//

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรการฝึกอบรม บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด โดย ดร.รัชพล แสงสว่าง

หลักสูตรการฝึกอบรม บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด
- พี่เลี้ยง และการสอนงานมือโปร
- โครงสร้างการอบรม จิตวิทยาการบริหาร สำหรับหัวหน้างาน
- Team throughout Efficiency
- Recruitment for Line Manager
- การทำงานเป็นทีม
- เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
- การจูงใจเพื่อการสร้างงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมจิตร 086-892-5874
E-mail: somjitmpi@gmail.com
บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไทย จำกัด
www.educationthai.co.th
 หลั

 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม