//

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อบรม "เทคนิคเฉพาะการจัดการเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตรายรั่วไหล" โดยบริษัท Cobden Lloyd

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมเดอะ ทวีน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

หลักสูตรเดียว ที่อบรม เทคนิค การสั่งการ การประเมินสถานการณ์ และการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ ประกอบกรณีศึกษาจริง (Case Study) โดยวิทยากรผู้ชำนาญเฉพาะด้าน สารเคมีกลุ่มสารพิษ สารกัดกร่อน สารไวไฟ และก๊าซอุตสาหกรรม

การอบรมครั้งนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจและไม่เหมือนที่อื่น เนื่องจากผู้เข้าอบรมจะได้เทคนิคต่างๆ จากอาจารย์ถึง 4 คนในการอบรมเพียงวันเดียว

อย่างที่ทราบกันดีว่าอุบัติเหตุเกิดนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะมีระบบป้องกันที่ทันสมัยแค่ไหนก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อมีสารเคมีและก๊าซอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้น ผลของอุบัติเหตุอาจจะรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

หัวข้อการอบรมครั้งนี้จึงจำเป็นและจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความอันตรายและวิธีจัดการดูแลทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาครอบคลุมสารเคมีและก๊าซ 4 ประเภทหลัก

ผู้ควรเข้าอบรม
- ผู้บริหาร / ผู้จัดการโรงงาน
- ผู้บัญชาการเหตุทีมฉุกเฉิน
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรชำนาญการ

ด้วยทีมที่ปรึกษาและวิทยากรจากหลากหลายสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในองค์กรชั้นนำระดับโลกมากว่า 20 ปี
- ผู้ชำนาญการ สายงานปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้ชำนาญการและที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้ชำนาญการ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- ผู้ชำนาญการ ด้านก๊าซอุตสาหกรรม

พิเศษ สำหรับผู้ที่สำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
รับหนังสือ "Chemicals Data for Emergency Response Handbook"

- ข้อมูลมาตรฐานความอันตรายของสารเคมี ผลต่อสุขภาพ ความไวไฟ ความว่องไวในทางปฏิกิริยาเคมี (NFPA)
- รายชื่อสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระเบิด
- รายชื่อสารเคมีที่สะสมความร้อนแล้วระเบิดได้เอง
- ข้อมูลสารเคมที่ทำปฎิกิริยากับสารเคมีอื่นแล้วเกิดสารเคมีอันตราย
- รายชื่อสารเคมีที่สัมผัสอากาศไม่ได้
- รายชื่อสารเคมีที่มีผลต่อระบบหายใจ

ตารางอบรม เทคนิคเฉพาะการจัดการเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตรายรั่วไหล
08.30-09.00 น.  
ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00-10.30 น.   การประเมินสถานการณ์เหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ จากน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม
Case Study: ถังเก็บของเหลวไวไฟรั่วไหลและไฟไหม้ โดย คุณสมพงษ์ ไกรอุดม - ผู้ชำนาญการ สายงานปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
10.30-10.45 น.   พัก
10.45-12.00 น.   การประเมินและสั่งการระงับเหตุสารพิษรั่วไหล
Case Study: ท่อส่งสารพิษไฟไหม้และมีสารรั่วไหล โดย คุณจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ - ผู้ชำนาญการและที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.   การสั่งการและควบคุมสารกัดกร่อนรั่วไหลและติดไฟ
Case Study: ถังเก็บสารกัดกร่อนรั่วไหลและไฟไหม้ โดย คุณนิเวศน์ เฉลยภพ - ผู้ชำนาญการ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
14.30-14.45 น.   พัก
14.45-16.00 น.   เทคนิคการควบคุมและระงับเหตุถังก๊าซรั่วไหลและติดไฟ
Case Study: แท็งก์บรรจุก๊าซรั่วไหลและติดไฟ โดย คุณสุรพล วงศ์สมัย - ผู้ชำนาญการ ด้านก๊าซอุตสาหกรรม

ค่าลงทะเบียนสัมมนา
- ผู้สมัครที่สังกัดหน่วยงานราชการ 5,300 บาท
- ผู้สมัครทั่่วไป 8,840 บาท

วิธีการชำระเงิน
- โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 406-100110-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส พระราม 4
- เช็คสั่งจ่าย บริษัท ค็อบเด้นลอยด์ แอสเซสเม้นท์กรุ๊ป จำกัด
ไม่รับชำระเงินสด และกรุณาชำระค่าสัมมนาภายใน 20 กรกฎาคม 2560

ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ค็อบเด้นลอยด์ แอสเซสเม้นท์กรุ๊ป จำกัด
Email: info@cobdenlloyd.com
Tel: 091 878 9948
Line: @cobdenlloyd

Cobden Lloyd Assessment Group Co., Ltd.
Emergency Response Expert
272 Thetsabannitmitnuea Road
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel: +66 918 789 948, +66 982 594 682
Mobile: +66 949 168 255
Fax: +66 2756 0406
Line: @cobdenlloyd 
1494295810464_CLAG

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม