//

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรดีมีคุณภาพ หลักสูตร NEXT GEN INNOVATOR 2

ส.อ.ท เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดีมีคุณภาพ หลักสูตร NEXT GEN INNOVATOR 2 โดยหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ

โดยความสำเร็จของรุ่นที่ 1 สามารถผลักดันให้ผู้เข้าร่วมอบรม Matching นักวิจัยและพัฒนาโจทย์นวัตกรรม มากกว่า 32 โจทย์


จุดเด่นที่ท่านจะพบในหลักสูตร ประกอบด้วย

1. เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุม ทุกมิติของการพัฒนานวัตกรรมและสภาพธุรกิจจริง ตั้งแต่แนวคิดเชิงนวัตกรรม จนถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาด และการวางแผนผลิตสู่เชิงพาณิชย์
2. โดยพบกับวิทยากรมากความสามารถจากองค์กรชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ ท่าน อาทิ คุณอดิศักดิ์ ผู้บริหารเซ็ปเป้บิวตี้ดริงค์ คุณสุรีรัตน์ เจ้าของแบรนด์ "เจคิว ปูม้านึ่ง"  คุณบุณย์ญานุช ผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า และคุณรวิศ ผู้บริหารผงหอมศรีจันทร์
3. การศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำ กว่า 8 แห่ง
4. เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน นำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์เกิดเป็น Partners ทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมต่อไปในอนาคต
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการภาครัฐ ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทต่อไป

ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. - 27 พ.ค.60  ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์และเสาร์ 
เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา


ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 26,750 บาท  ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

สิ่งที่จะได้รับ:
1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
2. การศึกษาดูงานในบริษัทภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง
3. กิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ
4. อาหารและเครื่องดื่ม
5. ประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร
6. หนังสือถอดบทเรียน / ทำเนียบรุ่น

ข้อมูลหลักสูตรและใบสมัครดังเอกสารแนบ หรือสามารถ Download ได้ที่ http://rdi.or.th/?p=133

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:
www.rdi.or.th
โทรศัพท์ 0-2345-1236-41 สุกัลยา

ส่งใบสมัครได้ที่โทรสาร 0-2345- 1237 
หรือ อีเมล : rdi.fti@gmail.com  / talent.fti@gmail.com

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทร.02-345-1236 โทรสาร 02-345-1237,79
อีเมล์ rdi.fti@gmail.com, talent.fti@gmail.com, intarapitakc @off.fti.or.th
www.rdi.or.thจำนวนการดูหน้าเว็บรวม