//

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

GLOBAL DRAWING NETWORK (GDN) - การให้บริการ ที่ปรึกษา ออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักรกล

GLOBAL DRAWING NETWORK (GDN) VISION
Our Vision is to provide a reliable and quality service for customers both in Australia and overseas.

With experience in manufacturing and software we are able to blend these disciplines, which can create opportunities to value add into a broader range of services.

A team with a passion for design and innovative solutions Using the latest software and related technologies we love to design

GDN SERVICES

Engineering Services
- Design and Drafting
- Electronic and Software Design
- Database ManagementSoftware ApplicationsWinner of Thailand’s 4th I.C.T. Innovation Application Awards 2015. Sponsored by the Ministry of Information, Communication and Technology.
- Smarttrack
- Global Safety Alert for Personal / Family
- Global Safety Alert for Corporate / Business
- Global Safety Alert for Tourism / Travel Branding and Multimedia
- Corporate Branding and Graphic Design
- Rendering and Animation
- Website Development
- 360 Degree Photography and 3D ScanningGDN_Inductioncid:image003.jpg@01D2F65F.CAD04AE0

Phone:     Australia  +61 438 555 000
                 Thailand  +66 896 519 955

Web:        www.globaldrawingnetwork.com
                 www.globalsafetyalert.com
                 www.gdnkidsnetwork.org

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม