//

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โครงการ MINI-ME วิศวกรรมเครื่องกล จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดอบรมด้านวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 24 สำหรับบุคคลทั่่วไปที่สนใจ


วิชาที่อบรม
1. Effective Maintenance Management
2. Hydraulic and Pneumatic Engineering
3. Refrigeration and Air conditioning
4. Pump Fan and Compressors
5. Material Handing Machinery


ระยะเวลาอบรม
- อบรมทุกวันเสาร์ เริ่มอบรม 4 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 (วิชาละ 24 ช.ม.)

สถานที่อบรม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
- คนละ 30,000 บาท
- รวมตำรา, อาหารกลางวัน 1 มื้อ, 2 เบรกกาแฟและเครื่องดื่ม

*ผู้ผ่านการอบรมครบทุกรายวิชา จะได้รับใบประกาศนียบัตร*
*จากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*


สมัครและชำระเงินผ่าน

ธนาคาร: ทหารไทย จำกัด
สาขา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี: โครงการ MINI-ME
เลขที่บัญชี: 069-2-31141-8

ติดต่อสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.มนตรี พิรุณเกษตร
โทร. 089-824-8893, 082-441-5681


*หมดเขต รับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2560
**นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันอบรม
**ขอสงวนสิทธิ์ งดการอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครมีไม่ถึง 10 ท่าน

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม