//

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

Brother Machine (Thailand) LTD - เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และแม่พิมพ์

Brother Machine (Thailand) LTD 
เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และแม่พิมพ์
ประเภท : เครื่องจักรกล CNCBrother Machine (Thailand) LTD
317 ถ.พัฒนาการ แขวง-เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-3215910-2, แฟกซ์. 02-3215913
http://www.brother.com/as_oc/machine/index.htm

Mr.Amnaj Nabumrung 
BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) LTD.
Machine Tools Technical Center
317 Pattanakarn Road, Pravet Sub-District
Pravet District, Bangkok 12050, Thailand
T : +662-3215910-12
F : +662-3215913
Mobile : +6681-8057734
Mobile : +6681-9388301

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม