//

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ฟรีสัมมนา “เปลี่ยนจากนาย ให้กลายเป็นโค้ช” Re-Engineering Performance Management to Increase Employee Engagement

จากผลการวิจัยของ แกลลัพ พบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานต้องลาออกจากองค์กร คือ ระบบการประเมินที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม แกลลัพทราบดีว่าทุกองค์กร ประสบปัญหานี้ และต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น

เราจึงได้มีการจัดงานขึ้น ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนจากนาย ให้กลายเป็นโค้ช” Re-Engineering Performance Management to Increase Employee Engagement

โดยขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนแนวทาง รวมถึงแนะนำเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้เกิดสัมฤทธ์ผลในการดำเนินธุรกิจให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแกลลัพจะคอยช่วยสร้างความเข้าใจ ผ่านการวางกลยุทธ์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรของท่าน ในการช่วยเพิ่มอัตราความผูกพันของพนักงานกับองค์กรด้วยโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษที่หน่วยงานของท่าน จะสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้เพื่อคงไว้ซึ่งความผูกพันของพนักงาน รวมถึงกลวิธีที่จะช่วยให้ท่านโน้มน้าวและจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นตลอดไป และยังได้ร่วมรับฟังประสบการณ์ จากวิทยากรรับเชิญ "อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น" ทนายแรงงานชื่อดัง เกี่ยวกับการรับมือปัญหาแรงงานในยุค 4.0 อีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องชบา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา


สนใจสำรองที่นั่ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย มีจำนวนจำกัด)
ติดต่อ : amornrat_bumrungphol@gallup.com
Tel: 0918105005

คลิกเพื่อลงทะเบียน : https://goo.gl/pLrfZt

--------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการ
12.30 - 13.30    
ลงทะเบียน
13.30 -14.45      การแนะนำเทรนด์ที่เกี่ยวกับการสร้างความผูกพันพนักงาน
                            “เปลี่ยนจากนาย ให้กลายเป็นโค้ช”
                            Re-Engineering Performance Management to
                            Increase Employee Engagement
                            โดยคุณวาสนา ซิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความผูกพัน
                            บริษัท แกลลัพจำกัด                 
14.45 – 16.00    ร่วมพูดคุยกับนักกฎหมายแรงงานชื่อดังและผู้เชี่ยวชาญด้าน
                            การสร้างความผูกพันในหัวข้อ "การสร้างความผูกพันของพนักงาน
                            และการรับมือกับปัญหาแรงงานในยุค 4.0"

วิทยากรรับเชิญ

                          "อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น"   ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน
                          "คุณพัสนัย ดอยล์"                         ผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล บริษัท เอ็กโค่ จำกัด
                          “ตัวแทนหัวหน้างาน“                     ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
                          "คุณรุ่งรัตน์ เบญจพัฒนมงคล"       ที่ปรึกษา อาวุโส บริษัท แกลลัพ จำกัด
16.00-16.30      Q&A
                           จบงาน

AMORNRAT BUMRUNGPHOL   |  AOR
BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANT
(+66) 2 6896124
(+66) 91 8105005 (cell)
Gallup Co., Ltd.

98 Sathorn Square Office Tower 16th Floor
North Sathorn Road, Silom, Bangkok, 10500
Thailand
www.gallup.com

GALLUP®

--------------------------------------------------------------------------------------------------


             

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม