//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมวด ก-ด

- การสื่อสารแห่งประเทศไทย
99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2529 0849    โทรสาร: 0 2529 0849
ประเภทอุตสาหกรรม: ให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงระหว่างประเทศและภายในประเทศ 
- บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด 
545/2 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ       
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้า 
- บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1271    โทรสาร: 0 3522 1273 
ประเภทอุตสาหกรรม: ส่วนประกอบบ้านสำเร็จรูป(พื้น ผนัง อาคารสำเร็จรูป คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก) ปูนซิเมนต์สำเร็จรูป 
- บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
88 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8970-3    โทรสาร: 0 3525 8974 
ประเภทอุตสาหกรรม: น้ำแข็งเพื่อการบริโภค 
- บริษัท เจ ปัง เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
249/1 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1595    โทรสาร: 0 3522 1597 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
- บริษัท เจ็ม ซิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
235 หมู่ 2 นิคมฯบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8941-4    โทรสาร: 0 3525 8940
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท โจ รูจูอาโน จำกัด 
1555 หมู่ 2 ถ.อุมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1760-2    โทรสาร: 0 3522 1524 
ประเภทอุตสาหกรรม: ตู้พระแบบญี่ปุ่น อุปกรณ์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาของญึ่ปุ่นและแพลเลตไม้ 
- บริษัท แชลเลนจ์ แฟบบริเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (หยุดประกอบกิจการชั่วคราว) 21 ธ.ค.47 
234 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 9062    โทรสาร: 0 3525 8314
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกและโลหะ ผลิตหมวกสนาม เสื้อเกราะกันกระสุนและหมวกทรงอ่อน 
- บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จำกัด 
527 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1377-9    โทรสาร: 0 3522 1376
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- บริษัท แซนดี้ โลจิสติกส์ จำกัด 
890/4 ถ.พระราที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2750 3276    โทรสาร: 0 2750 0084
ประเภทอุตสาหกรรม: ขนส่งกระจายสินค้า โดยไม่มีการผลิต 
- ซีทีเอส อิเล็กทรอนิคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
592 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1570    โทรสาร: 0 3522 1575
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์ไมโครโพรเซสเซอร์ 
 - บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 
711 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องให้กำเนิดกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์      
- บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด 
2999 นิคมฯบางปะอิน (เขตฯส่งออก) ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา       
ประเภทอุตสาหกรรม: เลนซ์และส่วนประกอบ, คัดเลือกแผ่นเลนซ์พลาสติก, ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ปะเก็นพลาสติก) และผลิตแม่พิมพ์แก้ว 
- บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัด 
236 นิคมฯบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 9078    โทรสาร: 0 3525 9079
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วน อุปกรณ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท ซี รับ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
147 หมู่ 16 นิคมฯบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8188    โทรสาร: 0 3525 8187
ประเภทอุตสาหกรรม: ปั๊ม ขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
- บริษัท ซี.เอฟ.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด 
59/65 หมู่ 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ       
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกและโลหะ หมวกสนาม เสื้อเกราะกันกระสุนและหมวกทรงอ่อน 
- บริษัท ซีเคแอล อิเลคทรอนิคส์ จำกัด 
139/2 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3525 8222    โทรสาร: 0 3525 8226-7 
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นพิมพ์แผงวงจรไฟฟ้า 
- บริษัท ซีเรียลเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
250 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3825 8327-31    โทรสาร: 0 3525 8332 
ประเภทอุตสาหกรรม: สารเหนียวสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป (CARBOMIX) 
- บริษัท เดคคอร์ เมทัล จำกัด 
257 หมู่ 2 นิคมฯบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3526 070    โทรสาร: 0 3526 0071 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชั้นวางของที่ทำด้วยโลหะ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และแผ่นโลหะ 
- บริษัท ดับเบิ้ลเอส แอนด์ อาร์ พรีซิชั่น จำกัด 
165 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3526 8060-2    โทรสาร: 0 3526 8063 
ประเภทอุตสาหกรรม: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ 
- บริษัท ดีทแฮลม เทรดดิ้ง จำกัด 
161 หมู่16 ต.บางกระสั้น บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1368-9    โทรสาร: 0 3522 1370 
ประเภทอุตสาหกรรม: ซักและขัดสี (DENIM JEANS, THIRT, JACKET) 
- บริษัท ดีทแฮลม จำกัด 
939 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3522 1633    โทรสาร: 0 3522 1662 
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยไม่มีการผลิต 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม