//

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

“กิจกรรม Coupon Fast Track” โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้จัดกิจกรรม "Coupon Fast Track" ของโครงการคูปองนวัตกรรม สำหรับ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
1. ด้านธุรกิจชีวภาพ เช่น เกษตร อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น
2. ด้านอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น
3. ด้านอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ เช่น พลังงาน การจัดการของเสีย สิ่งแวดล้อม เคมีชีวภาพ และวัสดุศาสตร์ เป็นต้นกำหนดการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
2 มิถุนายน 2560
- แนะนำผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการ
7 มิถุนายน 2560
- พิจารณาร่างข้อเสนอโครงการ
12 และ 16 มิถุนายน 2560
- พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนช.
28 มิถุนายน 2560
- ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ และส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ หรือ FAX
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2560
- ซ้อมการนำเสนอโครงการกับเจ้าหน้าที่ สนช.
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2560
- พิจารณาโครงการกับทางคณะอนุกรรมการ
วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท


โดยในงานเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ concept idea ด้วยตนเองและทราบผลการพิจารณาได้ทันที
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://coupon.nia.or.th/
วิธีการสมัครลงทะเบียนออนไลน์ www.nia.or.th/forum_coupon

ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2560 

**เงื่อนไขการสมัคร:
สำนักงานขอสงวนสิทธิการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากความเป็นนวัตกรรมของโครงการที่ท่านสนใจจะนำเสนอเพื่อขอรับทุน สนช. และประกาศผลผู้เข้าร่วม ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
(ดูการประกาศทาง Facebook ได้จาก: https://www.facebook.com/NIA-National-Innovation-Agency-Thailand-197893846914616/ )

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 0 2017-5555 ต่อ 407
E-mail: coupon.innovation@nia.or.th
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  02-0175555 ต่อ 407
โทรสาร : 02-0175566

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม