//

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens จัดโดย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17-18 พฤษภาคม 2560 (ภาคบรรยาย)
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 171 สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 

19 พฤษภาคม 2560 (ภาคปฏิบัติ)
ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชกรรม (312) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รู้ถึงผลกระทบของแสงแดดที่มีต่อผิวหนัง
2. รู้หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดตามมาตรฐานไทยและสากล
3. รู้วิธีการผลิต ควบคุมคุณภาพและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดด
4. ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องสำอาง
5. มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิชาการ

การลงทะเบียน
สมัครเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ วันนี้ถึง 1 เมษายน 2560
โปรดกรอกใบสมัคร online www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-459192-4
ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนบรรยาย 4,500 บาท
ค่าลงทะเบียนปฏิบัติการ 3,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ โทรและแฟกซ์ 02-644-4536
- ภาควิชาเภสัชกรรม โทร 02-644-8694 และแฟกซ์ 02-644-8694
  ดร.กญ.อมราพร วงศ์รักษ์พานิช
  คุณ พูนทรัพย์ มี้เจริญ
  คุณ พิณพิศ แสงเภา
- หรือติดต่อได้ที่ Email: mupycosmetics@gmail.com
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม