมู่ย่อย 1729 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่ไม่ได้ระบุในหมวด 17 (การผลิตสิ่งทอ) หรือหมวด 18 (การผลิตเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์) หรือหมวดอื่นในประเภทเดียวกันนี้ ในหมู่ย่อยนี้ แต่ละกิจกรรมจะมีขั้นตอนของการผลิตแตกต่างกันมาก และของที่ผลิตได้จะมีหลากหลาย เช่น

- ผ้าทอหน้าแคบ รวมทั้งผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่ง ซึ่งประกอบกันเป็นผ้า ด้วยการใช้สารยึดติด
- ป้าย เครื่องหมาย และสิ่งของที่ใช้วัสดุสิ่งทอที่คล้ายกัน
- ผ้าที่ใช้ตกแต่ง เช่น แถบถักแบบเปีย พู่ ตุ้ม หรือของที่คล้ายกัน
ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นช่อ เป็นดอก สำหรับใช้ประดับผ้าปัก
- สักหลาด รวมทั้งสักหลาดที่อาบซึม เคลือบหุ้ม หรือสักหลาดที่อัดเป็นชั้น และ นอนวูฟเว่น รวมถึงผ้าซึ่งมีพลาสติกหรือยางเป็นส่วนผสม แต่มิใช่ส่วนประกอบหลัก
- ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก
- วัสดุสิ่งทอที่ใช้ในการซับและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการซับ เช่น ผ้าอนามัย และ แทมพอน
- ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยหรือด้ายกิมพ์ ; ด้ายหรือเชือกที่ทำจากยางที่หุ้มด้วยวัสดุสิ่งทอ รวมทั้งด้ายหรือแถบสิ่งทอที่หุ้ม อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติก
- ไส้ตะเกียงที่ได้จากการทอหรือถัก รวมทั้งผ้าที่ใช้ทำไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักทรงกระบอกสำหรับไส้ตะเกียง ; ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกันทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือพันให้แข็งด้วยวัสดุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม ; สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือสายพานที่จะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ; หรือผลิตภัณฑ์และของที่ทำจากสิ่งทอเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน เช่น ผ้าร่อน ผ้ากรอง ผ้าหรือสักหลาดที่ใช้กับเครื่องจักรทำกระดาษ และผ้าเฉพาะอย่างอื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตสายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือสายพาน ที่ทำจากผ้าทอหรือด้ายทอ หรือด้ายชนิดคอร์ดที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดด้วยยาง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2519 (การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ) เมื่อใช้ยางเป็นส่วนประกอบหลัก
- การผลิตแผ่น หรือแผ่นบาง หรือแถบที่ทำจากพลาสติกเซลลูลาร์ หรือยางเซลลูลาร์ ประกอบเข้ากับสักหลาดหรือนอนวูฟเว่น โดยใช้สิ่งทอเพียงเพื่อเสริมหรือทำให้แข็งเท่านั้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2519 (การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ) และหมู่ย่อย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก) ตามลำดับ
- การผลิตผ้าที่ทอด้วยเส้นโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 •  หมู่ 173 การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์
 • หมู่ย่อย 1730 การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์
- กิจกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถักนิตติ้งหรือโครเชท์ด้วยมือ หรือด้วย เครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมากหรือน้อยก็ตาม
- นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลิตผ้าที่ได้จากการถักนิตติ้งหรือโครเชท์ และการผลิตสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งหรือโครเชท์ตามรูปแบบที่กำหนด รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าถักลายขัดแบบนิตแผ่นเรียบหรือวงกลม ซึ่งทำจากด้ายยืดหรือด้ายยางหรือไม่ก็ได้ และรวมถึงผ้ามีขนแบบไพล์หรือแบบเทร์รี่
- การผลิตเครื่องแต่งกายและของที่ใช้แต่งกายสำเร็จรูปที่ทำจากการถักนิตติ้งหรือโครเชท์ ตามรูปแบบที่กำหนด เช่น เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น และเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงน่อง หรือผลิตภัณฑ์ในทำนองเดียวกันนี้
- รวมถึงการผลิตเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยผ้าถักที่ผลิตขึ้นเอง

ยกเว้น
- การผลิตเสื้อผ้าถักจากผ้าถักที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1810 (การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์)
- การผลิตเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก)
หมวด 18 การผลิตเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์
 • หมู่ 181 การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์
 • หมู่ย่อย 1810 การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์
- การผลิตเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยวัสดุที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเอง วัสดุที่ใช้อาจมีหลายชนิด (ยกเว้นขนสัตว์) เช่น ผ้า ผ้าทอ ผ้าถัก นอนวูฟเว่น ผ้าลูกไม้ หรือวัสดุสิ่งทออื่น ๆ หนังฟอกหรือหนังเทียม วัสดุถักสานเป็นต้น ซึ่งอาจมีการเคลือบ อาบซึม หรือผสมยางลงในวัสดุนั้นด้วย โดยมีหลักว่าวัตถุดิบนั้นจะต้องถูกตัดและเย็บเข้าด้วยกัน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการในการผลิต เช่น การซื้อวัตถุดิบ การออกแบบและจัดเตรียมตัวอย่าง การจัดเตรียมการในการผลิต และการขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมา รวมถึงการรับจ้างตัดเสื้อให้แก่ลูกค้าด้วย
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ย่อยนี้ รวมถึงการผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง เด็กและทารก ที่เป็นเครื่องแต่งกายชั้นนอก ชั้นใน และชุดนอน เสื้อผ้าที่เป็นแบบปกติธรรมดา แบบเป็นพิธีการ ชุดทำงาน หรือชุดกีฬา หมวกและหมวกแก๊ป และ เครื่องประกอบการแต่งกายทุกชนิด เช่น ถุงมือ เข็มขัด ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เน็คไท หูกระต่าย ร่างแหคลุมผม เป็นต้น
- รวมถึงการผลิตส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย

ยกเว้น
- การผลิตเสื้อผ้าจากผ้าถักที่ผลิตขึ้นเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1730 (การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์)
- การผลิตเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1820 (การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์)
- การผลิตรองเท้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920
- การผลิตเครื่องแต่งกายที่ทำจากยางหรือพลาสติก ที่ไม่ประกอบกันด้วยการเย็บแต่ผนึกต่อเข้าด้วยกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2519 (การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ) และ หมู่ย่อย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก) ตามลำดับ
- การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย ยกเว้นเครื่องสวมศีรษะที่ใช้ในการกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก) หรือหมู่ย่อย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) เนื่องจากใช้วัสดุเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบ
- การผลิตเครื่องแต่งกายที่ทำจากแอสเบสทอส (รวมทั้งเครื่องสวมศีรษะ) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตถุงมือที่ใช้ในการกีฬา และเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะที่ใช้ในการกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3693 (การผลิตเครื่องกีฬา)
- การซ่อมเครื่องแต่งกาย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5260 (การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน)
 • หมู่ 182 การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์
 • หมู่ย่อย 1820 การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์
- การผลิตขนสัตว์ที่ตกแต่งแล้ว และหนังสัตว์ที่ได้ผ่านการฟอกและตกแต่งขนแล้ว และ การผลิตสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์หรือทำจากหนังสัตว์ที่มีขน
- การตกแต่งขนสัตว์ ได้แก่ การขูด การแปรง การฟอก การฟอกขาว การตัดขน และการถอนขน เพื่อเตรียมหนังสำหรับการขายขนสัตว์
- ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าทำจากขนสัตว์หรือหนังสัตว์ที่มีขน ที่ใช้ทำเครื่องแต่งกาย และ ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย สิ่งของที่ทำจากขนสัตว์ ได้แก่ แผ่น สิ่งที่ใช้ปูพื้น แถบ เป็นต้น และของอื่น ๆ เช่น พรม เบาะรองนั่งที่ไม่ได้ยัดนวม ผ้าที่ใช้ขัดเงา ในงานอุตสาหกรรม
- ในหมู่ย่อยนี้ยังรวมถึงการผลิตขนสัตว์เทียมและสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์เทียม

ยกเว้น
- การผลิตขนสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0122 (การเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) หรือในหมู่ย่อย 0150 (การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการแพร่พันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง)
- การผลิตหนังดิบและหนังสัตว์ ถูกจัดให้อยู่ในส่วนของกิจกรรมในการฆ่าสัตว์ และได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511 (การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์)
- การผลิตหนังสัตว์เทียมที่ได้จากการทอหรือการถัก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1711 (การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ) และหมู่ย่อย 1730 (การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์) ตามลำดับ
- การผลิตหมวกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหมวกที่ทำจากขนสัตว์ และการผลิตเครื่องแต่งกายที่ตกแต่งด้วยขนสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1810 (การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์
- การผลิตรองเท้าบู๊ต หรือรองเท้าที่มีขนสัตว์ประกอบอยู่ด้วย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920 (การผลิตรองเท้า)
หมวด 19 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก รวมทั้งการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า เครื่องเทียมลาก และรองเท้า
 • หมู่ 191 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก รวมทั้งการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า และเครื่องเทียมลาก
 • หมู่ย่อย 1911 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก
- การฟอกหรือตกแต่งหนัง ; การฟอกหนังโดยใช้พืช แร่ หรือสารเคมี
- การตกแต่งหนังฟอกชนิดชามัว หนังฟอกแบบพาร์ชหรือการผลิตหนังฟอกชนิดเพเทนต์และหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ และหนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยของหนังฟอกเป็นหลัก ที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ

ยกเว้น
- การผลิตหนังดิบและหนังสัตว์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของการฆ่าสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511 (การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์)
- การผลิตเครื่องแต่งกายที่ทำจากหนังฟอก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1810 (การผลิต เครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์)
- การฟอกหรือการตกแต่งขนสัตว์หรือหนังสัตว์ที่มีขน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1820 (การตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากขนสัตว์)
 • หมู่ย่อย 1912 การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก
- การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้าและเครื่องเทียมลาก และสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากหนังฟอกหรือหนังอัด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- รวมถึงการผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และสิ่งที่คล้ายกัน แต่ทำจากวัสดุอื่น ๆ (ส่วนใหญ่เป็นหนังเทียม) เช่น พลาสติก วัสดุสิ่งทอ วัลแคไนซ์ไฟเบอร์ หรือกระดาษแข็ง

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องแต่งกายและหมวกที่ทำด้วยหนังฟอก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1810 (การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์)
- การผลิตรองเท้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920
 • หมู่ 192 การผลิตรองเท้า
 • หมู่ย่อย 1920 การผลิตรองเท้า
- การผลิตรองเท้าทุกประเภท (ยกเว้นรองเท้าที่ใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก) โดยใช้วัสดุใด ๆ ก็ได้ (ยกเว้น วัสดุประเภทแอสเบสทอส หรือวัสดุสิ่งทอที่ไม่มีพื้นรองเท้าเสริม) โดยใช้กรรมวิธีใด ๆ ก็ได้ รวมทั้งการหล่อขึ้นรูปรองเท้า
- วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าอาจจะเป็นหนังฟอก ยาง พลาสติก วัสดุสิ่งทอ ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ และกรรมวิธีในการทำรองเท้า เช่น การตัดและการเย็บ การติดกาว การหล่อขึ้นรูปรองเท้า หรือกรรมวิธีอื่น ๆ
- รวมถึงการผลิตสนับแข้ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และการผลิตส่วนประกอบของรองเท้า เช่น ส่วนทรงบนและบางส่วนของส่วนทรงบนพื้นรองเท้าด้านนอกและด้านใน เป็นต้น โดยการใช้วัสดุต่าง ๆ

ยกเว้น
- การผลิตรองเท้าที่ใช้วัสดุสิ่งทอไม่มีพื้นรองเท้าเสริม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1730 (การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์)
- การผลิตรองเท้าที่ทำจากแอสเบสทอส ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตรองเท้าที่ใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก)

หมวด 20 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ
 • หมู่ 201 การเลื่อยไม้และการไสไม้
 • หมู่ย่อย 2010 การเลื่อยไม้และการไสไม้
- การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อยและการไสไม้ ที่อยู่ในป่าหรือสถานที่ใด ๆ
- การเลื่อยไม้เป็นท่อน ๆ ออกจากไม้ซุง และไม้ที่เลื่อยเพื่อทำเป็นไม้แผ่นและไม้ทำวงกบ
- การไสไม้และการเลื่อยไม้ที่ดำเนินการร่วมกันหรือแยกกัน การผลิตท่อนไม้หน้าราบ (surfaced lumber and timber) และงานที่เป็นมาตรฐานหรือเป็นแบบ
- การฝาน การลอก หรือการถากไม้ท่อนซุง
- ทั้งนี้รวมถึงการอาบน้ำยาหรือใส่สารเคมี หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อรักษาเนื้อไม้
- การผลิตฝอยไม้ ผงไม้ เศษไม้ ซึ่งเป็นผลได้จากกิจกรรมเบื้องต้น
- การผลิตชิ้นไม้ปูพื้น และไม้ปาร์เกต์ ที่ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน
- การผลิตไม้หมอนรถไฟ

ยกเว้น
- การทำไม้ การผลิตไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป (ลอกเปลือกและทำเป็นไม้ทรงสี่เหลี่ยมอย่างง่าย ๆ) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0200 (การป่าไม้ การทำไม้ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง)
- การผลิตแผ่นไม้วีเนียร์บางเพื่อใช้สำหรับทำไม้อัด แผ่นไม้อัด และแพนเนิล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2021 (การผลิตแผ่นไม้วีเนียร์ รวมทั้งการผลิตไม้อัด ลามินบอร์ด แผ่นชิ้นไม้อัด และแพนเนิลอื่น ๆ และแผ่นไม้อัดอื่น ๆ)
- การผลิตกระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก การทำไม้คิ้ว และการทำไม้แบบ เป็นต้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2022 (การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร)
 • หมู่ 202 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน
 • หมู่ย่อย 2021 การผลิตแผ่นไม้วีเนียร์ รวมทั้งการผลิตไม้อัด ลามินบอร์ด แผ่นชิ้นไม้อัด และแพนเนิลอื่น ๆ และแผ่นไม้อัดอื่น ๆ
- การผลิตแผ่นไม้วีเนียร์บางเพื่อใช้สำหรับทำไม้อัด หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ
- แผ่นไม้ซึ่งได้จากการเลื่อย การฝาน หรือการลอกเปลือกออก (การตัดเป็นวงโดยรอบ) และอาจทำให้เรียบ ย้อมสี เคลือบ หรืออาบน้ำยา หรือเสริมด้านหลังให้แข็งแรง ด้วยกระดาษหรือผ้า หรือการทำลวดลายสำหรับใช้ประดับ รวมถึงการผลิตไม้อัดวีเนียร์ แพนเนิลและลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกัน และการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด และไฟเบอร์บอร์ด
- ลักษณะของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยการใช้แรงอัด ซึ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้กาวหรือไม่ใช้ก็ได้
- การผลิตไม้เพิ่มความหนาแน่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย

ยกเว้น
- การผลิตไม้เพิ่มความหนาแน่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย
 • หมู่ย่อย 2022 การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง และเครื่องประกอบอาคาร
- การผลิตเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผลของกิจกรรมเหล่านี้ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายชนิด ดังนี้

สิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยไม้ ได้แก่ คาน จันทัน ไม้ค้ำหลังคา และเครื่องใช้ที่เหมือนกันนี้ ซึ่งใช้ในการทำโครงร่าง หรือใช้ในการทำโค้ง ซุ้มประตู หรือ สิ่งก่อสร้างชั่วคราว
เครื่องประกอบใช้ในอาคาร ได้แก่ ประตู หน้าต่าง บานหน้าต่าง และวงกบประตูหน้าต่าง ซึ่งอาจจะมีโลหะ (เช่น บานพับ กุญแจ เป็นต้น) ประกอบอยู่ด้วย ; บันได ระเบียง รั้ว ; แท่งไม้หรือแถบไม้ปาร์เกต์ และแผ่นไม้ที่ประกอบแล้ว เป็นต้น
การทำไม้คิ้วและการทำไม้แบบ กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก
การผลิตแผงไม้เซลลูลาร์ ไม้ประกบผนัง ตู้ติดผนังประกอบติดอาคารกั้นห้อง
- การผลิตของที่เป็นชิ้นส่วนที่ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย
- การติดตั้งเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร
- การผลิตอาคารสำเร็จรูปที่ประกอบด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่

ยกเว้น
- การผลิตชิ้นไม้ปูพื้นและไม้ปาร์เกต์ ที่ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 2010 (การเลื่อยไม้และการไสไม้)
- การผลิตม่านบังตา บานเกล็ด และตู้หรือชั้นวางของที่ใช้ในครัว ตู้หรือชั้นใส่หนังสือ ตู้เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ตั้งบนพื้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2029 (การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน)
 • หมู่ย่อย 2023 การผลิตภาชนะไม้
- การผลิตหีบบรรจุของ กล่อง ลัง ถังทรงกระบอก และเครื่องบรรจุหีบห่อที่คล้ายกันที่ทำจากไม้ ; แกนม้วนสายเคเบิลทำด้วยไม้ ; พัตเลต และเครื่องบรรทุกสิ่งของ ซึ่งทำจากไม้
- การผลิตถังไม้แบบบาร์เรล แบบทับ ถังหมัก และผลิตภัณฑ์ถังไม้ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ถังไม้

ยกเว้น
- การผลิตหีบไม้ ซึ่งมิได้หุ้มด้วยวัสดุอื่นใด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2029 (การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน)
- การผลิตหีบด้วยวัสดุถักสาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2029 ด้วย
 • หมู่ย่อย 2029 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน
- การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ และด้ามไม้กวาดหรือด้ามแปรง ; แบบไม้ที่ใช้ทำรองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าหุ้มส้น และไม้ที่ใส่ในรองเท้าเพื่อรักษารูปรองเท้า ; รูปแกะสลักและเครื่องตกแต่งอื่น ๆ ที่ทำจากไม้ ; ไม้แขวนเสื้อ ; ไม้ที่ฝังหรือประดับมุก หรืองาช้าง ; หีบและกล่องสำหรับใส่เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ของมีคม และของที่คล้ายกันที่ทำจากไม้ ; เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านเรือน และเครื่องครัวที่ทำจากไม้ ; ของที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ตั้งบนพื้น เช่น ราวสำหรับแขวนเสื้อและหมวก
- การผลิตหลอดม้วนด้าย กระสวย หลอดด้ายเย็บผ้า และสิ่งที่คล้ายกัน ที่ทำจากไม้กลึง
- การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากไม้ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- วิธีการทำไม้ก๊อกธรรมชาติ ที่ทำการลอกเปลือกออก หรือทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ หรือเป็นแท่ง แผ่นบางหรือแถบ รวมทั้งการผลิตไม้ก๊อกอัด
- การผลิตสิ่งของที่ได้จากไม้ก๊อกธรรมชาติหรือไม้ก๊อกที่อัดรวมกันเป็นก้อน
- การผลิตสิ่งถักตามยาว วัสดุถักสานและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ที่ทำจากวัสดุถักสานที่ ยึดกันเป็นแนวขนาน หรือทอในลักษณะเป็นผืน
- การผลิตเสื่อ เครื่องปูลาด หรือฉาก
- การผลิตตะกร้า เครื่องสาน และสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำเป็นรูปทรงโดยตรงจากวัสดุถักสาน หรือทำขึ้นจากวัสดุถักสานที่ทำเป็นผืน หรือฟั่นเป็นเกลียว

ยกเว้น
- การผลิตเสื่อ เครื่องปูลาดที่ทำจากวัสดุสิ่งทอ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1722 (การผลิตพรมและเครื่องปูลาด)
- การผลิตหีบไม้ ซึ่งหุ้มด้วยวัสดุชนิดอื่น เช่น แผ่นพลาสติก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1912 (การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก)
- การผลิตรองเท้าและชิ้นส่วนของรองเท้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920 (การผลิตรองเท้า)
- การผลิตโคมไฟและเครื่องประกอบที่ให้แสงสว่าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3150 (การผลิตหลอดไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง)
- การผลิตตัวเรือนนาฬิกา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3330 (การผลิตนาฬิกา)
- การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3610 (การผลิตเฟอร์นิเจอร์)
- การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตไม้เท้าและด้ามร่มที่ทำจากไม้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3699 ด้วย
หมวด 21 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
 • หมู่ 210 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
 • หมู่ย่อย 2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง
- การผลิตเยื่อไม้ ได้แก่ เยื่อไม้บด เยื่อไม้เคมี (ชนิดละลายหรือชนิดไม่ละลาย ; มีทั้งฟอกแล้ว กึ่งฟอก หรือไม่ฟอก) หรือเยื่อไม้กึ่งเคมี
- การผลิตเยื่อกระดาษจากใยฝ้าย
- การผลิตเยื่อกระดาษหรือวัสดุเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ โดยกรรมวิธีเชิงกล ทางเคมี หรือกึ่งเคมี
- การทำเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้ว
- การดำเนินกิจการโรงงานกระดาษ การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบหรือเคลือบ โดยทำเป็นม้วนหรือเป็นแผ่น
- การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษอื่น ๆ ที่ใช้พิมพ์หรือเขียน ; กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดปาก กระดาษชำระ เป็นต้น ; กระดาษที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเพื่อกันการกระทบกระเทือน หรือกระดาษที่ใช้ในการผลิตบุหรี่
- การผลิตพาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช กระดาษชนิดกันน้ำมัน กระดาษลอกลาย หรือกระดาษมันอื่น ๆ กระดาษชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง
- การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งชนิดหลายชั้น
- การผลิตกระดาษที่ทำด้วยมือ
- การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งโดยใช้กรรมวิธีเพิ่มขึ้น (โดยไม่ใช้เครื่องจักร) เช่น กระดาษที่เคลือบ หุ้มผิว หรืออาบซึม ; กระดาษที่ทำให้ย่นหรือทำให้เป็นลอน เป็นจีบ ; กระดาษอัดและกระดาษอัดแข็ง (เช่น กระดาษที่อัดด้วยบิทูเมน หรือสารยึดติดอื่น ๆ )

ยกเว้น
- การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2102 (การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่ทำจากกระดาษ และกระดาษแข็ง)
- การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2109 (การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง)
- การผลิตกระดาษทราย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตกระดาษที่เคลือบหรืออาบซึม ซึ่งการเคลือบหรืออาบซึมนั้น เป็นส่วนประกอบหลัก (ตัวอย่างเช่น กระดาษที่อาบซึมด้วยสบู่) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยการผลิตสิ่งที่เคลือบหรืออาบซึม
 • หมู่ย่อย 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่ทำจากกระดาษ และกระดาษแข็ง
- การผลิตกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษแข็งลูกฟูก
- ภาชนะที่ทำจากกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษแข็งลูกฟูก
- หีบและกล่องที่ทำจากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่ไม่ใช่กระดาษลูกฟูก
- กระสอบกระดาษและถุงกระดาษ
- ภาชนะบรรจุอื่น ๆ รวมทั้งกล่องใส่เอกสาร ซองใส่แผ่นเสียง และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

ยกเว้น
- การผลิตซองจดหมาย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2109 (การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง)
 • หมู่ย่อย 2109 การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง
- การผลิตกระดาษคาร์บอน กระดาษก๊อปปี้ และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบที่มีขนาดและการบรรจุหีบห่อต่าง ๆ เพื่อขายให้ผู้บริโภค
- การผลิตซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ การ์ดหรือไปรษณียบัตร
- การผลิตกล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้มที่ทำจากกระดาษหรือกระดาษแข็งสำหรับใส่เครื่องเขียน
- การผลิตกระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ กระดาษที่ใช้ทำความสะอาด กระดาษเช็ดหน้า กระดาษเช็ดปาก และของใช้ในบ้านที่ทำจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง เช่น ถาด จาน ถ้วย
- การผลิตกระดาษอนามัยและกระดาษแทมปอน ผ้าอ้อมที่ทำจากกระดาษ กระดาษบุในผ้าอ้อม สิ่งของที่ทำจากกระดาษและใช้เป็นส่วนประกอบ หรือใช้ตกแต่งเสื้อผ้า หรือร่างกาย
- การผลิตแท่งกรอง แผ่นกรอง ที่ทำจากเยื่อกระดาษ
- การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษ กระดาษแข็ง หรือเยื่อกระดาษที่ทำเป็นรูปต่าง ๆ เช่น กระสวย หลอดด้าย หลอดหรือกรวย ; กระดาษกรอง ; กระดาษม้วนและ แผ่นกระดาษที่พิมพ์ขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องบันทึกต่าง ๆ ; กระดาษที่ใช้เขียนหรือกระดาษกราฟอื่น ๆ ที่ตัดให้มีขนาดรูปร่างต่าง ๆ หรือพิมพ์ ทำลายนูน หรือเจาะรู ; แถบ หรือม้วนกระดาษกาว ; ป้ายฉลากต่าง ๆ

ยกเว้น
- การผลิตกระดาษหรือกระดาษแข็งจำนวนมาก ทั้งที่เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2101 (การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง)
 หมวด 22 การพิมพ์โฆษณา การพิมพ์ และการทำสำเนาสื่อบันทึก
 • หมู่ 221 การพิมพ์โฆษณา 
- การพิมพ์โฆษณา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้ การพิมพ์โฆษณานี้ รวมถึงกิจกรรมทางด้านการเงิน วิชาการ ศิลปะ กฎหมาย และการตลาดที่เกี่ยวข้องด้วย
- การจำแนกประเภทการพิมพ์โฆษณาเป็นหมู่ย่อยนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งพิมพ์ หรือสื่อบันทึกการพิมพ์ (recorded media published)  

ยกเว้น
- การพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2221
- การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2230
- การผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์และเทปวีดิโอ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9211 (การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ) และการผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7220 (การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และการจัดหา)
- การจัดเตรียมและการผลิตแผ่นเสียง หรือวัสดุเครื่องฟังที่เป็นต้นแบบ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9249 (กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)
 •  หมู่ย่อย 2211 การพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หนังสือเกี่ยวกับดนตรี และการพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ
- การพิมพ์โฆษณาหนังสือ ตำรา แผนที่โลก แผนที่ โบรชัวร์ แพมฟลิท หนังสือเกี่ยวกับดนตรีและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
หมู่ย่อย 2212 การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร
- การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ หรือเรื่องทั่วไป วารสารการค้า หนังสือตลกขบขัน เป็นต้น
หมู่ย่อย 2213 การพิมพ์โฆษณาลงบนสื่อบันทึก
- การพิมพ์โฆษณาลงบนสื่อบันทึกเสียงและสื่อบันทึกอื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และเทปวีดิโอ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9211 (การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ) และการผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7220 (การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการจัดหา)
 • หมู่ย่อย 2219 การพิมพ์โฆษณาอื่น ๆ
- การพิมพ์โฆษณารูปภาพ ภาพที่พิมพ์จากแม่พิมพ์ และโปสการ์ด ตารางเวลา แบบฟอร์ม ภาพโปสเตอร์ การทำสำเนาภาพศิลป์ หรืองานพิมพ์อื่น ๆ
 • หมู่ 222 การพิมพ์ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
 • หมู่ย่อย 2221 การพิมพ์
- การพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือวารสารเกี่ยวกับสารคดี บันเทิงคดี นิตยสาร วารสาร หนังสือคู่มือเกี่ยวกับดนตรี แผนที่ แผนที่โลก ป้ายปิดประกาศ ไพ่ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ สำหรับผู้อื่น โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง เช่น แคตตาล๊อกสินค้า ; แสตมป์ อากรแสตมป์ ; หนังสือ อัลบั้ม ไดอารี่ เป็นต้น
- การพิมพ์ รวมถึงการทำสำเนาสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำสำเนา โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม เครื่องทำลายนูน เครื่องทำสำเนาโดยใช้แสงหรือใช้ ความร้อน

ยกเว้น
- การพิมพ์ป้ายฉลากต่าง ๆ ด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2109 (การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง)
- การพิมพ์โฆษณาสิ่งพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ 221 (การพิมพ์โฆษณา)
- การจัดทำบทประพันธ์ต้นฉบับโดยนักประพันธ์ นักดนตรี วิศวกร สถาปนิก และบุคคลที่มีอาชีพอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางด้านวิชาการหรือศิลปะนั้น ๆ
 • หมู่ย่อย 2222 กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
- การเข้าเล่มหนังสือ
- การผลิตตัวเรียงพิมพ์ การเตรียมแม่พิมพ์หรือลูกโม่ในแท่นพิมพ์ การทำลวดลาย ลงบนหินพิมพ์ภาพ หรือสื่อพิมพ์อื่น ๆ สำหรับใช้ในการพิมพ์

ยกเว้น
- การผลิตอกคั่นตัวพิมพ์ หรือลวดลาย หรือเส้นผิวพื้นหน้าของตัวพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2929 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง อื่น ๆ)
- การผลิตสื่อซึ่งยังไม่ได้ทำลวดลายพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมตามชนิดของวัสดุ
 • หมู่ 223 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล
 • หมู่ย่อย 2230 การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล
- การทำสำเนาจากต้นแบบ โดยการบันทึกลงบนแผ่นบันทึก เทปบันทึกเสียง เทปบันทึก ภาพ และเทปบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การทำสำเนาข้อมูลลงบนแผ่นฟล๊อปปี้ดิสค์ ฮาร์ดดิสค์ หรือคอมแพ็คดิสค์ การทำสำเนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และการทำสำเนาฟิล์ม

ยกเว้น
- การทำสำเนาสิ่งพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2221 (การพิมพ์)
- การผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง เช่น แผ่นบันทึกต้นแบบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9249 (กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม