//

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดอาเซียน ปี 2014-2015

(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2015)

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดบรูไน ปี 2014-2015
 - น้ำมันดิบ
- เคมีภัณฑ์
- เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
- เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
- สินแร่โลหะอื่นๆ
- สัตว์น้ำสดแช่เย็น แช่แข็ง
- เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
- ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง
- ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดกัมพูชา ปี 2014-2015
 - ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้
- เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- ลวดและสายเคเบิล
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
- สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
- เสื้อผ้าสำเร็จรูป
- ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ
- พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
- รองเท้า
- สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดอินโดนีเซีย ปี 2014-2015
 - ถ่านหิน
- น้ำมันดิบ
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
- สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์
- เคมีภัณฑ์
- พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
- เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- รถยนต์นั่ง

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดลาว ปี 2014-2015
 - เชื้อเพลิงอื่นๆ
- สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
- เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้
- พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
- ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์
- กาแฟ ชา เครื่องเทศ
- ลวดและสายเคเบิล
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
- ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดมาเลเซีย ปี 2014-2015
- น้ำมันดิบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- เคมีภัณฑ์
- เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
- แผงวงจรไฟฟ้า
- สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดพม่า ปี 2014-2015
 - ก๊าซธรรมชาติ
- สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์
- สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
- ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้
- พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
- ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์
- เคมีภัณฑ์
- กล้อง เลนส์ อุปกรณ์การถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์
- สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
- เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดฟิลิปปินส์  ปี 2014-2015
- แผงวงจรไฟฟ้า
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
- เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- สินแร่โลหะอื่นๆ
- ลวดและสายเคเบิล
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- น้ำมันดิบ
- เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
- เคมีภัณฑ์

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดสิงคโปร์  ปี 2014-2015
- เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ
- เคมีภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- น้ำมันสำเร็จรูป
- แผงวงจรไฟฟ้า
- เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
- พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
- เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
- กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ

สินค้าหลัก ไทยนำเข้าจากตลาดเวียดนาม ปี 2014-2015
 - เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- น้ำมันดิบ
- เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
- สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
- ลวดและสายเคเบิล
- ด้ายและเส้นใย
- เคมีภัณฑ์

แหล่งอ้างอิง: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
Department of international Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand
www.ditp.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม