//

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป 2

- กิจเจริญพลาสติกอุตสาหกรรม    
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก    
16/94-95 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- โง้งเต็กหยู    
ทำท๊อฟฟี่    
17/192 ม.7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- จบการช่าง    
ปั๊มโลหะ    
17/455-6 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- เจ อาร์ โลหะ    
ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์รถมอเตอร์ไซด์ เช่น ตะแกรง    
16/778 ม.7 ซ.วงแหวน ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- เจ อาร์อาร์.อิเลคทริค (2000)    
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่    
17/358-359 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ช.วัช การช่าง    
ปั๊มโลหะ    
232 ม.7 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชำนาญ    
ชุบโลหะ    
16/748 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ชำนาญ    
ชุบโลหะ    
16/748 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ดารานีย์การชุบ    
ชุบเคลือบผิวโลหะ    
16/576 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ดี บี พี การชุบ    
ชุบเคลือบผิวโลหะ    
16/412 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ดี เอส การช่าง    
รับจ้างทำแบบพิมพ์โลหะ    
16/183 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาสล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ตะวันเจริญการชุบ    
โรงชุบ    
16/782-3 ม.7 ซ.ปากซอย 3
- ทวีการชุบ    
ชุบโลหะ    
236 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ท่าทรายทวีทรัพย์    
ขุดทรายและการดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์    
ม.9 ถ.ฮ่องแมด-ปางมดแดง
- ที.เอส.การช่าง    
รับจ้างกลึงและไสโลหะทั่วไป    
16/222 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ไทยทักษิณ    
ปั๊มโลหะ    
17/308 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ไทยเอเซีย การยาง    
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศจากยาง    
16/367-368 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- ธนการช่าง    
กลึงโลหะ    
17/578-9 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นรุตม์การช่าง    
ทำอุปกรณ์เตาแก๊ส เครื่องครัวทุกชนิด    
17/909 ม.7 ซ.วงแหวนแสงประทีป ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นางสาวมยุรี ต่อสกุล    
ทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์    
1064 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นางสุวรรณี ผู้บรรเจิดศักดิ์    
กลึงโลหะทั่วไป เช่น น๊อต สกรู    
ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นายเฉลิมฤทธิ์ แซ่ลู่    
รับจ้างปั๊มโลหะ    
17/295 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นายพรชัย ทองสุข    
กลึงโลหะ    
16/360-361 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นายยอด ประพาพงษ์    
ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น เก้าอี้นั่งสำนักงาน เป็นต้น    
17/806-807 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นายสมพร รุ่งเรือง    
กลึงและปั๊มโลหะ    
17/32 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นายสัญชัย แซ่เตียว (ชัยการปัก แอนด์ พรีต)    
อัดจีบผ้า    
17/699 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นายสัญชัย แซ่เตียว (พีทและพิม)    
ปักผ้า    
17/700 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- นายสุพัฒน์ แซ่ลู่    
รับจ้างปั๊มโลหะ    
17/296 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท กราฟฟิคทาวน์ อินดัสทรี จำกัด    
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ    
16/22 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท กีฬาแสงไทยเบลซ จำกัด    
ผลิตถุงมือผ้า    
17/355-357 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท กุศมัย แบมบู จำกัด    
ทำตะเกียบ    
17/453-454 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท คิว.ซี.พี.พลาสติก จำกัด    
ทำถุงพลาสติก    
16/349-350 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท คิวดอส เดคคอร์ จำกัด    
ผลิตเฟอร์นิเจอร์    
16/763-764 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เค บี เอส อินเตอร์โมลด์ จำกัด    
ทำแม่พิมพ์    
17/199-200 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เค พี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด    
ทำภาชนะเครื่องใช้พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก    
37 ซ.เทียนทะเล26 แยก2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เค.เค.อี เมทัล เวอร์ค จำกัด    
ปั๊มโลหะ    
17/333-334 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เค.พี.เอส.เอ็น อินดัสทรี จำกัด    
รับจ้างกลึง เชื่อม กัด ไส เจียรโลหะ ชิ้นงานโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์    
872,874 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เค.พี.เอส.เอ็น.อินดัสทรี จำกัด    
รับจ้างปั๊มชิ้นส่วนมอเตอร์ไซด์    
17/548-549 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท จี เอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด    
เป็นผู้ผลิตฉีดพลาสติกเป็นแผ่น เช่น แผ่นวีซีดี    
16/74 ม.7 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท จี.ที.ไอ.แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด    
ผลิตกล่องกระดาษ    
17/148-151 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด    
พิมพ์สิ่งพิมพ์    
16/23 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เจนเนอรัล เพลตติ้ง อินดัสทรี จำกัด    
รับจ้างชุบโลหะ    
17/653-654 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เจริญศิลป์พลาสติกพริ้นติ้ง จำกัด    
ผลิตถุงพลาสติก    
16/90 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียนชายทะเล
- บริษัท เจริญศิลป์พลาสติกพริ้นติ้ง จำกัด    
ผลิตถุงพลาสติก    
16/58 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ชฎาโฆษณา จำกัด    
รับจ้างทำป้ายและเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้โฆษณาสินค้า    
17/958-960 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เชียะเหม่น อินเตอร์เนชั่นแล จำกัด    
ทำเครื่องประดับและของชำร่วย    
17/735 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ซานไทย พี แอนด์ เอส จำกัด    
ทำภาชนะบรรจุพลาสติก เช่น ถ้วยพลาสติก แผ่นรองบรรจุภัณฑ์    
17/1048 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ซี พลาสแพค จำกัด    
ทำถุงพลาสติก    
17/906-7 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียนชายทะเล
- บริษัท ซี.พี.ซี.เคมีคัล จำกัด    
รับจ้างขัดโลหะ    
135,137 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ซีรีนฟุตเวิร์ค จำกัด    
ผลิตรองเท้า    
16/56 ม.7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เซ็นทรัล เพลทติ้ง อินดัสตรี จำกัด    
ชุบโลหะ    
17/650-651 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ไซโนแปซิฟิค ธนบุรี จำกัด    
ทำขิงผง เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป โอเลี้ยง น้ำเก๊กฮวยเข้มข้นฯ    
51,53,55,57 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ดาต้าแพค จำกัด    
ทำกล่อง ขึ้นรูปพลาสติก    
16/318-320 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ดี. ที. เอส. โปรดิวซ์ จำกัด    
ผสมปุ๋ยและฮอร์โมนพืช    
16/14 ม.7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด    
ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องตกแต่งภายในอาคาร เช่น ที่ล็อคประตู,มือหมุน ฯลฯ    
17/420-421 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ทีซเอส.อินเตอร์ วู้ด จำกัด    
ผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร    
17/639 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ท.รุ่งอรุณการ์เมนท์ จำกัด    
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป, รับพิมพ์ลายผ้า    
17/556 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ทรัพย์ทวีชัยพลาสแพค จำกัด    
ผลิตเชือกพลาสติก    
17/432-435 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ทัชสกรีน แอนด์ ไท-ดราย จำกัด    
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและพิมพ์สกรีนสีเสื้อผ้าสำเร็จรูป    
17/309-313 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ที.เจ.เอช.เพรส จำกัด    
พิมพ์กล่องและปั๊มกล่อง    
16/324 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ที.ไอ.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    
ทำของใช้เล็ก ๆ จากโลหะ    
17/910 ม.7 ซ.เทียนทะเล 26
- บริษัท เทอร์โบ การ์เมนท์ จำกัด    
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป    
505,507,509,511,513 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ไทยเฮงอุตสาหกรรม จำกัด    
กลึงและเชื่อมโลหะ    
16/675-677 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ไทยโฮมการ์เม้น จำกัด    
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป    
17/81-84 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ธัญญกิจ อินดัสทรี จำกัด    
ผลิตและจำหน่าย สกรู น็อต หมุดย้ำ แบกเกอร์ไลท์    
17/320 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท น้ำหนึ่งการผลิต จำกัด    
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป    
17/118-120 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท น้ำหนึ่งการพิมพ์ จำกัด    
พิมพ์ผ้า    
16/688 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท บางกอก กราเวียร์ จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก    
7 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท บุญโชติ เทรดดิ้ง จำกัด    
ผสมเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน    
16/529-530 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท บุญปิติเฟอร์นิเจอร์ จำกัด    
ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้และโลหะ    
16/607-609 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท บุญหลายอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด    
ทำถุงพลาสติก    
17/943,1124 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ประมาณและบุตร (1999) จำกัด    
ปั๊มขึ้นรูปโลหะ กลึง ใส เจาะ และเชื่อมโลหะทุกชนิด    
16/362-364 ม.7 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ประมาณและบุตร (1999) จำกัด    
ปั๊มขึ้นรูปโลหะ กลึง ไส เจาะ และเชื่อมโลหะทุกชนิด    
16/358-359 ม.7 ซ.เทียนทะเล 26 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ปอซันอินดัสเทรียล จำกัด    
ชุบเครื่องประดับและของชำร่วย เช่น แหวน ฯลฯ    
17/365-366 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท โปรแพค อินดัสตรีส์ จำกัด    
ผลิตถุงพลาสติก    
16/72 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุน้ทียน-ชายทะเล
- บริษัท พรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ขาหลอดไฟ    
23 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด    
ผลิตน้ำสลัด    
16/73 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท พี เค พี อุตสาหกรรม จำกัด    
ผลิตและจำหน่าย สกรู น็อต หมุดย้ำ แบกเกอร์ไลท์    
17/320-322 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท พี.เค.เค.เฮาซ์ จำกัด    
พ่นและเคลือบสีกระดุม    
17/804-805 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท พี.เค.เอส.รีเวท จำกัด    
ผลิตหมุดย้ำที่ทำจากโลหะ    
16/308-309 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท พี.ซุปเปอร์รับเบอร์ (111) จำกัด    
ทำอะไหล่รถยนต์    
16/656-657 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท พีซ อินดัสตรี จำกัด    
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากพลาสติก    
1404,1406 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท พีเพิล สกรีน จำกัด    
พิมพ์ผ้า    
17-17/1 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เพชรงาม การปัก จำกัด    
เย็บปักผ้า    
17/1047 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด    
ผลิตน๊อต สกรู และอะหลั่ยเฟอร์นิเจอร์    
17/1059-1063 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท โพลีกอน เคมีคอลล์ แอนด์ แอดฮีสีฟส์ จำกัด    
ผลิตภัณฑ์สำหรับผนึกหรือกาว    
896 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ฟอร์ยูอีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด    
เครื่องเล่น DVD และ VCD และเครื่องไฟฟ้าอื่นทุกชนิด    
1820 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ฟิวเจอร์ ไบค์ อินดัสทรี จำกัด    
ผลิต ประกอบ ซ่อมแซมรถจักรยานสองล้อ ฯลฯ    
16/68 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เฟิสท์ซ็อค จำกัด    
ทำถุงเท้า,ถักทอเครื่องนุ่งห่ม    
16/51,370-373 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท แม่แจง จำกัด    
ทำเครื่องดื่มชนิดผงจากพืช เช่น ขิงผง เก๊กฮวยผง มะตูมผง    
152,154,156,158 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล 26 แยก 6
- บริษัท ไมโครสแตนดารด์ จำกัด    
ผลิตชิ้นส่วนโลหะและแม่พิมพ์    
16/60 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ยูเนี่ยนไลน (ประเทศไทย) จำกัด    
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป    
16/102 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท รอยัล อาร์ต พริ้นติ้ง จำกัด    
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ    
16/741-742 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เรดาร์ อินดัสทรี (2000) จำกัด    
ผลิตกุญแจ    
17/642-643 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ลองลัด กรุ๊ป จำกัด    
ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก    
17/127-129 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ลาร์คสเปอร์ จำกัด    
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก,โฟมและโลหะทุกชนิด    
16/758-759 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ลีวัฒนา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด    
กลึงโลหะทั่วไปและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์    
902 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ลีโอแพ็ค จำกัด    
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก    
17/649 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท แลบ อินเตอร์ จำกัด    
ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์    
16/11 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท โลโก้โพรไฟล์ จำกัด    
ตรายี่ห้อเสื้อผ้าจากพลาสติก    
17/997-999 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท ไลฟ์สต๊อก อกรีคัลเจอรัล บิซิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    
ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ และปุ๋ยเคมี    
16/10 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท วรวรรณ ยูเท็นซิล จำกัด    
ทำของใช้ในครัวจากโลหะ    
17/863-873 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท วาย เอส ซัพพลาย สกรู น็อต จำกัด    
ผลิตและจำหน่าย สกรู น็อต แหวน หมุดย้ำ    
17/130-131 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท วุฒิกรเทคนิค จำกัด    
อัดยาง เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยนยนต์, รถยนต์    
17/652 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
- บริษัท เวลเกน พรีซิชั่น โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด    
ทำของใช้จากพลาสติก เช่น นาฬิกา    
16-16/1 ม.7 ซ.วงแหวนชัชวาล ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม - http://www.diw.go.th   

รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป 1
รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป 2
รายชื่อโรงงานในอุตสาหกรรมวงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป 3

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม