//

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริษัท เอ็กซ์ เซิร์ฟ จำกัด โอกาสเติมโตทางธุรกิจ ทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่

บริษัท เอ็กซ์ เซิร์ฟ จำกัด
โอกาสเติมโตทางธุรกิจ ทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่


องค์กรสมัครเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ สนับสนุนในการทำระบบมาตรฐาน

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ได้ที่ปรึกษามาช่วยแก้ไขปัญหา
3. ได้พัฒนาองค์กร
4. เป็นที่ยอมรับต่อลูกค้า
5. ช่วยเพิ่มยอดขายสินค้า
6. ก้าวไกลสู่ระดับสากล

EX-SERVE CO.,LTD.
Tel : 034-427539 , 086-3180483
Email : exserv.marketing1@gmail.com
Facebook : สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน Exserve
Website : www.isosetup.com
Consultancy Services : ISO 9001/ISO14001/GMP/HACCP/ISO 22000/BRC/IFS/OHSAS18001


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม