//

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ฟรีสัมมนา "K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล."

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล."ภายใต้กิจกรรมสร้างความรู้และเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการไทย
ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 


- สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเอกชนเชิงรุก สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- E-mail : kmitl.itap@gmail.com
- โทร. 02-329-8212 หรือ 094-497-8987 คุณอารีรัตน์ อุ่นคำ

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://goo.gl/forms/TJ4oap7MlKL1mrFf1

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม