//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ระยอง

- บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
195 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 พาร์ควิง ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2670 1500-33   โทรสาร: 0 2670 1548-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 2.87 MW
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
195 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 พาร์ควิง ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2670 1500-33   โทรสาร: 0 2670 1548-9
ประเภทอุตสาหกรรม: วางสายไฟฟ้าดิน เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทอินโดราม ปิโตรเคมี จำกัด
- บริษัท จีอี โตชิบา ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
1/2 หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 9119, 0 3868 9121-2 
ประเภทอุตสาหกรรม: สารซิลิโคน ซิลแลนท์ (SILICONE SEALANTS), ซิลิโคน อีลาสโตเมอร์ (SILICONE ELASTOMERS) และซิลิโคน ฟลูอิดส์ (SILICONE FLUIDS) 
- บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
2 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท 12 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 9070, 0 3868 9065 
ประเภทอุตสาหกรรม: สารซิลิโคน ฟลูอิดส์ (SILICONE FLUIDS) และสารซิลิโคน อีลาสโตเมอร์ (SILICONE ELASTOMERS) 
- บริษัท ไทยโคเจเนเรชั่น จำกัด 
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2670 1500-33, 0 2670 1548-9 
ประเภทอุตสาหกรรม: สถานีไฟฟ้าย่อย 
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
ประเภทอุตสาหกรรม:  ขนส่งก๊าซธรรมชาติท่อใต้ดิน
- บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด 
3 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid) สารอนุพันธ์ของกรดแลคติค (Sodium Lactate) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ (Acipin, Gypsum, Biomass) 
- บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ปทท) จำกัด
1/2 หมู่4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 9119, 0 3868 9113-129
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ซิลิโคน ชีลแลนท์ ซิลิโคน อีลาสโตเมอร์ ซิลิโคน ฟลูอิดส์ และผลิตภัณฑ์ซิลิโคนต่างๆ - นำเข้า ส่งออก ผู้ผลิต ค้าส่ง
- บริษัท เอเซีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด 
1 หมู่ 2 นิคมฯเอเชีย ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 7050-1, 0 3868 7060-1 
ประเภทอุตสาหกรรม: สารเมธิลไซโลเซนส์ (METHYLSILOXZNES), เมทธิลคลอโรไซเลนส์ (METHYLCHLOROSILANES) และฟูมด์ ซิลิกา (FUMED SILICA) 
- บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด 
4 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง       
โทรศัพท์: 0 3868 9081-5
ประเภทอุตสาหกรรม: PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA) 
- บริษัท อิวอนิก ไทย แอโรชิล จำกัด
9/9 หมู่4 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์: 0 3868 9465
ประเภทอุตสาหกรรม: รับจ้างผลิตฟูมซิลิกา - บริการ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม