//

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

สถาบัน MTRI ขอเสนอหลักสูตร "เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ"

!!ลงทะเบียนด่วน

Promotion :  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  กับราคาพิเศษสุดท่านละ  4,000 บาท
สัมมนา พฤหัสบดีที่  19  มกราคม  2560  โรงแรม  Ariza Sukhumvit 26  (BTS สถานีพร้อมพงษ์)

อำนวยการหลักสูตรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร  ประเสริฐสุข

สำรองที่นั่งได้ที่

คุณฐานุตรา 
Tel: 090-946-3132,086-8925874   
Email: mtrithai@gmail.com

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหาร และจิตวิทยา
Management Training & Research Institute

หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105550127376
Tel: 090-9463132, 086-8925874  
E-mail: mtrithai@gmail.com
www.mtrithai.com

ฐานุตรา  จรัสบุญประชา
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริ หารและจิตวิทยา

หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105550127376
Tel: 090-9463132, 086-8925874  
E-mail: mtrithai@gmail.com
www.mtri2007.comจำนวนการดูหน้าเว็บรวม