//

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด ผู้ดำเนินการด้านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Meachine)

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
ผู้ดำเนินการด้านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Meachine) มากว่า 20 ปี ได้มีการติดตั้งพร้อมให้บริการมากกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ
อาทิเช่น นิคมฯ บางประอิน, นิคมฯ ไฮเทค, นิคมฯ โรจนะ, นิคมฯ สหรัตนนคร, นิคมฯ นวนคร, นิคมฯ อมตะนคร, นิคมฯ กบินทร์บุรี , นิคมฯ เกตเวย์ , นิคมฯ 304 เป็นต้นมีความยินดีที่จะเรียนเสนอเพื่อขอใช้พื้นที่ติดตั้งตู้จำหน่าย เครื่องดื่มอัตโนมัติ (บริการ 24 ชม.) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานของท่าน หรือผู้ที่มาใช้บริการกับทางสถานที่ของท่าน ดังรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. ชนิดของตู้
- ตู้เครื่องดื่มชนิดถ้วย (CUP Hot&Cold)
จำหน่ายเครื่องดื่มร้อนและเย็น อาทิเช่น กาแฟ, โอวัลติน, น้ำอัดลม ฯลฯ
- ตู้เครื่องดื่มกระป๋อง, ขวดเพชร (Can&Bottle)
จำหน่ำยเครื่องดื่มเย็น อาทิเช่น น้ำอัดลม, น้ำชา, กาแฟ, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ฯลฯ
- ตู้มาม่า (Cup Noodle)
จำหน่ายสินค้า มาม่าคัพขนาด 62 กรัม

2. การบริการและความรับผิดชอบ
- ทางบริษัทฯ นำตู้ไปติดตั้งให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ทางบริษัทฯ จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ เพื่อนำสินค้าไปเติมภายในตู้ พร้อมทั้งดูแลทำความสะอาด ให้ตู้มีประสิทธิภาพในการให้บริการสินค้าตลอดเวลา
*** รอบการเติมสินค้า เบื้องต้น บริษัทฯ จัดให้พนักงานเข้าเติมสินค้า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
กรณีที่สินค้าขายดี บริษัทฯ จะเพิ่มรอบการเข้าเติมสินค้า ***
- ทางสถานที่ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตู้
(กรณีมีอุบัติเหตุ/ตู้ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้โปรดแจ้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ)

3. เงื่อนไขการให้บริการ

3.1 แบบไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน
- ทางสถานที่อนุญาตให้ บริษัทฯ นำตู้เข้าไปติดตั้งโดยทางสถานที่ดูแลรับผิดชอบค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้ำ
- ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ (สวัสดิการพนักงาน) มีอัตราดังนี้
เครื่องดื่มประเภทถ้วย (ร้อน, เย็น) ราคา 5-7 บาท
เครื่องดื่มประเภทกระป๋อง ราคา 10-13 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า)
เครื่องดื่มประเภทขวดเพชร ราคา 10-20 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า)
มาม่าคัพ ราคา 13 บาท/ถ้วย
3.2 แบบมีผลประโยชน์ตอบแทน
- ทางสถานที่อนุญาตให้ บริษัทฯ นำตู้เข้าไปติดตั้ง โดยทำงบริษัทฯ จ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้กับทางสถานที่ โดยมี 2 ทางเลือกให้กับสถานที่ดังนี้
1. ค่าไฟฟ้า 500 บาท/ตู้/เดือน
2. ส่วนแบ่ง 5% จากยอดขายสินค้าภายในตู้ (รวมค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า)
- ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้า มีอัตราดังนี้
เครื่องดื่มประเภทถ้วย (ร้อน, เย็น) ราคา 8 บาท
เครื่องดื่มประเภทกระป๋อง ราคา 12-14 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า)
เครื่องดื่มประเภทขวดเพชร ราคา 12-20 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า)
มาม่าคัพ ราคา 14 บาท/ถ้วย

สนใจรับบริการติดตั้งตู้ให้ฟรีโทร
คุณอุดร ฝ่ายบริหารการตลาด
085-075-6750

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม