//

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ระยอง

- บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด 
1/1 ถ.ผาแดง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์: 0 3868 4816   โทรสาร: 0 3868 5625
ประเภทอุตสาหกรรม: พลาสติกโพลีคาร์บอเนต 
- บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด 
1/1 ถ.ผาแดง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 4816   โทรสาร: 0 3868 7776 
ประเภทอุตสาหกรรม: เม็ดพลาสติกโพลีอะซีทัล (POLYACETAL) 45,000 ตัน/ปี 
- บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
15 ถนนผาแดง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
โทรศัพท์: 0 3868 3318-20
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต Zinc Calcine และ Sulphuric Acid 
- บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด 
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 32 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2273 8700-3   โทรสาร: 0 2273 8777 
ประเภทอุตสาหกรรม: โครงการอีเทนแครกเกอร์ (Ethylene) 1,000,000 ตัน/ปี, โครงการแอลดีพีอี (LDPE) 300,000 ตัน/ปี และโครงการแอลแอลดีพีอี (LLDPE) 400,000 ตัน/ปี 
- บริษัท พลังไทยก้าวหน้า จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม