//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ระยอง (Asia Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ระยอง (Asia Industrial Estate)
ก่อตั้ง:
บริหารโดย: บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด
ที่อยู่: 9 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 3868 9123-5    โทรสาร: 0 3868 9092
จำนวนโรงงาน: 11

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ระยอง
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ระยอง

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม