//

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท B การประมง

2. ประเภท B การประมง
หมวด 05 การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง

  • หมู่ 050 การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง
  • หมู่ย่อย 0500 การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง
- การประมงเชิงพาณิชย์ ในมหาสมุทร ชายฝั่งทะเลหรือในแหล่งน้ำจืด
- การจับปลาวาฬ
- การจับสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ ทั้งในทะเลและแหล่งน้ำจืด
- การล่าสัตว์น้ำ เช่น เต่า หอยเม่นหรือปลาดาว และสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
- การเก็บของที่อยู่ในทะเล เช่น ไข่มุกธรรมชาติ ฟองน้ำ ปะการังและสาหร่าย
- การแปรรูปสัตว์น้ำ สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์บนเรือประมง
- การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเพาะพันธุ์หอยนางรม หอยสองฝา เช่น หอยแมลงภู่ หอยกาบ หอยกะพง สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์ กุ้งมังกร กุ้งทะเล กุ้งฝอย และสัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซียอื่น ๆ รวมทั้งลูกปลาและลูกปลาขนาดเล็ก
- การปลูกสาหร่าย laver และสาหร่ายทะเลชนิดอื่นที่รับประทานได้
- การเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะพันธุ์ การเลี้ยงหอยนางรมและหอยมุกเพื่อนำมาใช้เป็นอาหารหรือเลี้ยงมุก
- กิจกรรมบริการที่เกี่ยวกับการประมงทะเลและประมงน้ำจืด และผู้ประกอบการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ยกเว้น
- การเลี้ยงกบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0122 (การเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การจับสัตว์ทะลที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วอลรัส แมวน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0150 (การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และการแพร่พันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการ ที่เกี่ยวข้อง)
- การแปรรูปสัตว์น้ำ สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ ซึ่งมิได้ทำต่อเนื่องจาก การทำประมง เช่น การแปรรูปบนเรือหรือในโรงงานชายฝั่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1512 (การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ)
- การทำและการซ่อม ปะ ชุน แห อวน ตาข่าย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1723 (การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส้นใหญ่ และตาข่าย แห อวน)
- การซ่อมเรือประมง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3511 (การต่อเรือและการซ่อมเรือ)
- กิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการตกปลา เพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9249 (กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม